Aktuālā informācija 2017./2018.m.g.

Vecāku padomes 12. oktobra sapulces pieņemtie lēmumi:

1. Par skolas padomes priekšsēdētāju ievēlēt Ilzi Āboliņu.

2. Izveidot vecāku padomes darba grupu sākumskolas Ziemassvētku pasākuma organizēšanai.

Comments are closed