Svētdiena, 2024. gada 25 . februāris

Vārds diena: Diāna, Dina, Dins

Izglītojamo uzņemšana 10.klasē Babītes vidusskolā 2019./2020.mācību gadā

03.06.2019 13:29

 

Izglītojamo uzņemšana 10.klasē

Babītes vidusskolā 2019./2020.mācību gadā

 

Babītes vidusskola īsteno:

 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011)
  • A bloks – padziļināti bioloģija un ķīmija; un psiholoģija;
  • B bloks – padziļināti matemātika un informātika;
  • C bloks – padziļināti komerczinības un biznesa angļu valoda
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011) – trešā svešvaloda

 

Uzņemšana – PĀRRUNAS:

 • 17.jūnijā  jūnijā no pl.9.00 – 14.00 un pl.17.00 – 19.00;
 • 18.jūnijā jūnijā no pl.9.00 – 14.00 un pl.17.00 – 19.00.

Laiku PĀRRUNĀM pieteikt pa tālruni: 67914834; 26515510.

Nepieciešamības gadījumā var vienoties par citu tikšanās laiku.

Jāuzrāda un jāiesniedz dokumenti:

 • Apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts;
 • bērna dzimšanas apliecība;
 • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);
 • izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;
 • vecāka vai likumiskā aizbildņa personu apliecinošs dokuments (ID karte vai pase)

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 03.06.2019 13:46
atpakaļ