Karjeras konsultācijas

Informāciju par karjeras izglītības jautājumiem iespējams saņemt:

  • skolā 108.kabinetā pie pedagogiem karjeras konsultantiem Kristīnes Lipinas un Anitas Kalniņas
  • Nodarbinātības valsts aģentūrā

www.nva.gov.lv

  • RTU Karjeras centrā

www.rtu.lv/lv/

  • LU Karjeras centrā

www.karjera.lu.lv/studentiem/individuala-konsultacija

  • Rīgas Stradiņa universitātes Karjeras centrā

www.rsu.lv/karjeras-centrs/skolniekiem

  • Pie Latvijas Karjeras attīstības asociācijas biedriem

http://lkaaa.lv/node/147

Comments are closed