Svētdiena, 2024. gada 21 . aprīlis

Vārds diena: Anastasija, Marģers

Radošās darbnīcas “Klimata pārmaiņas”

28.04.2017 14:57

Dabaszinību nedēļu ietvaros vidusskolas klasēs norisinājās radošās darbnīcas par tēmu “Klimata pārmaiņas”.

Darbnīcā “Gudrais mērs” izglītojamiem bija iespēja izprast, kādas klimata pārmaiņu sekas var skart dažādas pašvaldības Eiropā, kurām no tām ir nepieciešams pielāgoties un kādos pasākumos jāinvestē, lai novērstu potenciālo klimata pārmaiņu seku ietekmi.

Tehniski radošā darbnīca “Gudrais mērs” ir aizraujoša un unikāla grīdas spēle, kas ļauj izmantot izglītojamo iepriekš gūtās zināšanas ģeogrāfijā, dabaszinībās un sociālajās zinībās, kā arī aktīvi trenēt un pielietot loģisko domāšanu. Svarīga loma ir arī saliedētam komandas darbam.

Darbnīcas “Zaļā pilsēta” laikā izglītojamiem iedomātā pilsētā bija jāievieš risinājumi CO2 izmešu samazināšanai. Darbnīcā tika veikti pieņēmumi, notika darbošanās ar dažādām ierīcēm, veikti aprēķini un analizēti rezultāti. Noslēgumā dalībnieki veica aprēķinus, lai noteiktu, kādā apmērā pilsētā ir izdevies samazināt CO2 izmešu daudzumu atmosfērā un pārrunāja efektīvākos risinājumus un to realizēšanas iespējas Latvijā.

Radošajās darbnīcās izglītojamie iepazinās arī ar dažādu profesiju specifiku un guva ieskatu vides zinātnieka, vides risku novērtētāja, inženiera, ekonomista un valsts pārvaldes darbinieka profesijās.

Darbnīcās piedalījās 10.a, 10.b un 11. klase.

                           

 

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 28.04.2017 14:57
atpakaļ