Otrdiena, 2024. gada 16 . jūlijs

Vārds diena: Estere, Hermīne

Izglītojamo uzņemšana 10. klasēs

01.06.2015 12:46

images

Babītes vidusskola uzņem izglītojamos 10. klasēs 2015./2016. mācību gadā.

Pretendentu reģistrācija notiks 15. jūnijā un 16. jūnijā no pulksten 16.00 – 19.00.
Pretendents ierodas kopā ar vecāku.

Uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti 17. jūnijā.

Izglītojamo uzņemšana notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu pamatizglītības sekmju izrakstos, vidējo vērtējumu gada un valsts pārbaudes darbos latviešu valodā, Latvijas un pasaules vēsturē, matemātikā, pirmajā svešvalodā.

2015./2016. mācību gadā izglītojamos uzņem:

  •  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, izglītības programmas kods – 31011011,
  •  Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā (komerczinības), izglītības programmas kods – 31014011.

Izglītojamajiem ir iespējas aktīvi iesaistīties Babītes vidusskolas pašpārvaldes darbā, mākslinieciskās pašdarbības, sporta un dažādos pulciņos un studijās.

Izglītojamie, kuru sekmju līmenis atbilst  Babītes novada pašvaldības domes 2012.gada 28.martā apstiprinātiem noteikumiem Nr.4 „Par stipendiju piešķiršanu Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolas izglītojamajiem”, saņem ikmēneša stipendiju.
Babītes vidusskolas divi izglītojamie pēc 10. klases konkursa kārtībā tiek uzņemti Latvijas Starptautiskajā skolā (www.isl.edu.lv).

Interesējošus jautājumus var uzdot direktorei Ilzei Rozenbergai, rakstot e-pasta vēstuli: ilze.rozenberga@bvsk.lv

Pēdējais atjaunošanas datums: 18.09.2015 15:23
atpakaļ