Par papildus brīvdienām 1. klases izglītojamajiem

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr. 775 “Noteikumi par 2017./2018. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku” 9. punktu, tiek noteiktas papildus brīvdienas 1. klases izglītojamajiem no 2018. gada 5. februāra līdz 9. februārim. 

Comments are closed