Informācija topošajiem vidusskolēniem!

2018./2019.mācību gadā Babītes vidusskola īstenos:

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011) – ar iespēju apgūt trešo svešvalodu (franču valodu);
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmaLasīt vairāk

Skatuves runas konkurss

9. martā piedalījāmies Pierīgas pašvaldību nodibinājuma izglītības iestāžu Skatuves runas konkursā Ulbrokas vidusskolā. Pārstāvējām visas klašu grupas (1. klases, 2. -3. klases, 4. -6. klases, 7. -9. klases un vidusskolas grupu). Pateicības rakstus par piedalīšanos … Lasīt vairāk

Mežs – manas karjeras iespējas

Pasākumā „Mežs – manas karjeras iespējas” 5.a, 5.b, 5.c un 6.b klase apmeklēja
izstādi „Iepazīsties – koks”. Skolēniem bija iespēja uzzināt par mežsaimniecības
profesijām, kā tās attīstījušās no sendienām līdz šodienai. Izrādās, ka … Lasīt vairāk

Svešvalodu mēnesis Babītes vidusskolā

Februāris Babītes vidusskolā ir svešvalodu mēnesis, kura laikā norisinās ļoti daudz pasākumi, kuru mērķis ir rosināt izglītojamos izmantot Babītes vidusskolā apgūstamās svešvalodas – angļu, krievu, spāņu, franču un vācu – dažādās publiskās runas situācijās.  Viens … Lasīt vairāk

Ekoskolas tiekas Babītē

Gatavojas Latvijas simtgades pasākumiem vides aizsardzībā – Ekoskolas tiekas Babītē

Vairāk nekā 100 Ekoskolu no 54 Latvijas novadiem 23. un 24. februārī tiksies Ekoskolu forumā Babītes vidusskolā, lai sagatavotos vides izglītības aktivitātēm visa gada laikā. … Lasīt vairāk

Profesijas debesīs

16.februārī 5.a un 5.d klašu skolēni kopā ar klases audzinātājām Lindu Leršu un Montu Kučeri, karjeras izglītības ietvaros devās uz lidostu “Rīga”. Ekskursijas laikā skolēni aizrautīgi klausījās gida stāstījumu, gāja cauri drošības kontrolei, ievērojot visus … Lasīt vairāk