Trešdiena, 2024. gada 17 . jūlijs

Vārds diena: Aleksejs, Aleksis

Informācija apbalvojuma PŪCE pretendentiem

22.05.2017 15:14

Sveicināti, cienījamie izglītojamie!

Strauji tuvojas 2016./2017. mācību gada II semestra noslēgums, līdz ar to arī tas brīdis, kad tiem izglītojamiem, kuri I semestra noslēgumā saņēma akceptu savai iekļaušanai Babītes vidusskolas apbalvojuma PŪCE pretendentu sarakstā, jāpabeidz aizpildīt un jāiesniedz pieteikumi.

Pretendentu sarakstu Babītes vidusskolas apbalvojumam PŪČULĒNS sagatavo 1. – 3. klašu audzinātāji, to izskata, apstiprina un apbalvojuma PŪCE piešķiršanas komisijai iesniedz Babītes vidusskolas Sākumskolas metodiskā komisija (vadītājas Daiga Sīpola un Kristīne Jukša).

Tāpēc atgādinām par veicamajiem darbiem 4. – 12. klašu izglītojamiem II semestra beigās, jo jūs jau esat lieli un patstāvīgi, tāpēc pieteikums pareizi jāsagatavo pašiem:

 • No sava klases audzinātāja palūdz I semestrī aizpildīto pieteikuma lapu;
 • Pēc II semestra un gada vērtējumu izlikšanas 26. maijā ieraksti savus GADA vērtējumus atbilstošajā kolonnā;
 • Izrēķini savu iegūto vidējo vērtējumu un ieraksti to atbilstošajā “lodziņā” zem vērtējumiem;
 • Paskaties, vai iegūtie vērtējumi mācību priekšmetos un/vai vidējais vērtējums atbilst Nolikumā esošajiem kritērijiem;
 • Atceries, kādās izglītības iestādes olimpiādēs, konkursos, sporta aktivitātēs u.c., Pierīgas reģiona un/vai valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, interešu izglītības konkursos u.tml. esi bijis un kādas godalgotas vietas un/vai atzinības rakstus esi ieguvis;
 • Dodies pie tiem mācību priekšmetu pedagogiem, kas organizējuši olimpiādes, konkursus, sacensības u.tml. izglītības iestādē, vai pie tiem pedagogiem, kas pavadījuši uz olimpiādēm, konkursiem, sacensībām u.tml. Pierīgā vai valsts mērogā, un palūdz, lai viņi ieraksta (atbilstoši pie mācību priekšmeta) apliecinājumu dalībai, iegūto godalgoto vietu un/vai atzinību un obligāti parakstās, bez atbilstošo pedagogu parakstiem sasniegumu uzskaitījums netiks ņemts vērā, vai arī aizpilda rekomendāciju, ja Tavi sasniegumi ir saistīti ar Babītes vidusskolu un mācību priekšmetiem, bet nav ne olimpiādes, ne konkursi, ne skates, piemēram, Jauno ģeogrāfu skola, Jauno Matemātiķu skola, Ekoskolas padome u.tml., rekomendāciju vari atrast šeit: //babitesvidusskola.lv/wp-content/uploads/2016/09/IND_Izgl%C4%ABtojamo-apbalvojuma-k%C4%81rt%C4%ABba_2016.pdf
 • Atceries, ka nav jādodas pie katra mācību priekšmetu pedagoga pēc paraksta par iegūto vērtējumu, tikai pie tiem pedagogiem, kas saistīti ar sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, sacensībās u.tml;
 • Kad viss augstāk uzskaitītais ir izdarīts, dodies pie klases audzinātāja un palūdz viņa akceptu pieteikuma iesniegšanai, jo tieši klases audzinātājs ir tas pedagogs, kurš primāri apliecina, ka pieteikuma iesniedzējam nav fiksētu Babītes vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu personīgajā dienasgrāmatā, e-klases sistēmā un klases kārtības burtnīcā;
 • Vēlreiz pārbaudi savu aizpildīto pieteikumu, vai tajā ir visa komisijai nepieciešamā informācija – ierakstīti visi I semestra un gada vērtējumi, pareizi izrēķināts un ierakstīts vidējais vērtējums, atbilstošo mācību priekšmetu pedagogu ieraksti par personīgajiem sasniegumiem un paraksti, klases audzinātāja apliecinājums un paraksts par pārkāpumu neesamību – un vai pieteikumā atrodamie rādītāji atbilst Nolikuma kritērijiem;
 • Atceries, ka apbalvojuma pretendentiem no 4. līdz 6. klasei tiks pārbaudītas personīgās dienasgrāmatas, e-klases dienasgrāmatas un Klases kārtības burtnīcas, apbalvojuma pretendentiem no 7. līdz 12. klasei tiks pārbaudītas e-klases dienasgrāmatas un Klases kārtības burtnīcas;
 • Kad viss ir pārbaudīts, pieteikumu iesniedz klases audzinātājam vai personīgi pedagogam Baibai Vītolai (308. kabinetā), vai aiznes uz Skolotāju istabu un ievieto lielā informatīvā skapja “lodziņā” ar uzrakstu “Baiba Vītola” LĪDZ 2017. GADA 26. MAIJA PULKSTEN 16.00;
 • Saproti, ka vēlāk iesniegtie pieteikumi netiks pieņemti izskatīšanai.

Ja rodas kādi jautājumi un/vai neskaidrības, droši var vērsties pie pedagoga Baibas Vītolas 308. kabinetā, rakstīt e-klases pastā vai uz elektroniskā pasta adresi: baiba.vitola@bvsk.lv.

Pēdējais atjaunošanas datums: 23.05.2017 12:39
atpakaļ