Aktualitātes 2018./2019.m.g.

Šajā sadaļā publicējam aktivitātes, kas ir norisinājušās ESF projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.


„Kā neapjukt profesiju pasaulē”

12. un 13. novembrī notika karjeras izglītības nodarbības 8.,9.klašu izglītojamajiem „Kā neapjukt
profesiju pasaulē” . Ar skolēniem strādāja karjeras konsultante Agita Šmitiņa. Nodarbības laikā, diskutējot
par profesiju daudzveidību, par prasībām darba tirgū, skolēni noskaidroja, kas jāņem vērā, lai izvēlētos
sev piemērotāko profesiju. A.Šmitiņa iepazīstināja arī ar darba tirgū pieprasītākajām profesijām. Strādājot
patstāvīgi, skolēni izvērtēja savas spējas, intereses, kā tās varētu būt saistītas ar nākotnes profesiju.


4.b un 4.c klases apmeklē lidostu „ Rīga” 

Veiksmīgi norit Babītes vidusskolas sadarbība ar lidostu „ Rīga” pēc Babītes novada un lidostas
noslēgtā memoranda. Šajā rudenī lidostā pabija 4.b un 4.c klases, lai iepazītu profesiju daudzveidību.
7.novembrī Babītes vidusskolā viesojās lidostas „Rīga” pārstāve Sanita Šaitere. Viņa tikās ar 9. – 12.klašu
skolēniem, pastāstīja par lidostas darbu, par profesiju daudzveidību lidostā, kādas ir prasībās
darbiniekiem. Skolēni uzzināja par iespēju strādāt lidostā vasaras periodā, arī par to, kā uzsākt savu
karjeru lidostā, studējot augstskolā. S.Šaitere pastāstīja arī par iespēju Ēnu dienā apmeklēt lidostu un
iepazīt kādu no piedāvātajām profesijām.

Comments are closed