Piektdiena, 2024. gada 14 . jūnijs

Vārds diena: Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

Konference “Atbalsts IKVIENA izaugsmei”

28.03.2024 14:05

13. martā Babītes vidusskolā norisinājās konference “Atbalsts IKVIENA izaugsmei”. Konferencē piedalījās vairāk nekā 100 pedagogu no Mārupes, Salaspils, Ęekavas un Ogres novadiem. Konference bija veltīta ikviena pedagoga personīgajai un profesionālajai attīstībai, sniedzot atbalstu un iedvesmu visiem konferences dalībniekiem. Pedagogi dalījās zināšanās, pieredzē un sadarbojās, lai veicinātu kopīgu izaugsmi.

Konferences dalībniekus sagaidīja pedagoga Elīnas Kravales klavierspēle, un konferenci atklāja izglītojamais Rainers Bortkevičs, kurš runāja Imanta Ziedoņa epifāniju “Ir viens vārds”. Viens no konferences viesiem bija Latvijas Universitātes docente un vadošā pētniece Latvijā Solvita Umbraško ar lekciju „Lasītprasmes vecināšana – iespējas, ierobežojumi un biežākās kļūdas”. S. Umbraško uzsvēra lasītprasmes veicināšanas galvenos principus, iepazīstināja konferences dalībniekus ar dažādiem metodiskajiem materiāliem lasītprasmes pilnveidei.

Pēc lekcijas pedagogi devās aplūkot Babītes vidusskolas pedagogu izstrādātos metodiskos materiālus lasītprasmes pilnveidei ideju tirdziņā – speciālā pedagoga izstrādāto “Vārdšķiru varavīksni’’, svešvalodas pedagogs dalījās pieredzē par saistošu lasīšanu – komiksiem, karjeras konsultante konferences dalībniekiem stāstīja par “Profesiju dienu Babītes vidusskolā”, latviešu valodas pedagogs par I. Ziedoņa dzejas atziņu un epifāniju izlases veidošanu vidusskolā un bioloģijas pedagogs par modeļu izmantošanu bioloģijas un ķīmijas apguvē. Konferencē bija arī divi skolēnu mācību uzņēmumi – “Medutiņš”, kur izglītojamie piedāvā medu ar liofilizētām jeb aukstumā kaltētām ogām un augļiem, kā arī mājas atsvaidzināšanas produkti – kociņi „Essence euphoria”.

Darbnīcās Babītes vidusskolas pedagogi piedāvāja dažādus labās prakses piemērus – idejas stundas aktualizācijas un nobeiguma posmam; lasītprasmes veicināšana mācību stundās; neformālās izglītības metožu izmantošana mācību stundās: atbalsts ikvienam; A. Grīna “Dvēseļu putenis” – romāns un mākslas filmas arheoloģija kā Pirmā pasaules kara liecinieks vēstures izpratnes veidošanai pamatskolā; Bibliotēka – cilvēka izaugsmei un labbūtībai; pozitīvas klases vides veidošana; mākslīgā intelekta rīki pedagoga laika resursa taupīšanai; izglītojamo pašvērtējums kā formatīvais vērtējums, atbalsts ikvienam; skolēnu uzmanības noturēšana stundās; lasītprasmes veicināšana dabaszinātņu un ģeogrāfijas mācību stundās.

Konferences otrajā daļā Babītes vidusskolā ar lekciju viesojās skolas absolvente un mediju pētniece, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Ilva Skulte ar lekciju

„Kritiskā lasīšana kā ikdienas prasme”. I. Skulte skaidroja, ko nozīmē lasīt kritiski un kas jāmācās, lai prastu kritiski lasīt. Konferences noslēgumā viesus priecēja Egils Melbārdis, Anna Klēvere, Ainārs Ančevskis un Valdis Zilveris ar muzikālu priekšnesumu.

Konferences dalībnieki atzina, ka konferece bija motivējoša un iedvesmojoša, kā arī tika gūtas dažādas idejas, metodes, paņēmieni mācību stundām.

Pēdējais atjaunošanas datums: 28.03.2024 14:05
atpakaļ