Informācija topošajiem vidusskolēniem!

2018./2019.mācību gadā Babītes vidusskola īstenos:

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011) – ar iespēju apgūt trešo svešvalodu (franču valodu);
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmaLasīt vairāk