Svētdiena, 2024. gada 14 . jūlijs

Vārds diena: Anvars, Oskars, Ritvars

Aktualitātes 2018./2019.m.g.

Šajā sadaļā publicējam aktivitātes, kas ir norisinājušās ESF projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”


Karjera medicīnas nozarē.

29.maijā Babītes vidusskolas 6.a klase kopā  ar klases audzinātāju devās uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu Imantā, kur ārsta palīgs Krista Brendere stāstīja par NMPD darbu, par dažādām karjeras iespējām ārsta profesijā, kā pareizi izsaukt ātro palīdzību, ļāva skolēniem iekāpt ātrās palīdzības mašīnā, parādīja, kur atrodas dažādi medikamenti, kā arī dalījās pieredzē ar visneparastākajiem piedzīvojumiem ārsta profesijā. Skolēni uzdeva ļoti daudz jautājumu gan par ārsta profesiju, gan neatliekamās medicīnas darbu, gan ārsta ikdienu.


Karjeras pasākums „Skills Latvija 2019”

8. – 9. maijā Babītes vidusskolas 5.a, 7.a, 7.b un 8.b klase ar klases audzinātājiem un PKK, projekta ietvaros, apmeklēja profesionālo meistarības konkursu „Skills Latvia 2019”.
Pasākumu laikā bija iespēja novērtēt konkursantu sniegumu, uzzināt vairāk par mācību iestādēm un karjeras iespējām nākotnē. Konkursa laikā savas meistara prasmes demonstrēja dažādu profesiju pārstāvji, piemēram, pavāri, viesmīļi, galdnieki, programmētāji, frizieri un citi. Babītes vidusskolas izglītojamiem bija iespēja izmēģināt savu nākotnes profesiju un profesionālās prasmes pie karavīriem, policistiem, frizieriem, stilistiem, vizāžistiem un programmētājiem – par šīm profesijām bija vislielākā interese.
„Skills Latvija 2019” skolēniem ļoti patika un palīdzēja izprast vai tiešām izvēlētā nākotnes profesija ir tā profesija, kura piesaista visvairāk.


Iepazīstam Starptautisko lidostu Rīga

Projekta ietvaros 4.d klase apmeklēja Starptautisko lidostu Rīga. Skolēni uzzināja daudz jauna par lidostas darbu un aviāciju kā nozari. Lidostā strādā apmēram divi tūkstoši darbinoieku, dažādākajos amatos. AirBaltic lepojas ar savu pilotu skolu. Lidostā darbojas ugunsdzēsēju depo, no kura ugunsdzēsējiem 90 sekunžu laikā jātiek jebkurai vietai lidostā. Lai kļūtu par stjuarti jāmācās trīs mēneši. Šos un daudz citus faktus uzzinājām aizraujošajā ekskursijā pa lidostas telpām un lidlauku.


Iepazīstam SIA „Rīgas Ūdens”

11. aprīlī ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu 9.a klase kopā ar audzinātāju Diānu Pekšu apmeklēja SIA „Rīgas Ūdens” – uzņēmumu, kas nodrošina centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Rīgas pilsētā. Izglītojamie tika iepazīstināti ar uzņēmuma darbību, ūdensapgādi, notekūdeņu attīrīšanu, dzeramā ūdens kvalitātes kritērijiem un apkārtējās vides projektiem. Bet lielākais ieguvums bija, ka uzņēmuma vadība iepazīstināja izglītojamos ar uzņēmuma struktūru un nepieciešamajām profesijām tajā, tika izstāstītas arī prakses un vasaras darba iespējas. Apmeklējums beidzās ar ekskursiju pa uzņēmuma teritoriju, kur praksē tika parādīts, kā tiek attīrīts ūdens, ko mēs visi lietojam uzturā.


