Ceturdiena, 2024. gada 23 . maijs

Vārds diena: Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija

“Līderis manī” – aktualitātes

Seši praktiski rīki sev un savai ģimenei

Babītes vidusskolā tiek īstenots pārmaiņu process izglītībā “Līderis manī”, kas ļauj skolēniem atklāt sevī līdera prasmes un sekmē personības izaugsmi.

“Līderis manī” organizatoru komanda arī vecākiem piedāvā resursus, lai veiksmīgāk veidotos sadarbība ar bērniem.

____________

Pašvadības laika raksti Balvu Valsts ģimnāzijā

Ai dzīvīte, ai dzīvīte,
Pie dzīvītes vajadzēja:
Vieglu roku, vieglu kāju,

Laba, gudra padomiņa.

Janvāra pēdējās nedēļas otrdienā, 26. janvārī,  Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” organizēja jau trešo Līderības dienu, kur pieredzē par pārmaiņu procesa izglītībā “Līderis manī” ieviešanu dalījās Balvu Valsts ģimnāzija. Pasākums notika attālināti – tiešsaistes platformā ZOOM bija pieslēgušās vairāk nekā desmit izglītības iestādes, kuras jau realizē pārmaiņu procesu izglītībā “Līderis manī”, kā arī vairākas skolas, kuras tikai plāno uzsākt šo ceļu.

“Patības izkopšana reizē ir mērķis un līdzeklis.” Rainis

Līderības dienas sākumā Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere iepazīstināja topošās dalībskolas ar pārmaiņu procesa “Līderis manī” saturu. Pēc oficiālajiem ievadvārdiem pasākuma vadību pārņēma skolēni, kuri ar trāpīgi piemeklētu tautasdziesmu pieteica katru dalībskolu, kas radīja siltas un gaidītas uzņemšanas sajūtu. Sekoja virtuāla ekskursija pa ģimnāziju, ļaujot izjust gan skolas fizisko vidi, gan tajā valdošo radoši intelektuālo garu un draudzīgo atmosfēru.

Līderības dienas galvenais uzsvars tika likts uz labās prakses piemēriem “Līderis manī” septiņu paradumu iedzīvināšanu Klases stundās. Katru paradumu pieteica trāpīga karikatūra un asprātīgs, skolēnu izspēlēts skečs, savukārt pieredzē dalījās dažādu klašu grupu audzinātājas un direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece. Piecas stundas paskrēja nemanot, jo nopietnās prezentācijas mijās piemēriem no dzīves un interaktīvām atpūtas pauzēm.

,,Vispareizākais ceļš uz veiksmi ir mēģināt vēlreiz, vēlreiz un vēlreiz.’’ Tomass Edisons

Babītes vidusskolu Līderības dienā pārstāvēja Babītes vidusskolas direktore Ilze Rozenberga, direktora vietniece izglītības jomā Ruta Virbule un desmit pedagogi, kuri ikdienā ir saistīti ar pārmaiņu procesa izglītībā “Līderis manī” iedzīvināšanu 1., 4., 7. un 10.klasēs. Pēc pasākuma izkristalizējās sekojošas atziņas, kuras vērts pārņemt no Līderības dienā redzētā:

  • Trāpīgs bija Rolanda Ozola teiktais: “Līderības prasme ir prasme vadīt savu dzīvi.” Šis ir saprotams teikums, ko vērts vēl un vēl atgādināt skolēniem.
  • Sliktie ieradumi rodas bez pūlēm, bet labie – disciplinējot sevi un nostiprinot tos. Tātad – ceļš nav viegls vai ātrs, bet rezultāts būs skaists!
  • Progress 100% ir atkarīgs no katra paša un jāsāk ar sevi arī skolotājiem.
  • Šobrīd, attālināto mācību laikā, īpaši aktuāli būtu iemācīt skolēnus plānot savu dienu un nedēļu, sadalot svarīgās un mazāk svarīgās lietās.
  • Iedvesmojoši bija redzēt, kā skolotāji integrē plānošanas tabulas kvadrantus (svarīgi, steidzamie, nesteidzamie darbi, laika zagļi) saviem ikdienas darbiem
  • No klases stundu idejām visvairāk uzrunāja tēma par Laika zagļiem, jo skolēniem noteikti būtu par ko padomāt un saprast, ko var mainīt savos ieradumos.
  • Oriģināla bija metode ar citātu pabeigšanu, izmantojot google aptauju, īpaši tas, ka ikviens apgalvojumu varēja interpretēt, paplašinot tā oriģinālo saturu. Noteikti jāizmanto!
  • Empātiska klausīšanās ir tas, pie kā būtu jāpiestrādā ikvienam kā skolēnam, tā skolotājam, un tas ārkārtīgi mainītu skolas ikdienu. 5. paradums “Centies vispirms saprast, pēc tam tikt saprasts” ir visa pamatā.

