Informācija topošajiem vidusskolēniem!

2018./2019.mācību gadā Babītes vidusskola īstenos:

 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011) – ar iespēju apgūt trešo svešvalodu (franču valodu);
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011) – ar 3 virzieniem
  • A virziens – padziļināti apgūst matemātiku, fiziku un informātiku;
  • B virziens – padziļināti apgūst bioloģiju un ķīmiju;
  • C virziens – apgūst komerczinības un  biznesa angļu valodu.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI:

 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011) – ar iespēju apgūt trešo svešvalodu (franču valodu) – individuālas PĀRRUNAS ar izglītojamo un viņa vecākiem.
 • Vispārējās vidējās izglītības) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011) – ar 3 virzieniem
  • A virziens – padziļināti apgūst matemātiku, fiziku un informātiku – TESTS (matemātika un angļu valoda) un individuālas PĀRRUNAS ar izglītojamo un viņa vecākiem;
  • B virziens – padziļināti apgūst bioloģiju un ķīmiju – individuālas PĀRRUNAS ar izglītojamo un viņa vecākiem;
  • C virziens – apgūst komerczinības un  biznesa angļu valodu –
  • TESTS (matemātika un angļu valoda) un  individuālas PĀRRUNAS ar izglītojamo un viņa vecākiem.

UZŅEMŠANA:

 • Pieteikšanās uz TESTU līdz 12.06.2018. plkst.14.00, iesniedzot iesniegumu Babītes vidusskolas lietvedībā (204.kabinets).

TESTS – 13.06.2018. plkst.9.00 – 10.00.

 • Pieteikšanās uz PĀRRUNĀM no 06.06.2018. pl.9.00 – 13. 00, t. 67914834.

PĀRRUNAS un  DOKUMENTU IESNIEGŠANA

 • 18.06.2018. no pl.9.00 – 14.00 un pl.16.00 – 19.00;
 • 19.06.2018. no pl.14.00 – 19.00.
 • 20.06.2018. no pl.9.00 – 14.00

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:

 • Iesniegums uz izvēlēto izglītības programmu (var saņemt Babītes vidusskolas lietvedībā (204.kabinets),  sākot ar 06.06.2018);
 • Apliecība par pamatizglītību ar sekmju izrakstu;
 • Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u).

Comments are closed