Piektdiena, 2024. gada 14 . jūnijs

Vārds diena: Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

LABBŪTĪBAS CEĻA KARTE BABĪTES VIDUSSKOLĀ

02.09.2021 11:25

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”.

2021.gada jūnijā četri Babītes vidusskolas jaunieši pieteicās izsludinātajā projektu konkursā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

Izturot konkursa pirmo kārtu, jauniešu komanda, nepilnā sastāvā, kopā ar pavadošo pedagogu, piedalījās šī projekta rakstīšanas apmācībās no 2021.gada 26. līdz 28.augustam, Ogres Valsts tehnikuma telpās. Ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus, jaunieši un pavadošais pedagogs 3 dienas aktīvi darbojās gan savas skolas komandā, gan komandās ar citām skolām, lai izprastu kādas ir galvenās problēmas, ko izraisījusi Covid-19 pandēmija jauniešu vidū, kā saprast kura no problēmām ir skārusi skolu, definēt mērķi un domāt pie aktivitātēm, kas mazinātu pandēmijas radītās sekas. 

Šajā projektu konkursā jaunieši cīnās par iespēju gūt finansējumu savu aktivitāšu īstenošanai, tāpēc joprojām notiek aktīvs darbs, lai līdz 10.septembrim iesniegtu kvalitatīvu, saturīgu un pamatotu projekta pieteikumu.

Jaunieši plāno aktualizēt tematu par ēšanas traucējumiem, lai veicinātu skolasbiedru savstarpējo cieņu un izpratni par problēmas būtiskumu, tās atpazīšanu un cēloņiem un iespējām, kā no šīs problēmas izvairīties. Jaunieši plāno aktivitātes klašu grupās 3.-4., 5.-6., 8.-9. un 10.-12., izstrādājot katras klašu grupas vecumam atbilstošas aktivitātes, piemēram, emociju attēlošana ar ēdienu, iepazīstināšana ar šķīvja principu un paneļdiskusija.

Lai izdodas!


Pēdējais atjaunošanas datums: 07.01.2022 09:16
atpakaļ