Svētdiena, 2024. gada 14 . jūlijs

Vārds diena: Anvars, Oskars, Ritvars

Ekoskolas aktivitātes 2020/2021.m.g.

BABĪTES VIDUSSKOLAS EKOPADOME IZAICINA MĀRUPES UN BABĪTES IEDZĪVOTĀJUS!

Babītes vidusskola jau 7.gadu īsteno ekoskolas programmu. Šī programma neaprobežojas tikai  ar vides pārvaldību skolā, jo tā  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, nostiprina caurviju prasmes, veido attieksmi un vērtības, interesi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.  

Mēs, Babītes vidusskolas ekopadome, vēlamies aktualizēt mums visiem tik būtiskos jautājumus par vidi, bioloģisko daudzveidību, aprites ekonomiku un klimata pārmaiņām.

Vides jautājumi ir būtiski ne tikai lokāli, bet arī globāli.

Drīzumā jau būsim viens novads, tāpēc aicinām Babītes un Mārupes novada iedzīvotājus piedalīties 30 dienu EKO izaicinājumā, Starptautiskā projekta Youth Eco Hub un E – Space ietvaros, jo pat katra mūsu ikdienas mazā darbība ļoti ietekmē to, kādā pasaulē dzīvojam mēs un dzīvos nākamās paaudzes.

Izaicinājums tiek veidots no divām daļām – mēneša izaicinājums un dienas izaicinājums.

Babītes vidusskolas mājas lapā un sociālajos tīklos 1.aprīlī tiks ievietots izaicinājumu kalendārs, kurā jūs varēsiet iepazīties ar mēneša plānu, bet katru dienu publicēsim nākamās DIENAS IZAICINĀJUMU.

Dalies ar savu paveikto sociālajos tīklos Instagram vai Facebook, publicējot ierakstu, bildi vai video, izmantojot mirkļbirku  #eko30dienas  

Mēs aicinām tieši Tevi (vienatnē vai kopā ar ģimeni) katru dienu veikt izaicinājumu. Esiet radoši, veiciet uzdevumus ar prieku, domājiet par ikdienas paradumu maiņu pasaules saglabāšanā.

Ja rodas kāds jautājums, droši raksti ekopadome@bvsk.lv

_____________

VIDES IZGLĪTĪBAS FONDS AICINA JAUNIEŠUS PIETEIKTIES APRITES EKONOMIKAS DIZAINA KONKURSAM – RADOT ILGMŪŽĪGU PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU

Vides izglītības fonda realizētais Aprites ekonomikas veicināšanas projekts (Eco-Schools Project for Advancing Circular Economy jeb E-SPACE) aicina pieteikties jauniešus izaicinājumam “Dizaina risinājumi”, radot produktu vai pakalpojumu, kas ir ilgmūžīgs.

Visu ražojumu pamatā ir dabas resursi, kuru apjoms ir ierobežots. Tādēļ ir nepieciešams izmantot esošos resursus pēc iespējas ilgtspējīgāk. Aprites ekonomika ir salīdzinoši jauna perspektīva ilgtspējības kontekstā, kurā uzsvars likts uz bezatkritumu pieeju resursu patēriņā – iekārtu remontu, atjaunošanu un pārstrādi, lai izmantotie resursi tiktu lietoti maksimāli ilgi, pirms tie kļūst par neizmantojamiem atkritumiem. Tādā veidā tiek pagarināts materiālu dzīves cikls, ļaujot samazināt dabas resursu ieguvi, turklāt radīto atkritumu apjoms tiek samazināts līdz minimumam. Tas nozīmē, ka pilnīgi viss var tikt izmantots kā izejviela kādā no nākamajiem līmeņiem resursu patēriņa ciklā.

Apgūstot un izprotot aprites ekonomikas konceptu, jaunā paaudze būs motivēta ne tikai rosināt ilgtspējīgas pārmaiņas savās izglītības iestādēs, bet ar savām ikdienas izvēlēm palielināt pieprasījumu aprites ekonomikai arī kopumā.

Lai veicinātu izpratni par aprites ekonomiku un ļautu radoši izpausties, jaunieši tiek aicināti piedalīties “Dizaina risinājuma” konkursā.

Lai piedalītos konkursā:

1. Izpēti, kas ir aprites ekonomika;
2. Izvēlies produktu vai pakalpojumu, kas neatbilst aprites ekonomikas principiem;
3. Izstrādā iespējamos dizaina risinājumus konstatētajai problēmai;
4. Iesniedz savas dizaina idejas: ekopadome@bvsk.lv  – norādot savu vārdu, uzvārdu, klasi

Vairāk par konkursu uzzināsi šeit.

