2017./2018.m.g.

Valsts svētku koncerts Babītes vidusskolā-3

Šodien Babītes vidusskolas aktu zālē norisinājās Latvijas valsts 99. gadadienai veltīti svētku koncerti.

Ar svinīgu uzrunu koncertus atklāja Babītes vidusskolas direktore Ilze Rozenberga.  Savā uzrunā izglītības iestādes direktore klātesošos informēja par fonda “Draudzīgais aicinājums“ 15. novembrī pasniegtajiem apbalvojumiem Babītes vidusskolai un pateicās  pedagogiem Rutai Virbulei, Meritai Meierei, Anitai Švītiņai, Silvai Romanei, Anitai Butulei un 2016./2017.m.g. 12. kl. izglītojamiem, kuru mācību darbs ir sekmējis šo apbalvojumu iegūšanu.

Koncertos uzstājās Babītes vidusskolas mākslinieciskie kolektīvi –  5.-9.kl. koris “Virza”, 6.-7 kl. vokālais ansamblis, 10.-12.kl. vokālais ansamblis (vadītāja Sandra Sestule, koncertmeistare Dita Bērziņa),  1. kl. koris,  2.-4.kl. koris, vokālais ansamblis “Bizbizmārītes”, vokālais ansamblis “Pūpoliņi” (vadītāja Ingrīda Martinsone ,  koncertmeistare Dita Bērziņa), zēnu koris ( vadītāja Sandra Sestule, Ingrīda Martinsone, koncertmeistare Dita Bērziņa), kokļu trio – Kristīne Kozlovska (7.a kl.), Elīna Čirkuna (6.c kl.), Marta Luīze Kampare (7.a kl.), Mūsdienu deju grupas dalībnieki - vadītāja Rūta Pintele, TDK “Bize” – vadītāja Linda Plostniece.

Koncertā Ojāra Vācieša, Laimoņa Vāczemnieka un pedagoga Baibas Vītolas tekstus runāja 12.kl. izglītojamais Krišjānis Krakops un pedagogs Linda Lerša.  Dzeju runāja Lote Paleja (3.b kl.), Tīna Muceniece (4.a kl.), Estere Pupkeviča (1.a kl.),  Kārlis Neilands (3.c kl.). Koncerti tika atklāti ar Žurnālistikas pulciņa veidoto video “Daudz laimes, Latvija!”

Paldies visiem tiem, kas palīdzēja koncertu organizēšanā un norisē – pasākuma režisorei un organizatorei Gitai Sondorei,  pedagogam Raimondam Jankovskim un 12. klasei, pedagogiem – Montai Kučerei, Madarai Oškalnei, Janīnai Amolai, Ilmāram Jermakam, Kristeram Vitjažkovam, Kārlim Ziediņam, Kristapam Novikam, 11.b. kl. izglītojamajam Dzintaram Liporam, 9.ma kl. izglītojamai Samantai Rozenbergai,  sociālajam pedagogam Līgai Rutulei, izglītības psihologam Daigai Brokai, pasākuma apskaņotājiem – Rūdolfam Bērziņam (11.b kl.), Ērikam Puriņam – Leičenko (11.b kl.), Edgaram Breijeram (9.ma)  un Gustavam Bergmanim (5.e).

Lai visiem skaisti un ģimeniski svētki Latvijas valsts 99. gadadienā!​

Vēstures konnkurss "Es lepojos ar tevi, Latvija!"

Babītes vidusskolā norisinājās vēstures konkurss 6. klasēm “Es lepojos ar tevi, Latvija!”

Konkursa mērķis ir pilnveidot izglītojamo zināšanas par Latvijas valsts vēsturi, Valsts simbolikas izcelšanos un Latvijas prezidentiem, kā arī pilnveidot skolēnu prasmes meklēt informāciju par Latvijas valsts svarīgākajiem vēstures notikumiem, valsts svētkiem, simboliku mācību grāmatās, internetā un Babītes vidusskolas bibliotēkā.

Konkursa 1.daļā 6. klašu izglītojamie prezentēja savu grupu izveidoto maketu un prezentāciju par tēmu “Es lepojos ar tevi, Latvija!”. Prezentācijā bija jāiekļauj fakti, kas raisa lepnumu un patriotisma jūtas par Latvijas sabiedrību un valsti, varēja izvēlēties tādas jomas kā sports, politika, kultūra, slavenības u.c.

