Informācija topošajiem vidusskolēniem!

2018./2019.mācību gadā Babītes vidusskola īstenos:

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011) – ar iespēju apgūt trešo svešvalodu (franču valodu);
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmaLasīt vairāk

Vasaras dienas nometnes Babītes vidusskolā

2018.gada jūnijā Babītes vidusskolas pedagogi ES projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču” 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros organizē dienas nometnes „Pētnieks”, „Valodiņa”, „Mākslinieks” 1.-3.klašu izglītojamiem, katrā grupā uzņemot 25 izglītojamos. Katrs pretendents tiek uzņemts tikai vienā nometnē … Lasīt vairāk

Izpratnes veidošana par profesijas izvēli

27.martā ar otro klašu skolēniem un 3.aprīlī ar trešo klašu skolēniem strādāja profesionāla karjeras konsultante Jolanta Priede. Nodarbībā „Izpratnes veidošana par profesijas izvēli” skolēni iejutās karjeras konsultanta lomā, interaktīvi darbojoties, vingrinājās spēju, interešu noteikšanā. Pēc … Lasīt vairāk

FOTOKONKURSS – ”Krāsainās debesis”

”Krāsainās debesis”

Aicinām piedalīties radošā konkursā ikvienu interesentu no 5. līdz 12.klasei, arī skolotājus, iesniedzot savas orģinālfotogrāfijas, kurās var ieraudzīt savu redzējumu par mākoņiem, dabas parādībām gaisā, krāsu spēlēm debesīs… Latvijā un pasaulē.

Lai piedalītos … Lasīt vairāk

Nodarbība “Ārsta kabinetā”

Apgūstot sākumskolas klasēs dzīves gudrības, ļoti svarīgi iespējami ātrāk iepazīt nākošo arodu, ar kuru pēc skolas beigšanas, iespējams, būsi saistīts. Tāpēc, izmantojot ES finansētās Karjeras izglītības programmas iespējas, 4.a klase devās uz P.Stradiņa Medicīnas vēstures … Lasīt vairāk

”Speciālistu kurpēs” – „Marite S”

9.martā no plkst. 9.00 līdz 12.00 uzņēmēja, salona „Marite S” īpašniece  Marija Skripko vadīja karjeras izglītības pasākumu „Speciālistu kurpēs”  Babītes vidusskolas četrpadsmit  4. – 9.klašu meitenēm, kurām interesē friziera, kosmetologa profesijas. Viņa   iepazīstināja ar uzņēmējdarbības … Lasīt vairāk