Aktualitātes 2018./2019.m.g.

Šajā sadaļā publicējam aktivitātes, kas ir norisinājušās ESF projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”


“Karjera – mērķis mērķtiecīgajiem”.

4. un 11. decembrī 10., 11. un 12.klašu izglītojamiem notika karjeras izglītības nodarbības no Sociālo tehnoloģiju centra ar treneri Andri Arhomkinu par tēmu “Karjera – mērķis mērķtiecīgajiem”. Nodarbību laikā izglītojamie guva skaidru priekštatu par to, kas patiesībā veido karjeru un, kas ir „iluzorā karjera”, kā orientēties mūsdienu darba tirgū, kādas ir prasības, tendences un, kādi talanti būs pieprasīti nākotnē.


Mācāmies sadarboties.

26.un 27.novembrī nodarbības 7.klašu izglītojamajiem vadīja Dzīves kvalitātes studijas „FunA” personīgas izaugsmes treneri. Nodarbības tēma – „Komanda”. Tās laikā skolēni apguva komandas darbības principus, mācījās sadarboties, noskaidroja, kāpēc nepieciešams strādāt komandā, kā darbojas veiksmīga komanda, kā tādu izveidot. Praktiski darbojoties, katrs varēja atklāt savas „stiprās puses”, pieņemt komandā dažādās lomas.


Es vēlos kļūt par…

28.novembrī  un 29.novembrī 1. un 2.klašu skolēni ar karjeras izglītību iepazinās karjeras konsultantes Jolantas Priedes vadībā. Skolēniem vajadzēja iejusties karjeras konsultanta lomā un palīdzēt izvēlēties profesiju Tīģerītim. Viņi mācījās raksturot Tīģeri, noteikt viņa prasmes, intereses, atzīmēt, kādas ir viņa dzīves vērtības. Pēc tam, vērojot attēlus, izvēlējās, kāda varētu būt Tīģera profesija. Interesanti, ka katrai klasei šī nodarbība noritēja atšķirīgi. Vieni nonāca pie secinājuma, ka Tīģeris varētu būt pastnieks, citi piedāvāja kļūt par dārznieku, klaunu, profesionālu sportistu. Nodarbības beigās secināja, ka svarīgi profesiju ir izvēlēties pašam.

„Kā neapjukt profesiju pasaulē”

12. un 13. novembrī notika karjeras izglītības nodarbības 8.,9.klašu izglītojamajiem „Kā neapjukt
profesiju pasaulē” . Ar skolēniem strādāja karjeras konsultante Agita Šmitiņa. Nodarbības laikā, diskutējot
par profesiju daudzveidību, par prasībām darba tirgū, skolēni noskaidroja, kas jāņem vērā, lai izvēlētos
sev piemērotāko profesiju. A.Šmitiņa iepazīstināja arī ar darba tirgū pieprasītākajām profesijām. Strādājot
patstāvīgi, skolēni izvērtēja savas spējas, intereses, kā tās varētu būt saistītas ar nākotnes profesiju.


4.b un 4.c klases apmeklē lidostu „ Rīga” 

Veiksmīgi norit Babītes vidusskolas sadarbība ar lidostu „ Rīga” pēc Babītes novada un lidostas
noslēgtā memoranda. Šajā rudenī lidostā pabija 4.b un 4.c klases, lai iepazītu profesiju daudzveidību.
7.novembrī Babītes vidusskolā viesojās lidostas „Rīga” pārstāve Sanita Šaitere. Viņa tikās ar 9. – 12.klašu
skolēniem, pastāstīja par lidostas darbu, par profesiju daudzveidību lidostā, kādas ir prasībās
darbiniekiem. Skolēni uzzināja par iespēju strādāt lidostā vasaras periodā, arī par to, kā uzsākt savu
karjeru lidostā, studējot augstskolā. S.Šaitere pastāstīja arī par iespēju Ēnu dienā apmeklēt lidostu un
iepazīt kādu no piedāvātajām profesijām.

Comments are closed