Konkursa 2. daļā izglītojamie pildīja darba lapu uzdevumus.

Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti un apbalvoti svinīgajās līnijās decembrī.

Piedāvājam foto ieskatu pasākuma norisē.

Valsts svētku noskaņa Babītes vidusskolā
Gatavojoties Latvijas valsts 99. gadadienai, Babītes vidusskolas izglītojamie dekorēja klases, piedalījās foto konkursā "Mana Latvija" un gatavojās svinīgajam koncertam, kas notiks 17. novembrī. 
Klašu grupas veidoja savu īpašo dekoru Latvijai, 1. un 2. klases gatavoja dekoru "Skolas pūcītes", 3.-6. klases "Zieds Latvijai" un 7.-12.klases "Rota Latvijai".
Izglītības iestādes gaiteņos apskatāmas vizuālās un vizuāli lietišķās mākslas pulciņu izstādes, uz TV ekrāniem tiek demonstrēti tematiski video. 
Piedāvājam nelielu foto ieskatu.
Lāčplēša diena Babītes vidusskolā

Babītes vidusskolā 10.novembrī norisinājās Lāčplēša dienai veltīti pasākumi.

Rīts iesākās ar vīru kopas “VILKI” muzikālu priekšnesumu un pēcpusdienā Babītes vidusskolas administrācijas pārstāvji, jaunssardze, vidusskolēni un 3.e klase devās lāpu gājienā uz Latvijas brīvības cīņu Piņķu kaujas pieminekli. 

Pieminekļa pakājē tika nolikti ziedi un aizdegtas sveces. Nodziedādami pāris karavīru dziesmas, klātesošie devās uz Piņķu kapiem, kur atdusas Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri.

Alternatīvās literatūras stundas ar rakstnieku Māri Bērziņu

Babītes vidusskolā notika alternatīvās literatūras stundas kopā ar rakstnieku Māri Bērziņu.
Gatavojoties literatūras stundai 8.-12. klašu izglītojamie iepazinās ar latviešu rakstnieka īsprozas krājumu “Gūtenmorgens” un vēsturisko romānu “Svina garša”.
Stundas sākumā katra klase prezentēja izlasīto un uzdeva jautājumus rakstniekam.
Māris Bērziņš atbildēja uz jautājumiem par saviem daiļdarbiem un dalījās ar faktiem no savas privātās dzīves, kas ir palīdzējuši daiļdarbu tapšanā.
Izglītojamie vēlējās uzzināt, kur Māris Bērziņš smeļas iedvesmu rakstīšanai, uz ko autors atbildēja: “Iedvesma? Nē, jābūt normālam noskaņojumam, jāpārvar slinkums un jāsāk strādāt. Tad arī iedvesma atnāks. Iedvesma var atnākt tad, kad tu kaut ko dari, viņu gaidīt nevajag. Kad atnāk ideja – tā arī ir tā iedvesma. “
Izglītojamie kopā ar rakstnieku diskutēja par jautājumu – kāpēc jālasa grāmatas? Māris Bērziņš sacīja: “Grāmatas rosina iztēli un pilnveido valodu. Iztēle dzīvē ir ļoti svarīga. Šobrīd mēs patērējam jau gatavu saturu, bet iztēle noder jebkurā jomā un palīdz ikvienā darbā.”

Rīcības diena
Babītes vidusskolā 3. novembrī notika Rīcības diena. Rīcības dienas tēma šogad ir “Dzīvība uz Zemes”.
Ekoskolas padome uzņēma viesus no Vecumnieku, Kalnciema, Aglonas un Aizkraukles vidusskolām.
Rīcības dienas dalībnieki pulcējās aktu zālē, lai noklausītos a/s Latvijas Valsts meži sagatavoto lekciju un pēc tam mērotos zināšanās un veiklībā izpildot sagatavotos uzdevumus.
Kopā ar viesiem no citām skolām, Ekopadomes pārstāvji devās gājienā uz vietējo kokapstrādes uzņēmumu “Mazās priedes”, kur uzzināja par uzņēmuma darbību un mēbeļu ražošanas procesu. Gājiena laikā Piņķu iedzīvotājiem tika demonstrēti plakāti, kas mudina sargāt dabu un rūpēties par kokiem.
Rīcības dienas noslēgumā, notika skolu prezentācijas un sacensības ar vides izglītību saistītos uzdevumos, kā arī jauka kopā būšana un jaunas iepazīšanās.
Rīcības dienas ir Ekoskolu aizsākta kampaņa ar mērķi pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību jautājumiem par videi draudzīgu dzīvesveidu.

