Ekoskolas kodekss

BABĪTES VIDUSSKOLAS EKO KODEKSS

Ekoskolu_projekts_logo_FEE

Daba mums katram tik labu vien dod,

Ūdeni, pārtiku cilvēks tur rod;

Lai māmuļu Dabu mēs saglabāt spētu,

Vairs nevaram dzīvot ar ticību lētu!

Ikvienam ir jāsaprot – CILVĒKS IR DABA!

Kāpēc tikai daba pret cilvēku laba?!

Zied dārzi un lauki, un raža tur briest,

Kā gan var pasaulē badu kāds ciest?!

Mums laime ir Latvijas laukus sēt,

Mums prieks ir ražu novākt te spēt;

Mums lieki ir pasaulē uzklātie galdi,

Jo Latvijas āboli gardi un saldi!

Vien domājot gudri, vien domājot zaļi,

Vien zinot, ka māmuļas Dabas mēs daļa,

Vien Latvijas zemītē strādājot droši,

Mēs Latvijas nākotnei augsim jo koši!

Comments are closed