“Cilvēks pats sevi piepilda, pilnveido, rada.” Zenta Mauriņa

_____________

Izcilība līderības dienā Drabešu Jaunajā pamatskolā

Dinamiskums

Radoša, mērķtiecīga, mūsdienīga, racionāla

spēja ātri reaģēt, pieņemt lēmumus un mainīties.

2020. gada 5 .novembrī no 12.00 – 16.30 notika pirmā Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” organizētā Līderības diena. Kā pirmie savas durvis vēra Drabešu Jaunā pamatskola.

Partnerība

Ja mācību gada sākumā visiem partneriem vēl bija cerība, ka Līderības dienas notiks klātienē, tad, pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai, tika pieņemts lēmums, ka pasākums notiks attālināti – tiešsaistes platformā ZOOM. Sākotnējais “defekts”, iespējams, pārvērtās par “efektu”, jo klātienē noteikti būtu mazāks skaits stundu vērotāju, savukārt tagad demonstrētās stundas tiešsaistē noskatījās vairāk nekā 70 pasākuma dalībnieku un ir pieejams arī stundu ieraksts. No Babītes vidusskolas Drabešu Jaunajā pamatskolā attālināti paviesojās visa mūsu skolas “Līderis manī” ieviešanas komanda – Santa Mandelberga, Elīza Splinere, Madara Oškalne, Agnese Caica un Ruta Virbule.

Pēc Elitas Eglītes, Amatas novada domes priekšsēdētājas, uzrunas sekoja Drabešu Jaunās pamatskolas direktores Kristīnes Paisumas un Drabešu Jaunās pamatskolas direktora vietnieces Māra Skrindas stāstījums par Izglītības pārmaiņu procesa “Līderis manī” pieeju un ieviešanu viņu mācību iestādē.

Atvērtība

Tomēr visvērtīgākā šī pasākuma daļa bija durvju atvēršana uz 1. klases stundu, kur “Līderis manī” principus iedzīvināja skolēni un skolotāja Kristīna Vītola, un 4.klases stundu, kur vēl aktīvāk darbojās skolotāja Māra Skrinda ar saviem audzēkņiem. Tiešām noderīgi bija vērot praksē paradumu izmantošanu un bija redzams, ka bērniem nav sveši ne termini, ne prasmes, kas saistās ar līderību. Jauki, ka šo stundu ieraksti būs pieejami kopējā materialu krātuvē un būs iespēja noskatīties vēlreiz.

Efektivitāte

Drabešu Jaunā pamatskola pārmaiņu procesu izglītībā vēl efektīvāku padara, “Līderis manī” aktivitātēs iesaistot arī vecākus. Viens no veidiem ir Portfolio sarunas, kurām pirms tam nopietni gatavojas skolēni un kurās piedalās arī vecāki. Par šo sarunu organizēšanu un norisi pieredzē dalījās vairāki skolēni ar vecākiem un skolotāja Māra Skrinda. 

Humānisms

Drabešu Jaunās pamatskolas vīzija ir būt par kopienas skola, kuru raksturo šajā rakstā izceltie vārdi – dinamisms, partnerība, atvērtība, efektivitāte un humānisms. Pēdējais visvairāk ir nepieciešams tieši šajā, attālināto mācību laikā. Par to, kā “Līderis manī” var te palīdzēt, pasākuma noslēgumā pieredzē dalījās Drabešu Jaunās pamatskolas direktore Kristīne Paisuma kopā ar direktores vietniecēm Mudīti Gravu un Māru Skrindu. Noslēgumā visa Babītes vidusskolas komanda atzina, ka Līderības diena bija patiesi cilvēkcentrēts un individualizēts pieredzes gūšanas process, kas radīja iespēju attīstīties un pilnveidoties visām iesaistītajām pusēm: skolēnam, skolotājam, vecākiem, darbiniekiem – mums, citām “Līderis manī” dalībskolām!

Pēdējais atjaunošanas datums: 15.11.2021 09:03
atpakaļ