Ceturdiena, 2024. gada 20 . jūnijs

Vārds diena: Maira, Rasa, Rasma

Labās prakses piemērs

30.05.2023 13:26

Babītes vidusskolas 11.b un 11.c klases izglītojamie kopā ar savu pedagogu Diānu Ozčifti šī mācību gada otrajā semestrī uzsāka darbu pie Angļu valodas padziļinātā kursa programmas apguves. Viens no kursa mērķiem ir  apzināt svešvalodā pieejamos resursus, izvēlēties savām interesēm atbilstošus C1 līmeņa tekstu un pārliecināt klasesbiedrus par savas izvēles pareizību.

Balstoties uz savām interesēm, katrs izglītojamais izvēlējās vienu no C1 līmeņa daiļdarbiem un uzsāka darbu pie tā – tika pētīta autora biogrāfija, sociāli-vēsturiskais grāmatas konteksts, kā arī daiļdarba valoda. Izmantojot savus pētījuma rezultātus, izglītojamie veidoja savas grāmatas reklāmu publiskās runas formātā, ar mērķi pārliecināt klausītājus izvēlēties un lasīt tieši viņa izvēlēto grāmatu.

Lai attīstītu prasmi uzstāties publikas priekšā un atbildēt uz jautājumiem, savas publiskās runas 11. klases prezentēja 10.a un 10.b klasēm, kuri kā pārliecinošākus atzīmēja 11.c klases izglītojamos Haraldu Stūri, Andri Mūrnieku un Emīlu Strausu un 11.b klases skolēnus Helēnu Jānīti, Eniju Briedi un Kristapu Gobzemu.  

Veicot pētījumu un gatavojot publiskās runas tika sasniegti sekojošie padziļinātā kursa rezultāti:  

Mērķtiecīgi meklē informāciju svešvalodā, kritiski to izvērtē pēc noteiktiem kritērijiem, lai izmantotu savā radošajā un pētniecības darbībā. (VS.A.1.2.1.); 

Analizē saziņas situācijā izmantotos valodas līdzekļus, lai noteiktu un aprakstītu tās sociopolitisko kontekstu. (VS.A.1.1.2.);  

Izmantojot svešvalodas zināšanas, salīdzina dažādus viedokļus par pētāmo objektu, apraksta sava pētījuma rezultātus, formulē secinājumus un loģiski tos pamato (1.2.2.); 

Publisko paša radītus savām akadēmiskajām interesēm atbilstošus tekstus; lieto piemērotus valodas izteiksmes līdzekļus, lai atbildētu uz jautājumiem; uzdod jautājumus citiem prezentētājiem (2.3.4.) .


Pēdējais atjaunošanas datums: 30.05.2023 13:29
atpakaļ