Piektdiena, 2024. gada 01 . marts

Vārds diena: Ilgvars, Ivars

Klubiņš “Iela”

Cienījamie vecāki, skolotāji, darbinieki un skolasbiedri!

Šogad skolēnu pašpārvalde nolēma atjaunot 1998. gada projektu „Klubiņš IELA”. Projektu nedēļas laikā projekta atjaunošanas komanda izstrādāja „Klubiņš IELA” nolikumu, ievēlēja padomi 2015./2016. mācību gadam, sastādīja izmaksu tāmi klubiņa telpu remontam.
Projekta darba grupa cenšas piesaistīt sponsorus, lai varētu telpas atjaunot un uzlabot. Šobrīd telpu remonts jau ir uzsākts. Darbs tiek veikts pašu spēkiem. Komanda aktīvi sadarbojas ar skolas tehnisko personālu un konsultējas ar skolotājiem, lai telpas tiktu atjaunotas kvalitatīvi.
Ļoti, no sirds ceram arī uz skolasbiedru un vecāku atbalstu mūsu projektam!
Būsim no sirds pateicīgi par jebkura veida palīdzību (otas, spoguļi, audumi, krāsas, viss, ko Jūs spējat no sirds dot un dāvāt, jo atradīsim pielietojumu it visam)!

Uz tikšanos Klubiņā IELA!

Neliels ieskats:


Rekvizīti:

Babītes vidusskolas Attīstības fonds: reģ. nr. 40008073750, Swedbank AS konts: LV55HABA0551036954378.

Klubiņa “IELA” priekšēdētājs 2015./2016. m.g. Kristaps Muižnieks. E-pasts: kristaps.muiznieks@bvsk.lv

Paldies! 

Pēdējais atjaunošanas datums: 12.11.2015 10:44
atpakaļ