Ekoskolas dalībnieki

EKOSKOLAS PADOMES SASTĀVS

Izglītības iestādes administrācijas pārstāvis: Ilze Rozenberga.
Pedagogi:
Līga Ābele
Diāna Eglīte
Kristīne Jukša
Zina Jonušaite
Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos: Pēteris Rutulis.
Vecāki:
Ieva Bauble
Ivars Eglītis
Pašvaldības pārstāvis: Jānis Ozoliņš.
Skolas tehniskā personāla pārstāvis: Ruta Ence.
Izglītojamie:
Madara Krieva
Johanna Priedīte
Markus Muzikants
Sintija Dzirne
Emīlija Runce
Melānija Krista Lubiņa
Elīza Bērziņa
Samanta Armane
Emīlija Dvoranovska
Samanta Rozenberga
Rihards Gustavs Baldzēns
Mareks Kojalovičs
Jēkabs Šipkovs
Jānis Ansons
Ralfs Batarags
Betija Rubene
Elizabete Ērenbrote
Amanda Svidenko
Milēna Kosareva
Anastasija Podsvirova
Ēriks Puriņš – Leičenko
Sintija Redzoba
Karīna Jarmoļinska
Diāna Lūkina
Liene Krivenoka
Kristiāns Āboliņš
Ērika Kuzmiča
Arturs Bārtuls
Līga Jansone

Comments are closed