Aktualitātes 2018./2019.m.g.

Šajā sadaļā publicējam aktivitātes, kas ir norisinājušās ESF projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”


„Multenkulten”

5.februārī Kristīna un Ivars no biedrības „Multenkulten” vadīja karjeras izglītības nodarbības 4.klašu skolēniem. Nodarbības mērķis – uzzināt par dažādām profesijām animācijā, par Latvijas animācijas filmu studijām.
Nodarbības pirmajā daļā visi pulcējās zālē uz kopēju lekciju par dažādām profesijām animācijā. Stāstījumu Kristīna papildināja ar fotoreportāžu par katras profesijas specifiku, demonstrēja animācijas filmu fragmentus. Skolēni uzzināja par režisora, scenogrāfa, mākslinieka, animatora profesijām.
Pēc tam bija nodarbība katrai klasei. Tajā dalībnieki, strādājot grupās, mēģināja paši veidot amimācijas filmiņas fragmentu, darbojoties stop motion animācijas tehnikā. Pirms patstāvīgā darba Ivars demonstrēja, kā darbojas programma un tehniskais aprīkojums. Nodarbības laikā lektori dalījās pieredzē, kā skolēni paši var veidot animāciju mājas apstākļos, izmantojot mobilo telefonu.
Nodarbība visiem ļoti patika.

Babītes vidusskolas MULTENKULTEN darbnīcu filmām
https://failiem.lv/u/nc3dqdwf

Saite būs aktīva vien dažas nedēļas.


 „Trīs labas lietas”
25. un 31.janvārī Babītes vidusskolā viesojās karjeras konsultants, dažādu karjeras spēļu un metožu autors Mārtiņš Geida. Nodarbībā „Trīs labas lietas” viņš ar 5. un 6. klašu skolēniem runāja par profesiju daudzveidību, kā izvēlēties savu profesiju. Viņš pastāstīja par savu pieredzi profesijas izvēlē, par karjeras konsultēšanu. Interesanta izvērtās saruna par to, kā, realizējot interesantas idejas, cilvēki pasaulē pelna naudu, demonstrēja arī savu izgudrojumu – krēslu, uz kura var sēdēt tikai ar taisnu muguru. Trīs labas lietas – tie ir trīs jautājumi, par kuriem jāpadomā profesijas izvēlē. Gribu – vai es to gribu darīt. Varu – vai es varu darīt to, ko gribu. Vajag – vai tas, ko es gribu ir vispār vajadzīgs.


„Speciālistu kurpēs. Es būšu arhitekts”

11. janvārī Babītes vidusskolā notika karjeras izglītības pasākums 2. – 8.klašu interesentiem „Speciālistu kurpēs. Es būšu arhitekts”. Pasākumu nodrošināja Latvijas Arhitektu savienība. Skolēni strādāja 6 grupās arhitektu Ilzes Didrihsones, Ievas Skadiņas, Antras Saknītes, Renātes Pablakas, Andras Odumānes un Kārļa Narkeviča vadībā. Viņi mācījās izprast arhitektūras pamatīpašības – skaistumu, lietderību, izturību, ka tās līdzsvarot kvalitatīvā dzīves telpā. Tā bija īsta domāšanas attīstības nodarbība trīs stundu garumā. Bija izvēlēti 3 prototipi – diadēma, galds, krātiņš, 3 mērogi – ķirbis, ābols, rieksti, 3 krāsas – balta, melna sarkana. Nodarbības laikā skolēni varēja arhitektiem uzdot sev interesējošus jautājumus. Visi uzsvēra, ka skolā gūtās zināšanas noder dzīvē, ka nav tādu mācību priekšmetu, kas neko nedotu. Nodarbības beigās katra grupa prezentēja savu darbu Pēc nodarbības arhitekti atzina, ka visi uzdevumus pildīja ar interesi. Aptaujājot nodarbības dalībniekus, visi atzina, ka nodarbība bija interesanta. Tas pierāda, ka ir vērts organizēt pasākumus grupām, jo piedalās tie, kurus attiecīgā profesija interesē.

izturība | galds | ābols | melnsgalds | ābols | izturība+lietderība+skaistums | melns+balts+sarkans

izturība | galds | ābols | melns

Attēlu avots:.skolniekspetniekspilsetnieks.lv


“Karjera – mērķis mērķtiecīgajiem”.

