Piektdiena, 2024. gada 14 . jūnijs

Vārds diena: Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

Izglītojamo uzņemšana Babītes vidusskolā 2016./2017. mācību gadam.

11.04.2016 16:15

Uzņemšana notiek saskaņā ar 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām,  kā arī pārcelti uz nākamo klasi”  un 2015. gada 28. janvāra Babītes novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 1. klasē Babītes vidusskolā”.

 • 1. klasē – uzņemšana beigusies 31.03.2016.
  • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma (kods 21012111) – ar padziļinātu svešvalodas apguvi;
  • Pamatizglītības programma (kods 21011111).
 • 2. – 4. klase
  • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma (kods 21012111) – ar padziļinātu svešvalodas apguvi;
  • Pamatizglītības programma (kods 21011111).
 • 5. – 6. klase
  • Pamatizglītības programma (kods 21011111).
 • 7. – 9. klase
  • Pamatizglītības 2.posma ( 7. – 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 23013111) – ar padziļinātu matemātikas un angļu valodas apguvi;
  • Pamatizglītības programma (kods 21011111).
 • 10. klase
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011) – ar iespēju apgūt trešo svešvalodu (spāņu valodu);
  • Vispārējās vidējās izglītības) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011) – ar 3 virzieniem
   • A virziens – padziļināti apgūst matemātiku un informātiku;
   • B virziens – padziļināti apgūst bioloģiju un ķīmiju;
   • C virziens – apgūst komerczinības un biznesa angļu valodu.
 • 11. klase
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011) – ar iespēju apgūt trešo svešvalodu (spāņu valodu);
  • Vispārējās vidējās izglītības) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011) – ar iespēju apgūt komerczinības un biznesa angļu valodu.
 • 12. klase
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011).

Uzņemšana notiek no 2016. gada 1. jūnija pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis uzziņām: 67914834.

Saistošie dokumenti:

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 11.04.2016 16:36
atpakaļ