Ceturdiena, 2024. gada 23 . maijs

Vārds diena: Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija

IKGADĒJĀ KARJERAS NEDĒĻĀ JAUNIEŠUS BABĪTES VIDUSSKOLA AICINĀS ATKLĀT SAVAS UZŅĒMĒJSPĒJAS

11.10.2022 15:18

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuru organizē
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem
partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli
“Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicinās ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un
attīstīt savas uzņēmējspējas.
VIAA direktore Dita Traidās: “Profesijas mūsdienās kļūst arvien daudzpusīgākas un
būtisku vietu ieņem universālas prasmes, ko pieprasa un novērtē ikviens darba devējs. Tādēļ
šogad, Karjeras nedēļas desmitgadē, aicināsim iepazīt uzņēmējspējas — tādu zināšanu,
prasmju un rakstura īpašību kopumu, ko bieži maldīgi sasaistām tikai ar uzņēmējiem un
uzņēmējdarbību. Šīs spējas noder teju ikvienā profesijā, projektā un ikdienas situācijā, tāpēc
ir svarīgi, lai bērni un jaunieši apzinās gan viņiem jau piemītošās, gan vēl attīstāmās
uzņēmējspējas.”
Karjeras nedēļa ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” arī šogad norisināsies Latvijas
pilsētu un novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, piedāvājot dažādus izzinošus
pasākumus – diskusijas, radošās darbnīcas, tikšanās ar uzņēmumu un augstskolu pārstāvjiem,
skolu absolventiem un skolēnu vecākiem. Izglītības iestādēs notiks tematiskās mācībstundas,
izmantojot katrai vecumgrupai pielāgotus, īpaši Karjeras nedēļai radītus materiālus.

Lai veicinātu skolēnu, pedagogu, vecāku un ikviena izpratni par uzņēmējspējām – jauniešu
superspējām, šajā Karjeras nedēļā notiks vairāki VIAA organizētie pasākumi, kurus varēs
vērot arī tiešsaistē. 20. oktobrī plkst.13.00 tiešsaistes diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas
veidos manu nākotni?” eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunās nākotnes
profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēs par skolā un ārpus
tās piedāvātajām iespējām un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā. Savukārt plkst.19.00
diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” pedagogi karjeras konsultanti,
dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunās, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast
bērna intereses, talantus un spēcīgās puses. Diskutēs arī par pedagogu un vecāku sadarbību
bērna spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā.
Visu Karjeras nedēļu skolotāji tiks aicināti klašu vai skolēnu interesentu grupām rīkot tuvumā
esošo uzņēmumu apmeklējumu, iepazīt profesionāļu spilgtākās uzņēmējspējas un piedalīties
sociālo tīklu konkursos. Ierosinātās aktivitātes padarīs viesošanos uzņēmumos vēl
aizraujošāku un jauniešiem saistošā veidā būs iespējams ne vien iegūt jaunas zināšanas, bet
arī sacensties par noderīgām balvām. Aicinām sekot līdzi Karjeras nedēļas aktualitātēm un
programmai VIAA mājaslapā, kā arī VIAA un TavaiKarjerai Facebook un Twitter kontos.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un
novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas, ar karjeras izglītību saistītas tēmas

  • darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju
    pielietojums izvēlētajā nozarē. Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras
    atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm ar Eiropas Sociālā fonda
    un valsts finansējumu.

Papildu informācija:
Anna Nikolajeva,
Babītes vidusskolas Karjeras nedēļas koordinators
Mob. tālr.: (+371) 26362955;
e-pasts: anna.nikolajeva@bvsk.lv

Pēdējais atjaunošanas datums: 11.10.2022 15:18
atpakaļ