“Dizaina risinājumu” idejas nacionālajam konkursam var iesniegt līdz šī gada 12.aprīlim.

Trīs labāko ideju autoriem – pārsteiguma balvas no Vides izglītības fonda.


Vides izglītības fonds (VIF) ir pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis. Latvijā VIF nodrošina visu starptautisko FEE programmu – Zilais karogs, Zaļā atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri – īstenošanu vai pārraudzību.


Vides izglītības fonds

www.videsfonds.lv
Informācija par E-Space projektu: https://www.ecoschools.global/espace
Informācija: ekoskolas@videsfonds.lv
Informāciju sagatavoja – Ilze Grēveleilze.grevele@videsfonds.lv 
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšānsdaniels.truksans@videsfonds.lv

______________

Ekoskolas dalībniece Annija Gaile piedalījās Babītes vidusskolas padomes sēdē un prezentēja ekoskolas aktualitātes.

_____________________

Silto džemperu diena Babītes vidusskolā

“Silto džemperu diena” ir ikgadēja akcija, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus.

9. februārī, “silto džemperu dienā”, Babītes vidusskolas Ekopadome un Skolēnu pašpārvalde aicināja izglītojamos, pedagogus un citus Babītes vidusskolas darbiniekus savās dzīvojamajās  telpās kaut  nedaudz samazināt gaisa temperatūru un uzvilkt siltāku džemperi, tādējādi simboliskā veidā apliecināt atbalstu iniciatīvai.

Neliels foto ieskats “silto džemperu dienā”

 ___________________

EKOSKOLU RĪCĪBAS DIENAS 2020 – LABIE DARBI PLANĒTAI!

Ar saukli “Labie darbi planētai!” no 2. līdz 8. novembrim visā Latvijā norisinājās Ekoskolu Rīcības dienas 2020. Šajā nedēļā ap 37 000 bērni un jaunieši no vairāk kā 130 izglītības iestādēm pievērsa sabiedrības uzmanību klimata pārmaiņām, bioloģiskās daudzveidības izzušanai un aprites ekonomikas principu ieviešanai ikdienā. Savās aktivitātēs viņi apņēmās un izaicinājaa sabiedrību iesaistīties vides problēmu risināšanā. Kampaņa Latvijā notiek jau astoto gadu.  

Babītes vidusskolas ekopadome aicina pievienoties pudeļdejai un lietot daudzreizlietojamās ūdens pudeles!

___________________

6. klašu matemātikas mācību stunda ārpus skolas telpām

Septembrī 6.klases matemātikas stundās mācījās par proporcijām un mērogiem. Lai šo procesu padarītu interesantāku un jēgpilnu, tika organizēta pāru darbu SLĒPŅOŠANA.

Iepriekšējā stundā katrs pāris zīmēja saldumu atrašanas plānu, izmantojot improvizētus metra mērus – pedagoga pagatavotas auklas 1 m garumā un vienojās par slēpņa atrašanās vietu.

Āra nodarbībā izglītojamie pēc izlozes saņēma cita pāra veidoto plānu un devās meklēt noslēptos gardumus. Tā piektdienas pēdējā stunda bija ne tikai citāda, bet arī salda – visiem izdevās atrast noslēptos kārumus.

___________________

11. c klases ekonomikas mācību stunda ārpus skolas telpām

29. septembrī, 11.c klasei tika organizēta ekonomikas mācību stunda ārpus skolas telpām. Tās ietvaros izglītojamie apguva zināšanas par pensiju sistēmu. Sasniedzamais rezultāts bija izprast pensiju sistēmu, tās nozīmi katra cilvēka dzīvē.  Jaunieši diskutēja par kritērijiem (nodokļi, demogrāfija, dzīves ilgums, pensiju plāni u.c.), kuri ietekmē pensiju lielumu vecumdienās. 

___________________

6.a klases mācību stunda ārpus skolas telpām

16.septembrī, 6a klase kopā ar pedagogu Diānu Grīnvaldi Latvijas un pasaules vēstures mācību stundu pavadīja ārpus klases telpām, mācoties par laika fiksēšanu, telpas izpratni pagātnē un mūsdienās, kā arī par arābu un romiešu cipariem. 

___________________

1.d klase dodas iepazīt skolas apkārtni

0.septembrī 1. d klase dabaszinību stundā devās iepazīt skolas apkārtni. Izglītojamie apskatīja skolu no ārpuses un pēc logu izvietojuma mēģināja noteikt , kura ir viņu klase. Pa ceļam pētīja dabu un novēroja dažādas rudens pazīmes.

Pēdējais atjaunošanas datums: 31.03.2021 08:49
atpakaļ