Trešdiena, 2024. gada 17 . jūlijs

Vārds diena: Aleksejs, Aleksis

Gada balvas izglītībā pasniegšanas ceremonija “Gada pedagogs 2022”

13.10.2022 16:53

7. oktobrī Mārupes Kultūras namā norisinājās Gada balvas izglītībā pasniegšanas ceremonija “Gada pedagogs 2022”, apbalvojot 30 Mārupes novada pašvaldības iestāžu pedagogu, kuru darbu augstu novērtējuši kolēģi un skolēni.


Tradīcija īpašā ceremonijā godināt labākos pedagogus Mārupes novada pašvaldībā turpinās jau astoto gadu. Šogad konkursā vērtēti Mārupes novada pašvaldības sešu skolu, sešu pirmsskolu, divu profesionālās ievirzes skolu un sporta centru pedagogi. Pedagogu vērtēšana atbilstoši nolikumam norisinājās visu pagājušo mācību gadu.

Pedagogi balvās saņēma īpaši izgatavotu piemiņas zīmi – sudraba nozīmīti, kuras autors ir mārupietis, rotkalis Edgars Skulte, kā arī “Gada pedagogs 2022” balvu, pateicības rakstu un īpaši katram nominantam sagatavotu dāvanu no konkursa atbalstītāja “A Aptieka”.


Laureātu vidū bija arī Babītes vidusskolas pedagogi – lepojamies un sakām sirsnīgu paldies par ieguldīto darbu, enerģiju un rūpēm.

Ieva Bauble
“Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”, Babītes vidusskola

Ieva Babītes vidusskolā strādā kopš 1999. gada par sākumskolas pedagogu un ir arī klases audzinātāja. Ieva ar augstu atbildības sajūtu izturas pret sev uzticētajiem pienākumiem. Jau daudzus gadus ir topošo pedagogu prakses vadītāja un mentors Babītes vidusskolas jaunajiem pedagogiem. Labprāt iesaistās metodiskajā darbā. Daudz laika iegulda mācību stundu plānošanā un vadīšanā, dalās pieredzē ar izveidotajiem metodiskajiem materiāliem. Laba sadarbība ar izglītojamo vecākiem, organizē pasākumus gan izglītojamajiem, gan vecākiem. Regulāri papildina savas zināšanas tālākizglītības kursos un semināros. Pieņem profesionālos izaicinājumus. Ir apguvusi datorikas pedagoga kvalifikāciju. Savas profesionālās darbības pilnveidošanai izmanto svešvalodu zināšanas un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Brīvajā laikā patīk aktīva atpūta un ceļošana.

Kristīne Jukša
„Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā”, Babītes vidusskola

Kristīne darbu Babītes vidusskolā kā sākumskolas pedagogs sāka 2015. gadā, bet pilnveidojot savas zināšanas ieguva arī latviešu valodas un literatūras pedagoga kvalifikāciju. Patlaban strādā par latviešu valodas un literatūras pedagogu 4. – 6. klasēs, ir arī klases audzinātāja. Kristīne ar augstu atbildības sajūtu izturas pret sev uzticētajiem pienākumiem. Viņa ir pieņēmusi izaicinājumu būt par “Mācītspēks” mentoru  Babītes vidusskolas jaunajiem pedagogiem. Vada valodu mācību jomu. Daudz laika iegulda mācību stundu plānošanā un vadīšanā, dalās pieredzē ar izveidotajiem metodiskajiem materiāliem. Vienmēr ir pozitīva un atvērta sadarbībai ar kolēģiem. Veiksmīga sadarbība arī ar izglītojamo vecākiem, organizē pasākumus gan izglītojamajiem, gan vecākiem. Pārzina un ievēro iekšējos un ārējos normatīvos aktus. Regulāri papildina savas zināšanas tālākizglītības kursos un semināros. Savas profesionālās darbības pilnveidošanai izmanto svešvalodu zināšanas. Kristīne jēgpilni izmanto informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Brīvajā laikā patīk lasīt grāmatas un pavadīt laiku ar ģimeni.

