Ekoskolas dalībnieki

EKOSKOLAS PADOMES SASTĀVS:

Izglītības iestādes administrācijas pārstāvis: Ilze Rozenberga.
Pedagogi:
Līga Ābele
Diāna Eglīte
Kristīne Jukša
Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos: Pēteris Rutulis.
Vecāki:
Ieva Bauble
Ivars Eglītis
Pašvaldības pārstāvis: Jānis Ozoliņš.
Skolas tehniskā personāla pārstāvis: Ruta Ence.
Izglītojamie:
Madara Krieva
Emīlija Runce
Beāte Smaine
Kristīne Blāķe
Arturs Bartuls
Ēriks Puriņš – Leičenko
Elizabete Šuktere
Nadīna Stumbre
Sintija Redzoba
Justīne Bratuška
Betija Rubene
Rebeka Graudiņa
Margarita Miholapa
Ivars Janukovičs
Karīna Jermoļinska
Ērika Kuzmiča
Emīlija Pudova
Lāsma Ķiploka
Indra Augule
Anastasija Podsvirova
Milēna Kosareva
Laura Nikola Silamedne
Maija Auliciema
Elīza Dreiska
Līga Jansone
Liene Akmentiņa
Aija Orlovska

Comments are closed