Iepazīstam ASV vēstniecību

8.maijā 8.a klases skolēni kopā ar audzinātāju I.Gavari un karjeras konsultanti A. Kalniņu,karjeras projekta ietvaros, apmeklēja ASV vēstniecību Rīgā, lai vairāk iepazītu iestādes darbību, noskaidrotu kāda tai ir loma savstarpējo valstu sadarbībā.Mūs laipni sagaidīja Sabied-risko attiecību nodaļas pārstāvis A. Arhomkins, kurš sīkāk pastāstīja par savu darbu, veicama-jiem pienākumiem un realizētajiem projektiem kultūras, izglītības un sporta jomā. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja piedalīties jautājumu un atbilžu sesijā, pārbaudīt savas angļu valo-das zināšanās, gūt izpratni par to cik daudzu profesiju pārstāvji šeit strādā, kāda ir vajadzīga izglītība, prasmes un zināšanas pretendentiem. Izspēlējot spēli “Bingo”,skolēni labāk iepazina klasesbiedru prasmes un pārliecinājās cik liela nozīme pienākumu veikšanā ir precizitā-tei,pozitīvai komunikācijai. Nobeigumā audzēkņi ieguva informāciju par plašajām iespējām mācīties ASV, jauniešu apmaiņas programmām, un saprata cik svarīgi mērķtiecīgi plānot savu karjeru.


Klases pārgājiens uz zemessardzi

25.04. mēs, 4.b. klases skolēni un audzinātāja devāmies pārgājienā uz Zemessardzes 17.Pretgaisa aizsardzības bataljonu, kurš atrodas Skultē.  Tur notika stundu gara lekcija, kurā mums pastāstīja, ko nozīmē būt Zemessargam. Uzzinājām, kādas ir dienesta pakāpes.

Uzsākot dienestu, zemessargs apgūst pamatapmācību: ieroču mācību, pirmo medicīnisko palīdzību, militāros sakarus, topogrāfiju, ierindas mācību, reglamentus, lauku kaujas iemaņas un izdzīvošanu un nodaļas – vada līmeņa taktiku.

Zemessardzē var apgūt arī džādas specialitātes: sakarnieks, snaiperis, izlūks, prettanku ieroča operators, sanitārs, ložmetējnieks, militārā transporta autovadītājs, spridzinātājs, radiostaciju operators u.c.

Dienests Zemessardzē ļauj izmantot arī civilajā dzīvē gūto profesionālo pieredzi, tāpēc līdzdarboties Valsts aizsardzības spēju stiprināšanai aicināti visdažādāko profesiju pārstāvji: IT speciālisti, pavāri, šoferi, medicīnas darbinieki.

Mēs apskatījām kara tehniku un ieročus. Apmeklējām šautuvi. Bija iespēja izmēģināt nepielādētus ierošus un uz saviem pleciem nest smago pārgājiena aprīkojumu. Noslēgumā pulcējāmies pie ugunskura, cepām desiņas un atpūtāmies.

4.b klase.


Iepazīstam izglītības iestādes…

1.,2. martā  60 vidusskolēni apmeklēja izstādi „Skola 2019”, lai gūtu informāciju par augstskolās piedāvātajām izglītības programmām. Pasākuma laikā varēja uzzināt par atvērto durvju dienām dažādās izglītības iestādēs, tikties ar studentiem, uzdot viņiem dažādus jautājumus gan par mācībām, gan studentu dzīvi.

Šogad pasākuma „Studenta kurpēs” ietvaros skolēni individuāli varēja apmeklēt atvērto durvju dienas augstskolās, koledžās, tehnikumos. Šo iespēju izmantoja trīsdesmit seši  9. – 12 klašu izglītojamie. Vidusskolēni iepazinās ar studiju iespējām LU, RTU, RISEBA, LSPA, bet 9.klašu beidzēji apmeklēja Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikumu, Rīgas stila un modes tehnikumu, Rīgas tehnisko koledžu, LJA Jūrskolu.


Pasākums „Amatam ir zelta pamats” pirmklasniekiem

14.februārī pirmklasnieki iepazina profesiju daudzveidību sveču ražošanā. Vispirms viņiem saprotamā valodā pastāstīja par individuālo un rūpniecisko ražošanu.  Skolēni uzzināja, ka rūpnieciski sveces izgatavo ražošanas iekārtas, bet individuālajā ražošanā tas ir roku darbs. SIA „Sveču darbnīcas” pārstāvji pastāstīja par profesijām, kuru pārstāvji iesaistīti sveču ražošanā – ķīmiķi strādā pie sveču sastāva, dizaineri – pie sveču izskata, pakotāji – pie gatavās produkcijas iesaiņošanas. Nodarbības laikā skolēniem pašiem bija iespēja izgatavot trīs dažādas sveces, mācīties tās iesaiņot. Nodarbība visiem ļoti patika.


