Vecāku sapulces 6. un 9. klašu izglītojamo vecākiem

2019.gada 15.janvārī plkst.18.30 skolas aktu zālē notiks 6.klašu izglītojamo Vecāku sapulce par izglītības programmu piedāvājumu 7.klasēs.

2019.gada 15.janvārī plkst.19.30 skolas aktu zālē notiks 9.klašu izglītojamo Vecāku sapulce par valsts pārbaudes darbu norisi un izglītības programmu piedāvājumu vidusskolā.

Comments are closed