Piektdiena, 2024. gada 14 . jūnijs

Vārds diena: Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

Uzmanību, tuvojas pieteikumu iesniegšanas laiks apbalvojumam PŪCE!

19.05.2016 14:19

images

Sveicināti, cienījamie izglītojamie!
Strauji tuvojas 2015./2016. mācību gada II semestra noslēgums, līdz ar to arī tas brīdis, kad tiem izglītojamiem, kuri I semestra noslēgumā saņēma akceptu savai iekļaušanai Babītes vidusskolas apbalvojuma PŪCE pretendentu sarakstā, jāpabeidz aizpildīt un jāiesniedz pieteikumi.
Pretendentu sarakstu Babītes vidusskolas apbalvojumam PŪČULĒNS sagatavo 1. – 3. klašu audzinātāji, to izskata, apstiprina un Apbalvojuma PŪCE piešķiršanas komisijai iesniedz Babītes vidusskolas Sākumskolas metodiskā komisija (vadītāja Daiga Sīpola).
Tāpēc atgādinām par veicamajiem darbiem 4. – 12. klašu izglītojamiem II semestra beigās, jo jūs jau esat lieli un patstāvīgi, tāpēc pieteikums pareizi jāsagatavo pašiem:
 1. No sava klases audzinātāja palūdz I semestrī aizpildīto pieteikuma lapu;
 2. Pēc II semestra un gada vērtējumu izlikšanas 25. maijā ieraksti savus GADA vērtējumus atbilstošajā kolonnā;
 3. Izrēķini savu iegūto vidējo vērtējumu un ieraksti to atbilstošajā “lodziņā” zem vērtējumiem;
 4. Paskaties, vai iegūtie vērtējumi mācību priekšmetos un/vai vidējais vērtējums atbilst Nolikumā esošajiem kritērijiem;
 5. Atceries, kādās izglītības iestādes olimpiādēs, konkursos, sporta aktivitātēs u.c., Pierīgas reģiona un/vai valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, interešu izglītības konkursos u.tml. esi bijis un kādas godalgotas vietas un/vai atzinības rakstus esi ieguvis;
 6. Dodies pie tiem mācību priekšmetu pedagogiem, kas organizējuši olimpiādes, konkursus, sacensības u.tml. izglītības iestādē, vai pie tiem pedagogiem, kas pavadījuši uz olimpiādēm, konkursiem, sacensībām u.tml. Pierīgā vai valsts mērogā, un palūdz, lai viņi ieraksta (atbilstoši pie mācību priekšmeta) apliecinājumu dalībai, iegūto godalgoto vietu un/vai atzinību un obligāti parakstās, bez atbilstošo pedagogu parakstiem sasniegumu uzskaitījums netiks ņemts vērā;
 7. Atceries, ka nav jādodas pie katra mācību priekšmetu pedagoga pēc paraksta par iegūto vērtējumu, tikai pie tiem pedagogiem, kas saistīti ar sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, sacensībās u.tml;
 8. Kad viss augstāk uzskaitītais ir izdarīts, dodies pie klases audzinātāja un palūdz viņa akceptu pieteikuma iesniegšanai, jo tieši klases audzinātājs ir tas pedagogs, kurš primāri apliecina, ka pieteikuma iesniedzējam nav fiksētu Babītes vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu personīgajā dienasgrāmatā, e-klases sistēmā un klases kārtības burtnīcā;
 9. Vēlreiz pārbaudi savu aizpildīto pieteikumu, vai tajā ir visa komisijai nepieciešamā informācija ierakstīti visi I semestra un gada vērtējumi, pareizi izrēķināts un ierakstīts vidējais vērtējums, atbilstošo mācību priekšmetu pedagogu ieraksti par personīgajiem sasniegumiem un paraksti, klases audzinātāja apliecinājums un paraksts par pārkāpumu neesamību – un vai pieteikumā atrodamie rādītāji atbilst Nolikuma kritērijiem;
 10. Atceries, ka apbalvojuma pretendentiem no 4. līdz 6. klasei tiks pārbaudītas personīgās dienasgrāmatas, e-klases dienasgrāmatas un Kklases kārtības burtnīcas, apbalvojuma pretendentiem no 7. līdz 12. klasei tiks pārbaudītas e-klases dienasgrāmatas un klases kārtības burtnīcas;
 11. Kad viss ir pārbaudīts, pieteikumu iesniedz klases audzinātājam vai personīgi pedagogam Baibai Vītolai (308. kabinetā), vai aiznes uz Skolotāju istabu un ievieto lielā informatīvā skapja “lodziņā” ar uzrakstu “Baiba VītolaLĪDZ 2016. GADA 26. MAIJA PULKSTEN 11.00;
 12. Saproti, ka vēlāk iesniegtie pieteikumi netiks pieņemti izskatīšanai
Ja rodas kādi jautājumi un/vai neskaidrības,
droši var vērsties pie pedagoga Baibas Vītolas 308. kabinetā,
rakstīt e-klases pastā vai uz elektroniskā pasta adresi: baiba.vitola@bvsk.lv! 🙂

 

Babītes vidusskolas apbalvojuma PŪCE piešķiršanas kārtība

Babītes vidusskolas apbalvojuma PŪCE piešķiršanas kārtības 11. punkta precizējums

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 19.05.2016 14:24
atpakaļ