4. un 11. decembrī 10., 11. un 12.klašu izglītojamiem notika karjeras izglītības nodarbības no Sociālo tehnoloģiju centra ar treneri Andri Arhomkinu par tēmu “Karjera – mērķis mērķtiecīgajiem”. Nodarbību laikā izglītojamie guva skaidru priekštatu par to, kas patiesībā veido karjeru un, kas ir „iluzorā karjera”, kā orientēties mūsdienu darba tirgū, kādas ir prasības, tendences un, kādi talanti būs pieprasīti nākotnē.


Mācāmies sadarboties.

26.un 27.novembrī nodarbības 7.klašu izglītojamajiem vadīja Dzīves kvalitātes studijas „FunA” personīgas izaugsmes treneri. Nodarbības tēma – „Komanda”. Tās laikā skolēni apguva komandas darbības principus, mācījās sadarboties, noskaidroja, kāpēc nepieciešams strādāt komandā, kā darbojas veiksmīga komanda, kā tādu izveidot. Praktiski darbojoties, katrs varēja atklāt savas „stiprās puses”, pieņemt komandā dažādās lomas.


Es vēlos kļūt par…

28.novembrī  un 29.novembrī 1. un 2.klašu skolēni ar karjeras izglītību iepazinās karjeras konsultantes Jolantas Priedes vadībā. Skolēniem vajadzēja iejusties karjeras konsultanta lomā un palīdzēt izvēlēties profesiju Tīģerītim. Viņi mācījās raksturot Tīģeri, noteikt viņa prasmes, intereses, atzīmēt, kādas ir viņa dzīves vērtības. Pēc tam, vērojot attēlus, izvēlējās, kāda varētu būt Tīģera profesija. Interesanti, ka katrai klasei šī nodarbība noritēja atšķirīgi. Vieni nonāca pie secinājuma, ka Tīģeris varētu būt pastnieks, citi piedāvāja kļūt par dārznieku, klaunu, profesionālu sportistu. Nodarbības beigās secināja, ka svarīgi profesiju ir izvēlēties pašam.

„Kā neapjukt profesiju pasaulē”

12. un 13. novembrī notika karjeras izglītības nodarbības 8.,9.klašu izglītojamajiem „Kā neapjukt
profesiju pasaulē” . Ar skolēniem strādāja karjeras konsultante Agita Šmitiņa. Nodarbības laikā, diskutējot
par profesiju daudzveidību, par prasībām darba tirgū, skolēni noskaidroja, kas jāņem vērā, lai izvēlētos
sev piemērotāko profesiju. A.Šmitiņa iepazīstināja arī ar darba tirgū pieprasītākajām profesijām. Strādājot
patstāvīgi, skolēni izvērtēja savas spējas, intereses, kā tās varētu būt saistītas ar nākotnes profesiju.


4.b un 4.c klases apmeklē lidostu „ Rīga” 

Veiksmīgi norit Babītes vidusskolas sadarbība ar lidostu „ Rīga” pēc Babītes novada un lidostas
noslēgtā memoranda. Šajā rudenī lidostā pabija 4.b un 4.c klases, lai iepazītu profesiju daudzveidību.
7.novembrī Babītes vidusskolā viesojās lidostas „Rīga” pārstāve Sanita Šaitere. Viņa tikās ar 9. – 12.klašu
skolēniem, pastāstīja par lidostas darbu, par profesiju daudzveidību lidostā, kādas ir prasībās
darbiniekiem. Skolēni uzzināja par iespēju strādāt lidostā vasaras periodā, arī par to, kā uzsākt savu
karjeru lidostā, studējot augstskolā. S.Šaitere pastāstīja arī par iespēju Ēnu dienā apmeklēt lidostu un
iepazīt kādu no piedāvātajām profesijām.

Comments are closed