Sestdiena, 2024. gada 25 . maijs

Vārds diena: Anšlavs, Junora

Izglītojamo uzņemšana 1. klasē 2017./2018. mācību gadam

02.01.2017 13:06

Pieteikumu reģistrācija izglītojamo uzņemšanai 2017./2018. mācību gada 1. klasē notiek sākot ar 2017. gada 16. janvāra plkst. 9:00.

Pieteikumu reģistrācija notiek līdz 2017. gada 31. martam katru darba dienu no plkst. 9.00 – 12.00 un 13.00 – 15.00 lietvedībā.
Tālrunis uzziņām: 67914834.

PREZENTĀCIJA

Babītes vidusskola īsteno:

Pamatizglītības virziena programmu (kods 21011111);
Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmu (kods 21012111).

Nepieciešamie dokumenti:

* iesniegums ;
* dzimšanas apliecība.

Iesniegumu var iesniegt personīgi, kā arī tas tiks pieņemts ar elektronisko parakstu, vai arī ar ieskenētu parakstu. Fiksējas no pirmās uzņemšanas dienas plkst.9.00 pēc iesūtīšanas laika to ienākšanas secībā, līdz 31.martam.
Ja nav pieejama neviena no minētajām iespējām, iesniegumu uz e-pastu var sūtīt neparakstītu, to parakstot vēlāk, līdz 30.jūnijam, reizē ar dokumentu iesniegšanu izglītības iestādē.

Piesakoties elektroniski, aizpildītu iesniegumu jāsūta uz epastu:  1.klase@bvsk.lv.

Izglītības iestāde 10 darba dienu laikā (pēc 1.aprīļa) rakstiski paziņo vecākiem (aizbildņiem) par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai par atteikumu uzņemt izglītības iestādē.

Izglītojamais tiek ieskaitīts 1. klasē, kad vecāks (aizbildnis) pēc rakstiska vai elektroniska paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu izglītības iestādē līdz 30. jūnijam ir iesniedzis šādus dokumentus:

  • bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrāda oriģinālu;
  • medicīniskā karte 026/u.

Saistošie dokumenti: 

* 2015.gada 28.janvāra Babītes novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.3 “Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 1.klasē Babītes vidusskolā”;

* Iesniegums 1. klasei 

* Babītes vidusskolas reģistrācijas apliecība;

* Babītes vidusskolas akreditācijas lapa;

* Pamatizglītības programmas licence;

* Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmas licence;

* Pamatizglītības programmas akreditācijas lapa;

* Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmas akreditācijas lapa;

* Babītes vidusskolas nolikums;

* Babītes vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

* 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.

Pēdējais atjaunošanas datums: 21.03.2017 09:49
atpakaļ