Ceturdiena, 2024. gada 20 . jūnijs

Vārds diena: Maira, Rasa, Rasma

Izglītojamo uzņemšana Babītes vidusskolā 2016./2017. mācību gadam

Pieteikšanās mācībām Babītes vidusskolā zvanot pa tālruni: 67914834.

• 1. – 9. un 11., 12. klase, iesniedzamie dokumenti – liecība.

• 10. klase, iesniedzamie dokumenti:
– apliecība par pamatizglītību
– sekmju izraksts
– medicīnas dokumenti
– fotogrāfija (3×4 cm).


 

 • 1. klase
  • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma (kods 21012111) – ar padziļinātu svešvalodas apguvi;
  • Pamatizglītības programma (kods 21011111).
 • 2. – 4. klase
  • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma (kods 21012111) – ar padziļinātu svešvalodas apguvi;
  • Pamatizglītības programma (kods 21011111).
 • 5. – 6. klase
  • Pamatizglītības programma (kods 21011111).
 • 7. – 9. klase
  • Pamatizglītības 2.posma ( 7. – 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 23013111) – ar padziļinātu matemātikas un angļu valodas apguvi;
  • Pamatizglītības programma (kods 21011111).
 • 10. klase
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011) – ar iespēju apgūt trešo svešvalodu (spāņu valodu);
  • Vispārējās vidējās izglītības) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011) – ar 3 virzieniem
   • A virziens – padziļināti apgūst matemātiku un informātiku;
   • B virziens – padziļināti apgūst bioloģiju un ķīmiju;
   • C virziens – apgūst komerczinības un biznesa angļu valodu.
 • 11. klase
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011) – ar iespēju apgūt trešo svešvalodu (spāņu valodu);
  • Vispārējās vidējās izglītības) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011) – ar iespēju apgūt komerczinības un biznesa angļu valodu.
 • 12. klase
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011).

 Saistošie dokumenti:

*- Babītes vidusskola ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt noteikumus. Šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas vietnē //babitesvidusskola.lv
– Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz vietni //babitesvidusskola.lv pieder Babītes vidusskolai. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā, vainīgā persona tiek saukta pie normatīvos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā ir nodarīti Babītes vidusskolai.
– Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus pārrunu ceļā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.
Pēdējais atjaunošanas datums: 11.08.2016 09:48
atpakaļ