Līga Ābele
“Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā”, Babītes vidusskola

Līga Babītes vidusskolā strādā kopš 2013. gada par ķīmijas, bioloģijas skolotāju un ir arī klases audzinātāja. Līga ir akurāta, ar lielu atbildības sajūtu pilda sev uzticētos pienākumus. Viņa vada dabaszinātņu mācību jomu. Labprāt iesaistās skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā. Daudz laika iegulda mācību stundu plānošanā un vadīšanā. Pārzina un ievēro gan iekšējos, gan ārējos normatīvos aktus. Regulāri papildina savas zināšanas tālākizglītības kursos un semināros. Sadarbojas ar kolēģiem un dalās savā pieredzē. Savas profesionālās darbības pilnveidošanai izmanto svešvalodu zināšanas. Līga prasmīgi izmanto informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Brīvajā laikā patīk aktīva atpūta, ceļo ar motociklu un pievēršas dārza darbiem.

Kristaps Muižnieks
“Gada pedagogs “Skolēnu simpātija””, Babītes vidusskola

Kristaps darbu Babītes vidusskolā uzsāka 2016. gadā kā datorikas, programmēšanas pedagogs un ir arī klases audzinātājs. Savā darbā ir inovatīvs. Mācību stundās izmanto dažādas mācību metodes, pielieto informācijas tehnoloģijas. Ir bijis prakses vadītājs studentiem. Labs kontakts ar izglītojamajiem. Viņš vada tehnoloģijas mācību jomu. Regulāri papildina savas zināšanas tālākizglītības kursos un semināros. Savas profesionālās darbības pilnveidošanai izmanto svešvalodu zināšanas. Brīvajā laikā patīk spēlēt hokeju un nodarboties ar citiem aktīviem sporta veidiem.

Ligita Baleviča
Par mūža ieguldījumu izglītībā, Babītes vidusskola 

Ligita darbu Babītes vidusskolā uzsāka 1980. gadā kā matemātikas skolotāja. Viņas pedagoģiskais darba stāžs ir 42 gadi. Savā darbā ir patstāvīga, korekta un erudīta. Mācību stundās izmanto dažādas mācību metodes, pielieto informācijas tehnoloģijas. Ir bijusi prakses vadītāja studentiem. Labs kontakts ar izglītojamajiem. Ligita cenšas iemācīt mīlēt matemātiku. Viņa atrod individuālu pieeju katram izglītojamajam, lai iedrošinātu domāt, analizēt un atrast likumsakarības skaitļu līkločos. Savos darba gados vairākiem simtiem Babītes novada iedzīvotājiem ir iemācījusi matemātiku, kā arī citas nepieciešamās iemaņas dzīvei. Devusi būtisku ieguldījumu novada attīstībā. Ligitas izglītojamie regulāri uzrāda augstus sasniegumus Valsts pārbaudes darbos un olimpiādēs. Skolotāja labprāt iesaistās skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā. Ar augstu atbildības sajūtu izturas pret sev uzticētajiem pienākumiem. Viņa ir vadījusi matemātikas metodisko komisiju. Daudz laika iegulda mācību stundu plānošanā un vadīšanā, dalās pieredzē ar izveidotajiem metodiskajiem materiāliem. Pārzina un ievēro iekšējos un ārējos normatīvos aktus. Regulāri papildina savas zināšanas tālākizglītības kursos un semināros. Savas profesionālās darbības pilnveidošanai izmanto svešvalodu zināšanas. Brīvajā laikā patīk ceļot.

Fotogrāfijas no pasākuma lūgums skatīt Babītes vidusskolas Facebook interneta vietnē

Informācija Mārupes novada pašvaldība

The gallery was not found!
Pēdējais atjaunošanas datums: 13.10.2022 16:53
atpakaļ