Piektdiena, 2024. gada 14 . jūnijs

Vārds diena: Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

Izglītojamo uzņemšana 1. klasē 2015./2016. mācību gadā

07.01.2015 13:13

Pieteikumu reģistrēšana izglītojamo uzņemšanai 2015./2016. mācību gadam sāksies no 2015. gada 19. janvāra plkst. 8.30 līdz 2015. gada 31. martam.*

Taupiet laiku un reģistrējaties elektroniski zemāk norādītajās saitēs!

Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 32. pantu 2. punktu: ”Pamatizglītības ieguvi sāk tajā kalendārajā gadā, kurā izglītojamajam aprit 7 gadi”  Babītes vidusskolā tiek uzņemti 2008. gadā dzimušie bērni.

2015./2016. mācību gadā Babītes vidusskolā tiks īstenotas šādas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma (kods 21012111), Mācību plānu (skatīt šeit …),
  • Pamatizglītības programma (kods 21011111), Mācību plānu (skatīt šeit …).

Vecākiem jāizvēlas izglītības programma, kuru bērns apgūs, un jāiesniedz Iesniegums (Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma) (skatīt šeit …) vai Iesniegums (Pamatizglītības programma) (skatīt šeit …) personīgi vai elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e – pastu: 1.klase@bvsk.lv

Dokumentus pieņem katru dienu no pl.8.30 līdz 15.00.

Tālruņi sīkākai informācijai: 67914834, 26515510.

  • Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Babītes vidusskolā

SĪKĀKU INFORMĀCIJU PAR UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMIEM UN SAISTOŠOS DOKUMENTUS SKATĪT MĀJAS LAPAS SADAĻĀ:
Vecākiem/Izglītojamo uzņemšana.

*- Babītes vidusskola ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus. Šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas vietnē //babitesvidusskola.lv
– Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz vietni //babitesvidusskola.lv pieder Babītes vidusskolai. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā, vainīgā persona tiek saukta pie normatīvos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā ir nodarīti Babītes vidusskolai.
– Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus pārrunu ceļā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

Šeit

Pēdējais atjaunošanas datums: 14.10.2015 15:41
atpakaļ