Pirmdiena, 2021. gada 17 . maijs

Vārds diena: Dailis, Herberts, Umberts

  • -A
  • A
  • +A

Gētes institūta CLIL projekts

Arī attālināto mācību laikā turpinās darbs pie Gētes institūta CLIL projekta, Babītes vidusskolā dodot iespēju 8.b klases audzēkņiem apgūt bioloģijas tēmas, kas ir integrētas vācu valodā. 22.februāri vācu valodas pedagogs Diāna Pekša kopā ar citu skolu kolēģiem piedalījās Gētes institūta organizētajā meistarklasē tiešsaistē un izrunāja CLIL projekta turpmāko darbību.

Gētes institūta organizēts seminārs “CLIL Latvijā. Otrais sadarbības gads”

17. un 18. augustā pedagogi Inna Sizova un Silva Romane piedalījās Gētes institūta organizētajā seminārā “CLIL Latvijā. Otrais sadarbības gads”.

Pedagogi no dažādām skolām dalījās pieredzē par paveikto, integrējot kopā divus mācību priekšmetus. Mūsu skolā tā ir bioloģija + vācu valodā. Tika piedāvātas jaunas metodes, izvirzīti konkrēti uzdevumi šim mācību gadam. Šogad projektā piedalīsies 8.b klase.

_________________________

Goethe Institut CLIL projekts “Vācu valodas un bioloģijas integrētā apguve” 7. klasēs

Arī attālināto mācību laikā pedagogi Diāna Pekša un Silva Romane turpināja darbu pie Goethe Institut CLIL projekta “Vācu valodas un bioloģijas integrētā apguve” 7. klasēs.Pēc tikšanās Talsos ar projekta dalībniekiem 27.02.2020. un rezultātu pārrunāšanas, tika nolemts tikties mācību gada beigās, tāpēc 27. maijā notika CLIL Online tikšanās – konference ar 14 pedagogu tandēmiem no dažādām Latvijas pilsētām, piedaloties Goethe Institut pārstāvjiem no Latvijas un no Lietuvas. Tika prezentēti šī gada darba rezultāti un izrunāti mērķi un uzdevumi nākamajam gadam.

___________________________

Gētes institūta CLIL projekta uzsākšana

Babītes vidusskola no šī mācību gada iesaistās Gētes institūta CLIL projektā, tā mērķis ir integrētā mācīšana, apvienojot vācu valodu ar kādu no eksaktajiem mācību priekšmetiem. Babītes vidusskolas vācu valodas skolotāja Diāna Pekša un bioloģijas skolotāja Silva Romane divu dienu seminārā, kas notika Vācu valsts ģimnāzijā, smēlās aizraujošas idejas un izstrādāja mācību stundas jaunajam mācību gadam. 

Valodas apguve citu mācību priekšmetu ietvaros paver jaunas perspektīvas svešvalodas nodarbībai. Tāpēc Gētes institūts iesaistās CLIL (Content and Language Integrated Learning) un MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – matemātika, informātika, dabaszinātnes un tehnika) pieejas atbalstīšanā. Nozīmīga loma ir arī sociālajām un humanitārajām zinātnēm, kas ļoti būtiski sekmē tādas kompetences kā tolerance, kritiskā domāšana un kooperācija.

Pēdējais atjaunošanas datums: 24.02.2021 16:46
atpakaļ