„Multenkulten”

5.februārī Kristīna un Ivars no biedrības „Multenkulten” vadīja karjeras izglītības nodarbības 4.klašu skolēniem. Nodarbības mērķis – uzzināt par dažādām profesijām animācijā, par Latvijas animācijas filmu studijām.
Nodarbības pirmajā daļā visi pulcējās zālē uz kopēju lekciju par dažādām profesijām animācijā. Stāstījumu Kristīna papildināja ar fotoreportāžu par katras profesijas specifiku, demonstrēja animācijas filmu fragmentus. Skolēni uzzināja par režisora, scenogrāfa, mākslinieka, animatora profesijām.
Pēc tam bija nodarbība katrai klasei. Tajā dalībnieki, strādājot grupās, mēģināja paši veidot amimācijas filmiņas fragmentu, darbojoties stop motion animācijas tehnikā. Pirms patstāvīgā darba Ivars demonstrēja, kā darbojas programma un tehniskais aprīkojums. Nodarbības laikā lektori dalījās pieredzē, kā skolēni paši var veidot animāciju mājas apstākļos, izmantojot mobilo telefonu.
Nodarbība visiem ļoti patika.

Babītes vidusskolas MULTENKULTEN darbnīcu filmām
https://failiem.lv/u/nc3dqdwf

Saite būs aktīva vien dažas nedēļas.


 „Trīs labas lietas”
25. un 31.janvārī Babītes vidusskolā viesojās karjeras konsultants, dažādu karjeras spēļu un metožu autors Mārtiņš Geida. Nodarbībā „Trīs labas lietas” viņš ar 5. un 6. klašu skolēniem runāja par profesiju daudzveidību, kā izvēlēties savu profesiju. Viņš pastāstīja par savu pieredzi profesijas izvēlē, par karjeras konsultēšanu. Interesanta izvērtās saruna par to, kā, realizējot interesantas idejas, cilvēki pasaulē pelna naudu, demonstrēja arī savu izgudrojumu – krēslu, uz kura var sēdēt tikai ar taisnu muguru. Trīs labas lietas – tie ir trīs jautājumi, par kuriem jāpadomā profesijas izvēlē. Gribu – vai es to gribu darīt. Varu – vai es varu darīt to, ko gribu. Vajag – vai tas, ko es gribu ir vispār vajadzīgs.


„Speciālistu kurpēs. Es būšu arhitekts”

11. janvārī Babītes vidusskolā notika karjeras izglītības pasākums 2. – 8.klašu interesentiem „Speciālistu kurpēs. Es būšu arhitekts”. Pasākumu nodrošināja Latvijas Arhitektu savienība. Skolēni strādāja 6 grupās arhitektu Ilzes Didrihsones, Ievas Skadiņas, Antras Saknītes, Renātes Pablakas, Andras Odumānes un Kārļa Narkeviča vadībā. Viņi mācījās izprast arhitektūras pamatīpašības – skaistumu, lietderību, izturību, ka tās līdzsvarot kvalitatīvā dzīves telpā. Tā bija īsta domāšanas attīstības nodarbība trīs stundu garumā. Bija izvēlēti 3 prototipi – diadēma, galds, krātiņš, 3 mērogi – ķirbis, ābols, rieksti, 3 krāsas – balta, melna sarkana. Nodarbības laikā skolēni varēja arhitektiem uzdot sev interesējošus jautājumus. Visi uzsvēra, ka skolā gūtās zināšanas noder dzīvē, ka nav tādu mācību priekšmetu, kas neko nedotu. Nodarbības beigās katra grupa prezentēja savu darbu Pēc nodarbības arhitekti atzina, ka visi uzdevumus pildīja ar interesi. Aptaujājot nodarbības dalībniekus, visi atzina, ka nodarbība bija interesanta. Tas pierāda, ka ir vērts organizēt pasākumus grupām, jo piedalās tie, kurus attiecīgā profesija interesē.

izturība | galds | ābols | melnsgalds | ābols | izturība+lietderība+skaistums | melns+balts+sarkans

izturība | galds | ābols | melns

Attēlu avots:.skolniekspetniekspilsetnieks.lv


“Karjera – mērķis mērķtiecīgajiem”.

