Trešdiena, 2023. gada 08 . februāris

Vārds diena: Aldona, Česlavs

  • -A
  • A
  • +A

Reading Circle

Novembrī 7. klases kopā ar angļu valodas pedagoģi Diānu Ozčifti projekta “Reading Circle” ietvaros strādāja ar patriotisma tēmu.

Izglītojamie lasīja Randalla Vollesa grāmatu ” Drošsirdis” (“Braveheart” by Randall Wallace) par Skotijas neatkarības cīņu. Darba gaitā tika uzzināti jauni fakti par Lielbritānijas vēsturi un kultūru. Izglītojamie mācījās strādāt ar citātiem un veidoja radošos darbus kā arī izteica savu viedokli un diskutēja par tēmu “Brīvība un neatkarība personīgajā dzīvē un valsts līmenī”.

Uzsākta dalība projektā “Reading circle”

Babītes vidusskolas angļu valodas pedagoģe Diāna Ozčifte jau vairākus gadus ir  “Latvijas Angļu valodas asociācijas” biedre. Šogad pedagoģe kopā ar 7. klašu izglītojamajiem uzsāka dalību organizācijas un izdevniecības “Pearson” kopīgi organizētajā projektā “Reading Circle” jeb lasīšanas aplis.

Šī projekta ietvaros 7. a, b, c, ma  klasēm būs iespēja angļu valodā izlasīt astoņas dažādu autoru grāmatas. Grāmatas ir ļoti dažādas, bet visas piemērotas 7. klašu angļu valodas līmenim. Septembrī un oktobrī skolēni jau iepazinās ar Edgara Alana Po stāstiem un izveidoja izlasīto darbu portfolio. Visa mācību gada garumā tiks krāti izpildītie uzdevumi un radošie darbi par katru izlasīto grāmatu.

Projekta mērķis ir ne tikai stiprināt jauniešu angļu valodas prasmes, uzlabot viņu lasītprasmi, motivēt un radīt pozitīvu lasīšanas kultūru katrā klasē, bet arī paplašināt viņu redzesloku. Veidojot kreatīvus darbus, tiek attīstīts radošums, savukārt pilsoniskā līdzdalība tiek veicināta, diskutējot par dažādiem jautājumiem, veidojot nostāju un daloties ar savu viedokli.

Decembrī, 1. semestra noslēgumā, 7. klašu izglītojamie angļu valodas stundās iepazina Roberta Luisa Stīvensona literāro darbu par labā un sliktā cīņu cilvēkā ar nosaukumu “Doktora Džekila un mistera Haida dīvainais stāsts”.

Pēc grāmatas lasīšanas un tās analīzes, izglītojamie veidoja radošos darbus, attēlojot rakstura pozitīvo un negatīvo pusi. Prezentāciju gaitā izglītojamie dalījās pārdomās, kādas savas rakstura iezīmes viņi vēlētos atstāt vecajā gadā un kādas attīstīt jaunajā.

Pēdējais atjaunošanas datums: 09.01.2023 16:27
atpakaļ