Svētdiena, 2024. gada 21 . aprīlis

Vārds diena: Anastasija, Marģers

Pilnveidoto mācību saturu un pieeju sāks pakāpeniski ieviest pamatizglītībā un vidusskolā: 1., 4., 7. un 10. klasēs.

06.02.2020 10:37

2020. gada 1. septembrī stājas spēkā pilnveidotais Pamatizglītības standarts, kas nosaka, ko un kā mācīsies skolēni no 1. līdz 9. klasei, kas valdībā apstiprināts 2018. gada 27. novembrī. Tas ir otrais saistošais vispārējās izglītības dokuments, kas nostiprina pārmaiņas mācību saturā un pieejā vispārējā izglītībā pēctecīgi visos līmeņos. 

Tādējādi, no 2020. gada septembra visās pamatskolās Latvijā sāks īstenot pakāpeniskas pārmaiņas saturā un pieejā 1., 4., 7. un 10. klasēs.

Galvenās pārmaiņas mācību priekšmetu sarakstā būs:

  1. Otrās svešvalodas apguve agrāk – no 4. klases.
  2. Latvijas un pasaules vēsture kā vienots mācību priekšmets no 7. klases.
  3. Jauns mācību priekšmets “Teātra māksla” līdzās citiem mākslas veidiem (literatūra, vizuālā māksla, mūzika).
  4. Mācību priekšmets ar nosaukumu “Dizains un tehnoloģijas” un jaunu saturu aizstās līdzšinējo “Mājturība un tehnoloģijas”.
  5. Jauns mācību priekšmets 7.–9. klašu posmā “Inženierzinības”.
  6. Datorika no 1. līdz 9. klasei (integrēti 1.–3. klasē).
  7. “Sportu” turpmāk sauks “Sports un veselība” – ar mainītiem satura uzsvariem, kam atvēlētas 3 stundas nedēļā.

Detalizētāka informācija vecākiem par pamatskolu http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Skola2030_buklets_Pamatskola.pdf
Par vidusskolu http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Skola2030_buklets_Vidusskola.pdf

Informācija apkopota no www.skola2030.lv

Pēdējais atjaunošanas datums: 06.02.2020 10:40
atpakaļ