Svētdiena, 2024. gada 21 . aprīlis

Vārds diena: Anastasija, Marģers

09.10.2023 10:55

Valsts izglītības attīstības aģentūra Babītes vidusskolai š.g. 1. februārī piešķīra Erasmus akreditāciju vispārējā izglītībā. Līdz 2027. gadam izglītības iestādei būs iespēja paaugstināt administrācijas un pedagogu profesionālo kompetenci un starpkulturālās prasmes mobilitāšu ietvaros. Kursu mobilitātes tiek plānotas Babītes vidusskolas akreditācijas pieteikumā izvirzīto mērķu ietvaros.

Erasmus plāna mērķi ir šādi:

  1. Iekļaujošās izglītības īstenošana izglītības iestādē;
  2. Stresa un konfliktu menedžaments, Mobinga un kibermobinga prevencija
  3. Pedagoģiskā procesa un piedzīvojumu aktivitāšu nodrošināšana āra vidē;
  4. Angļu valodas apguve/ pilveide.

Lai tiktu sasniegti Erasmus plānā iekļautie mērķi, Babītes vidusskola ir izveidojusi sadarbību ar Erasmus Learning Academy, kura nodrošina kursus Eiropā. Šovasar jau trīs atbalsta personāla darbinieces izglītības psiholoģes Daiga Broka un Anna Paula Bramane, kā arī Babītes vidusskolas karjeras konsultante Anna Nikolajeva apmeklēja kursus “Stresa un konfliktu menedžaments” Itālijā.

Savukārt Babītes vidusskolas projektu vadītāja Linda Šenfelde , lai varētu nodrošināt augstvērtīgāku Erasmus akreditācijas izpildi un rezultātu ieviešanu, kā arī veidotu jaunas sadarbības, apmeklēja “Eiropas projektu vadības un dizaina” kursus Spānijā. Erasmus Learning Academy dibinātājs Francesco Tarantino dalījās ar instrumentiem, kā radīt, vadīt un ieviest projektus un to rezultātus.

Pēc atgriešanās š.g. 26. septembrī Babītes vidusskolā tika rīkots augstākminēto Erasmus mobilitāšu pieredzes apmaiņas seminārs, kurā dalībnieces dalījās ar iegūtajām zināšanām, labo praksi un pieredzi. Aktivitāte pedagogu vidē un vēlme piedalīties mobilitātēs nākotnē bija augsta, kas apliecina gan Erasmus programmas nozīmīgumu, gan nepieciešamību, kā arī labo praksi un pozitīvās pārmaiņas, kuras tā ienes mobilitātes dalībnieku profesionālajā darbā un izglītības iestādē kopumā.

12. oktobrī, Babītes vidusskola piedalīsies Erasmus dienās, kuras tiek organizētas visā Eiropā ar mērķi atzīmēt Eiropas mobilitātes svētkus, dalīties pieredzē un projektu rezultātos, kā arī stāstīt par Erasmus+ iespējām. Piedāvātos pasākumus ir iespēja apskatīt vietnē: https://www.erasmusdays.eu/

Pēdējais atjaunošanas datums: 09.10.2023 10:55
atpakaļ