 

Ikgadējais Miķeļdienas tirgus

Babītes vidusskolā oktobrī norisinājās ikgadējais tirdziņš "No Miķeļiem līdz Mārtiņiem".

Piedāvājam ieskatu pasākuma norisē.

Eko Popiela

Babītes vidusskolā 18.oktobrī norisinājās viens no labākajiem gada pasākumiem “Eko Popiela”, kas vienkopus aktu zālē pulcēja teju visus skolas izglītojamos.
Šogad Popielu organizēja Babītes vidusskolas Ekopadome, tādēļ priekšnesumos bija jāiekļauj tēma par dabu, vidi un pasauli.
Popielā tika aicinātas piedalīties 6.-12.klašu komandas.
Lielākais pasākuma pārsteigums bija Popielas žūrija, kuras sastāvā bija Latvijā pazīstami mākslinieki – dziedātāja Sabīne Berezina un aktieris Kristaps Rasims. Priekšnesumus vērtēja arī Babītes vidusskolas direktore Ilze Rozenberga un Ekoskolu programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns.
Sīvā konkurencē 1. vietu izcīnīja 11.a klase, 2. vietu 10. klase, bet 3. vietā ierindojās 11.b klase.
Liels paldies visiem Popielas dalībniekiem un jo īpaši pedagogiem, kuri palīdzēja savai klasei sagatavot priekšnesumus.
Liels paldies arī z/s Jaunbrēmeles un Babītes veikala “Elvi” saimniecei Ievai Brūverei par balvu nodrošināšanu.

Olimpiskā diena 2017

Ar svinīgu uzrunu Babītes vidusskolas direktore Ilze Rozenberga šodien atklāja Olimpisko dienu.
Jau no paša rīta vingrojām kopā ar visu Latviju un iesildījāmies Olimpiskās dienas aktivitātēm.
Pirmo un otro klašu izglītojamie piedalījās atraktīvās rotaļās un spēlēs, stiprinot savu sportisko garu un klases vienotību.
Rudens krosā sacentās 3.-5.klašu izglītojamie, bet 6.-11.klases mērojās spēkiem Lielajā stafetē, pārbaudot savu klasesbiedru izveicību un izturību.
Izglītojamie Piņķu futbola laukumā spēlēja arī frisbiju, pionierbolu un tautas bumbu.
Arī klašu audzinātāji aktīvi atbalstīja savas komandas, daži kopā ar savu klasi sportoja, citi juta līdzi, bet neviens nepalika vienaldzīgs.
Dzejas mēneša noskaņa bija jūtama arī Olimpiskajā dienā, jo latviešu valodas pedagogi pārbaudīja izglītojamo zināšanas jautājot par faktiem no latviešu dzejnieka Eduarda Veidenbauma dzīves. Literāri sportiskās aktivitātes norisinājās izglītības iestādes iekšpagalmā.
Uzvarētāju apbalvošana notiks svinīgajā līnijā 6. oktobrī.
Piedāvājam foto ieskatu Olimpiskās dienas norisē.

Mācību aktivitāte Ceļa skola

Jau otro gadu pēc kārtas Babītes vidusskolā notiek Ceļa skolas organizētie pasākumi.  Ceļa skolas mērķis ir sekmēt bērnu izpratni par satiksmi un pareizu rīcību dažādās situācijās uz ceļa. Bērni gūstot personīgo pieredzi apmācībās nostiprina zināšanas un iemācās izdzīvot uz ceļa.

Zinību diena 1.09.2017

Fotoreportāža no Zinību dienas Babītes vidusskolā.

Comments are closed