Ceturdiena, 2024. gada 20 . jūnijs

Vārds diena: Maira, Rasa, Rasma

Reading Circle

Novembrī 7. klases kopā ar angļu valodas pedagoģi Diānu Ozčifti projekta “Reading Circle” ietvaros strādāja ar patriotisma tēmu.

Izglītojamie lasīja Randalla Vollesa grāmatu ” Drošsirdis” (“Braveheart” by Randall Wallace) par Skotijas neatkarības cīņu. Darba gaitā tika uzzināti jauni fakti par Lielbritānijas vēsturi un kultūru. Izglītojamie mācījās strādāt ar citātiem un veidoja radošos darbus kā arī izteica savu viedokli un diskutēja par tēmu “Brīvība un neatkarība personīgajā dzīvē un valsts līmenī”.

Uzsākta dalība projektā “Reading circle”

Babītes vidusskolas angļu valodas pedagoģe Diāna Ozčifte jau vairākus gadus ir  “Latvijas Angļu valodas asociācijas” biedre. Šogad pedagoģe kopā ar 7. klašu izglītojamajiem uzsāka dalību organizācijas un izdevniecības “Pearson” kopīgi organizētajā projektā “Reading Circle” jeb lasīšanas aplis.

Šī projekta ietvaros 7. a, b, c, ma  klasēm būs iespēja angļu valodā izlasīt astoņas dažādu autoru grāmatas. Grāmatas ir ļoti dažādas, bet visas piemērotas 7. klašu angļu valodas līmenim. Septembrī un oktobrī skolēni jau iepazinās ar Edgara Alana Po stāstiem un izveidoja izlasīto darbu portfolio. Visa mācību gada garumā tiks krāti izpildītie uzdevumi un radošie darbi par katru izlasīto grāmatu.

Projekta mērķis ir ne tikai stiprināt jauniešu angļu valodas prasmes, uzlabot viņu lasītprasmi, motivēt un radīt pozitīvu lasīšanas kultūru katrā klasē, bet arī paplašināt viņu redzesloku. Veidojot kreatīvus darbus, tiek attīstīts radošums, savukārt pilsoniskā līdzdalība tiek veicināta, diskutējot par dažādiem jautājumiem, veidojot nostāju un daloties ar savu viedokli.

Decembrī, 1. semestra noslēgumā, 7. klašu izglītojamie angļu valodas stundās iepazina Roberta Luisa Stīvensona literāro darbu par labā un sliktā cīņu cilvēkā ar nosaukumu “Doktora Džekila un mistera Haida dīvainais stāsts”.

Pēc grāmatas lasīšanas un tās analīzes, izglītojamie veidoja radošos darbus, attēlojot rakstura pozitīvo un negatīvo pusi. Prezentāciju gaitā izglītojamie dalījās pārdomās, kādas savas rakstura iezīmes viņi vēlētos atstāt vecajā gadā un kādas attīstīt jaunajā.

Janvārī un februārī 7.klašu izglītojamie kopā ar savu angļu valodas pedagogu Diānu Ozčifti strādāja ar diviem biogrāfiskiem darbiem – “Princess Diana” un “The Beatles”. Darba laikā izglītojamie paplašināja savu redzesloku ar zināšanām par izcilām personībām un iepazina biogrāfiju rakstīšanas specifiku.

Strādājot ar Princeses Diānas biogrāfiju, izglītojamie iepazina Lielbritānijas Karaliskās ģimenes dzīvi, gūstot ieskatu tās būtībā, noteikumos un viņu pienākumos. Pēc darba ar grāmatu, tika veidots radošais darbs “Ja es būtu princese/princis …” un apspriestas idejas un viedokļi ar klasesbiedriem.

Strādājot ar slavenās grupas “The Beatles” biogrāfiju, izglītojamie iepazina viņu mūzikas stilu un izvērtēja grupas ietekmi uz mūziku pasaules mērogā. Tad sākās darbs pie prezentācijām par savu mīļāko grupu vai dziedātāju. Izglītojamie mācījās strādāt ar informācijas ievākšanu, izvērtējot informācijas ticamību, un tikai tad ķērās pie plakātu noformēšanas. Darbi tika prezentēti klases priekšā, parādot iegūtās zināšanas ne tikai pašā runā, bet arī atbildot uz klasesbiedru jautājumiem.

Noslēdzoties mācību gadam, noslēdzās arī 7. klašu dalība projektā “Reading Circle” jeb “Lasīšanas aplis”. Projekta ietvaros gada garumā izglītojamie kopā ar savu angļu valodas pedagoģi Diānu Ozčifti iepazina gan amerikāņu, gan britu rakstnieku dažādu žanru daiļdarbus. Tas palīdzēja attīstīt ne tikai izglītojamo lasīšanas prasmes un stratēģijas, bet arī paplašināja viņu redzesloku literatūras, vēstures un kultūras jomās, kā arī deva iespēju par katru no tematiem veidot kādu radošo darbu.

Noslēdzoties mācību gadam, noslēdzās arī 7. klašu dalība projektā “Reading Circle” jeb “Lasīšanas aplis”. Projekta ietvaros gada garumā izglītojamie kopā ar savu angļu valodas pedagoģi Diānu Ozčifti iepazina gan amerikāņu, gan britu rakstnieku dažādu žanru daiļdarbus. Tas palīdzēja attīstīt ne tikai izglītojamo lasīšanas prasmes un stratēģijas, bet arī paplašināja viņu redzesloku literatūras, vēstures un kultūras jomās, kā arī deva iespēju par katru no tematiem veidot kādu radošo darbu.

Ja būs tāda iespēja, Babītes vidusskola noteikti arī nākamgad iesaistīsies šajā projektā, attīstot jauniešu lasītprasmi, paplašinot viņu redzesloku un attīstot viņu radošo domāšanu.

Pēdējais atjaunošanas datums: 01.06.2023 13:24
atpakaļ