Par pulciņiem!

Cien. vecāki!

Informācija par pieteikšanos interešu izglītības pulciņiem tiks ievietota skolas majaslapā un izvietota pie stenda pirmā stāva vestibilā tuvāko divu nedēļu laikā (divas nedēļas t.i. sākot no 3.septembra).

Comments are closed