4. un 11. decembrī 10., 11. un 12.klašu izglītojamiem notika karjeras izglītības nodarbības no Sociālo tehnoloģiju centra ar treneri Andri Arhomkinu par tēmu “Karjera – mērķis mērķtiecīgajiem”. Nodarbību laikā izglītojamie guva skaidru priekštatu par to, kas patiesībā veido karjeru un, kas ir „iluzorā karjera”, kā orientēties mūsdienu darba tirgū, kādas ir prasības, tendences un, kādi talanti būs pieprasīti nākotnē.


Mācāmies sadarboties.

26.un 27.novembrī nodarbības 7.klašu izglītojamajiem vadīja Dzīves kvalitātes studijas „FunA” personīgas izaugsmes treneri. Nodarbības tēma – „Komanda”. Tās laikā skolēni apguva komandas darbības principus, mācījās sadarboties, noskaidroja, kāpēc nepieciešams strādāt komandā, kā darbojas veiksmīga komanda, kā tādu izveidot. Praktiski darbojoties, katrs varēja atklāt savas „stiprās puses”, pieņemt komandā dažādās lomas.


Es vēlos kļūt par…

28.novembrī  un 29.novembrī 1. un 2.klašu skolēni ar karjeras izglītību iepazinās karjeras konsultantes Jolantas Priedes vadībā. Skolēniem vajadzēja iejusties karjeras konsultanta lomā un palīdzēt izvēlēties profesiju Tīģerītim. Viņi mācījās raksturot Tīģeri, noteikt viņa prasmes, intereses, atzīmēt, kādas ir viņa dzīves vērtības. Pēc tam, vērojot attēlus, izvēlējās, kāda varētu būt Tīģera profesija. Interesanti, ka katrai klasei šī nodarbība noritēja atšķirīgi. Vieni nonāca pie secinājuma, ka Tīģeris varētu būt pastnieks, citi piedāvāja kļūt par dārznieku, klaunu, profesionālu sportistu. Nodarbības beigās secināja, ka svarīgi profesiju ir izvēlēties pašam.

„Kā neapjukt profesiju pasaulē”

12. un 13. novembrī notika karjeras izglītības nodarbības 8.,9.klašu izglītojamajiem „Kā neapjukt
profesiju pasaulē” . Ar skolēniem strādāja karjeras konsultante Agita Šmitiņa. Nodarbības laikā, diskutējot
par profesiju daudzveidību, par prasībām darba tirgū, skolēni noskaidroja, kas jāņem vērā, lai izvēlētos
sev piemērotāko profesiju. A.Šmitiņa iepazīstināja arī ar darba tirgū pieprasītākajām profesijām. Strādājot
patstāvīgi, skolēni izvērtēja savas spējas, intereses, kā tās varētu būt saistītas ar nākotnes profesiju.


4.b un 4.c klases apmeklē lidostu „ Rīga” 

Veiksmīgi norit Babītes vidusskolas sadarbība ar lidostu „ Rīga” pēc Babītes novada un lidostas
noslēgtā memoranda. Šajā rudenī lidostā pabija 4.b un 4.c klases, lai iepazītu profesiju daudzveidību.
7.novembrī Babītes vidusskolā viesojās lidostas „Rīga” pārstāve Sanita Šaitere. Viņa tikās ar 9. – 12.klašu
skolēniem, pastāstīja par lidostas darbu, par profesiju daudzveidību lidostā, kādas ir prasībās
darbiniekiem. Skolēni uzzināja par iespēju strādāt lidostā vasaras periodā, arī par to, kā uzsākt savu
karjeru lidostā, studējot augstskolā. S.Šaitere pastāstīja arī par iespēju Ēnu dienā apmeklēt lidostu un
iepazīt kādu no piedāvātajām profesijām.

Pēdējais atjaunošanas datums: 17.06.2019 08:46
atpakaļ