Piektdiena, 2024. gada 14 . jūnijs

Vārds diena: Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

Starptautiskais OECD PISA 2022 pētījums Babītes vidusskolā

08.04.2022 11:15

Babītes vidusskola tika izvēlēta kā viena no dalībskolām starptautiskā OECD PISA 2022 pētījumā, ko organizē Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts. Ceturtdien, 7.aprīlī, Latvijas Univeritātes testa administratori vadīja testu mūsu skolas izglītojamiem. Pēc nejaušības principa, tika izvēlēti 37 8. un 9. klašu izglītojamie, kuriem divas stundas noriteja aktīvs darbs pie testiem, kuru pamatā bija STEM mācību jomas pirkešmetu jautājumi.

Kas ir PISA?

SSNP (PISA) – Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma, kuru finansē Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development). SSNP 2022 ir astotais no SSNP pētījumiem, kuri notiek kopš 2000. gada un ietver vairāk kā 85 dalībvalstis.

SNP galvenās iezīmes ir:

• lielākais izglītības pētījums pasaulē;

• pētījuma dalībnieki ir aptuveni 15 gadus veci skolēni;

• tiek novērtēta skolēnu sagatavotība pieaugušo dzīvei;

• tiek mērīti skolēnu sasniegumi lasīšanā, dabaszinātnēs, matemātikā un radošumā;

• tiek iegūta kontekstuāla informācija par dalībvalstu izglītības sistēmām.

Piedalīšanās SSNP ir nozīmīga, jo pētījuma rezultāti var tikt izmantoti:

• lai noteiktu, cik labi Latvijas skolēni ir sagatavoti tālākām mācībām pēc skolas beigšanas;

• lai noteiktu turpmākos pilnveides virzienus skolām, izglītības sistēmām un valdībām;

• lai iegūtu skolēnu sasniegumu un mācību vides salīdzinājumu dažādās valstīs.

Pēdējais atjaunošanas datums: 08.04.2022 11:17
atpakaļ