Ceturdiena, 2024. gada 20 . jūnijs

Vārds diena: Maira, Rasa, Rasma

Gada pedagogs 2023

14.10.2023 10:00

6. oktobrī Mārupes Kultūras namā norisinājās Gada balvas izglītībā pasniegšanas ceremonija “Gada pedagogs 2023”, apbalvojot 30 Mārupes novada pašvaldības iestāžu pedagogus, kuru darbu augstu novērtējuši kolēģi un skolēni.

Tradīcija īpašā ceremonijā godināt labākos pedagogus Pašvaldībā turpinās jau devīto gadu. Šogad konkursā vērtēti Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības, pirmsskolu un profesionālās ievirzes skolu pedagogi.

Balva tiek piešķirta, lai izteiktu atzinību izglītības iestāžu pedagogiem par ieguldījumu izglītībā un sasniegumiem pedagoģiskajā darbībā, augstu profesionālo meistarību, kas veicina katra izglītojamā izaugsmi, jaunu progresīvu metožu ieviešanu, par nozīmīgiem izglītojamo sasniegumiem, pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu, kā arī ieguldījumu izglītības iestādes vai novada izglītības sistēmas attīstībā.

“Gada pedagogs 2023” apbalvojumu zemāk minētajās nominācijās saņēma arī vairāki Babītes vidusskolas pedagogi:

Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”

🔸Ilze Ruģele
Babītes vidusskolas sākumskolas skolotāja

Ilze Ruģele Babītes vidusskolā strādā kopš 2008. gada. Skolotāja ar augstu atbildības sajūtu veic savus pienākumus. Jau daudzus gadus ir topošo pedagogu prakses vadītāja un mentors Babītes vidusskolas jaunajiem pedagogiem. Vada sākumskolas metodisko jomu. Daudz laika iegulda mācību stundu plānošanā un vadīšanā, dalās pieredzē ar izveidotajiem metodiskajiem materiāliem. Laba sadarbība ar izglītojamo vecākiem, organizē pasākumus gan izglītojamajiem, gan vecākiem. Regulāri papildina savas zināšanas tālākizglītības kursos un semināros. Pieņem profesionālos izaicinājumus. Apgūst dabaszinību pedagoga kvalifikāciju. Savas profesionālās darbības pilnveidošanai izmanto svešvalodu zināšanas. I. Ruģele ir radoša, zinoša, aktīva un ar augstu atbildības sajūtu apveltīta sava darba profesionāle.

“Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā”

🔸Zina Jonušaite
Babītes vidusskolas dabaszinību skolotāja 4. – 6. klasēm, 6. b klases audzinātāja

Zina Jonušaite darbu Babītes vidusskolā uzsāka 2017. gadā kā sākumskolas pedagogs, bet pilnveidojot savas zināšanas ir ieguvusi arī dabaszinību pedagoga kvalifikāciju. Z. Jonušaite ar augstu atbildības sajūtu izturas pret sev uzticētajiem pienākumiem. Daudz laika iegulda mācību stundu plānošanā un vadīšanā, dalās pieredzē ar izveidotajiem metodiskajiem materiāliem. Zina ir mācību grāmatu autore, pedagogu tālākizglītības kursu vadītāja un iesaistās skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā. Aktīvi līdzdarbojas Ekoskolas aktivitātēs. Vada interešu izglītības pulciņus, kuri veiksmīgi piedalās konkursos un olimpiādēs. Vienmēr pozitīva un atvērta sadarbībai ar kolēģiem. Veiksmīga sadarbība ar izglītojamo vecākiem, organizē pasākumus gan izglītojamajiem, gan vecākiem. Regulāri papildina savas zināšanas tālākizglītības kursos un semināros. Savas profesionālās darbības pilnveidošanai izmanto svešvalodu zināšanas.

“Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā”

🔸Diāna Ozčifte
Babītes vidusskolas angļu valodas skolotāja, 10.c klases audzinātāja

Diāna Ozčifte Babītes vidusskolā strādā kopš 2015. gada. Diāna ir rūpīga un ar lielu atbildības sajūtu pilda sev uzticētos pienākumus. Viņa vada svešvalodu mācību jomu, jau daudzus gadus ir topošo pedagogu prakses vadītāja un mentors skolas jaunajiem pedagogiem. D. Ozčifte labi sagatavo izglītojamos centralizētajiem eksāmeniem. Labprāt iesaistās ārpusstundu aktivitātēs un konkursos. Daudz laika iegulda mācību stundu plānošanā un vadīšanā. Piedalās Ekoskolas aktivitātēs. Laba komunikācija ar izglītojamajiem un viņu vecākiem. Regulāri papildina savas zināšanas tālākizglītības kursos un semināros. Sadarbojas ar kolēģiem un dalās savā profesionālajā pieredzē.
Kolēģi Diānu raksturo, kā atbalstošu, ieinteresētu un pozitīvu personu, kura ir koleģiāla.

“Skolēnu simpātija”

🔸Krista Kristiāna Kristapsone
Babītes vidusskolas vēstures skolotāja un 11. a klases audzinātāja

Krista Kristiāna Kristapsone darbu Babītes vidusskolā uzsāka 2021. gadā kā projekta “Mācībspēks” pedagogs.
Savā darbā ir inovatīva. Mācību stundās izmanto dažādas mācību metodes, pielieto informācijas tehnoloģijas. Ir topošo pedagogu prakses vadītāja un mentors. Izrāda savu iniciatīvu, iesaistoties starptautiskos projektos. Aktīvi līdzdarbojas Ekoskolas aktivitātēs. Labs kontakts ar izglītojamajiem. Regulāri papildina savas zināšanas tālākizglītības kursos un semināros. Savas profesionālās darbības pilnveidošanai izmanto svešvalodu zināšanas. Brīvajā laikā nodarbojas ar brīvprātīgo darbu. Izglītojamie Kristu raksturo kā labu, saprotošu, pozitīvu, ar labu humora izjūtu, kas sagatavo interesantas mācību stundas.

Nominācija Mārupes novada uzņēmēju gada balvai “Jauns sākums Mārupes novadā”

🔶 Jolanta Brigmane
Babītes vidusskolas sporta skolotāja un 2.f klases audzinātāja

The gallery was not found!
Pēdējais atjaunošanas datums: 14.10.2023 10:00
atpakaļ