Ceturdiena, 2024. gada 20 . jūnijs

Vārds diena: Maira, Rasa, Rasma

Comenius

eu_flag_llp_en_01

Laikā no 2012. gada septembra līdz 2014. gada augustam Babītes vidusskola piedalās Eiropas Comenius skolu partnerību projektā „Mana upe, mana dzīve”.  

Projektā piedalās astoņas skolas no septiņām valstīm – divas skolas ir no Rumānijas (Buzau un Krajovas vidusskolas), pa vienai skolai no Zviedrijas (Boras ģimnāzija), Latvijas (Babītes vidusskola), Lietuvas (Kauņas arodskola), Itālijas (Livorno licejs), Spānijas (Palamos vidusskola) un Portugāles (Alkanena vidusskola). Projekta koordinējošā skola ir Palomas vidusskola, kuras koordinators noteica striktu kārtību mobilitāšu daudzumam, kas arī tika ievērota. Visa projekta laikā notika sešas konferences, no kurām piecās aicinati piedalīties bija divi pedagogi un divi izglītojamie (zēns un meitene), bet viena konference bija paredzēta tikai skolotāju pieredzes apmaiņai – tajā varēja piedalīties četri pedagogi.

Projekta galvenais mērķis ir katrai skolai izpētīt kādu tuvumā esošu upi, kā arī pievērst uzmanību tēmai ūdens visdažādākajos aspektos. Mūsu skolas skolēni izvēlējās otro lielāko Latvijas upi Lielupi, kura ir pateicīga ūdenstilpne dažādu pētījumu veikšanai.

Divu mācību gadu laikā ir notikušas sešas mobilitātes, kuru laikā skolēni ir dalījušies savās zināšanās par pētāmajām upēm, bet 2013. un 2014. gadā marta konferencēs bez upes pētīšanas norisinājās arī vērienīga Starptautiskās Ūdens dienas atzīmēšanas.

Capture  

Koordinatoru tikšanās

Astoņu dalībvalstu skolu koordinatoru sanāksmē.

Astoņu dalībskolu CV: Babītes vidusskola, Latvija Palamos Institut, Spānija Alcanena Escola, Portugāle Kraijowa Highschool, Rumānij Kaunas Vocational Training Centre, Lietuva Buzau Liceul, Rumānija Livorno Istituto Tecnico Industriale, Itālija Boras Gymnasiet, Zviedrija

_________________________________________________________________________________________

1. konference Comenius partnerības projektam „Mana upe, mana dzīve ”notika Buzau, Rumānijā no 29.10.2012.- 02.11.2012

Buzau_visi_mēs

Konferencē piedalījās skolas direktore Ilze Rozenberga, projekta koordinatore Ruta Virbule un divi 9b klases skolēni – Anna Sestule un Dainis Ivanovs.

Pirms konferences devīto un desmito klašu skolēni tika iepazīstināti ar Comenius projekta koncepciju un tika aicināti pildīt pirmo uzdevumu – veidot prezentāciju par mūsu skolas izvēlēto upi – Lielupi. No iesniegtajām desmit prezentācijām tika izvēlēta Annas Sestules un Daiņa Ivanova veidotā, jo tai bija pievienots arī video. Anna un Dainis izpildīja otro uzdevumu – radīja savu versiju konkursam par projekta logo. Projekta koordinatore izveidoja prezentāciju par Latviju un Babītes vidusskolu.

Konferences laikā notika konkurss par projekta logo. Mūsu skolas piedāvājums ieguva 3. vietu, bet par labāko tika atzīts Kauņas delegācijas piedāvātais logo, kas no tā brīža tika pieņemts par projekta „Mana upe, mana dzīve” oficiālo logo.

Pēc atgriešanās no konferences Anna izveidoja video filmiņu ar atskatu uz Rumānijā piedzīvoto, kas tika demonstrēta vidusskolēniem, bet projekta koordinatore uzrakstīja rakstu vietējai avīzei.

Katra dalībvalsts uzrakstīja rakstu kopējai interneta avīzei „Drop by drop” Nr.1,

kas lasāma projekta mājas lapā http://myrivermylife.wix.com/myrivermylife.

1. konferences materiāli:

DropbyDrop,Romania.compressed
BVSk_prezentacija
Lielupe comenius
Babītes vidusskola Halovīnus piedzīvo Transilvānijā
Rumānija
 

_________________________________________________________________________________________

2. konference Comenius partnerības projektam „Mana upe, mana dzīve” notika Boras, Zviedrijā no 18.03.2013.- 22.03.2013

kopbildeKonferencē piedalījās skolas direktore Ilze Rozenberga, projekta koordinatore Ruta Virbule un divi 9b klases skolēni – Agnija onukrāne un Gatis Finartijs. Pirms konferences devīto un desmito klašu skolēni tika aicināti veidot prezentāciju par mūsu skolas izvēlētās upes – Lielupes, kulturālo mantojumu. Aktīvāki bija devīto klašu skolēni – no 9a klases interesanta prezentācija ar video par Jelgavas pili bija Aleksandrai Medinai, bet 9b klases skolēni izveidoja piecas prezentācijas, savukārt oriģinālu filmu bija uzņēmuši 10a klases skolēni Karine Rutlauka un Ronerts Vimba. Tika izvēlēta 9b klases skolēnu Agnijas Onukrānes un Gata Finartija veidotā prezentācija ar daudzveidīgu faktu materiālu, kuru papildināja arī divi krāsaini plakāti ar attēliem un papildinformāciju. Zviedrija Comenius dalībniekus sagaidīja ar aukstu vēju un drēgnu klimatu, tomēr uzņēma mūs silti un nesala pat oriģinālajā piknikā pie purva, kur dažs labs dienvidu zemes skolnieks pirmo reizi redzēja, kāds izskatās sasalis ūdens. Konferences gaitā dalībnieki iepazinās ar katras skolas izvēlētās upes kulturālo mantojumu un nedēļas beigās atzīmēja Starptautisko ūdens dienu. Pēc atgriešanās no konferences Agnija un Gatis dalījās iespaidos par Zviedrijā gūto pieredzi un uzrakstīja rakstu kopējai interneta avīzei „Drop by drop” Nr.2, kas lasāma projekta mājas lapā http://myrivermylife.wix.com/myrivermylife.

2. konferences materiāli:

Comenius, Cultural Heritage of Lielupe
Cultural Heritage, Anna,Elīza
DropbyDrop,Sweden.compressed
Cultural Heritage, A. Medina
Boras reportāža, avīzei

_________________________________________________________________________________________

3. konference Comenius partnerības projektam „Mana upe, mana dzīve”

notika Palamos, Spānijā no 06.05.2013.- 11.05.2013

SpānijaKonferencē piedalījās skolas direktore Ilze Rozenberga, projekta koordinatore Ruta Virbule, skolotājas Lidija Jonikāne un Diāna Eglīte.

Šīs konferences mērķis bija iepazīties ar katras dalībvalsts izglītības sistēmu, kā arī dalīties pieredzē, kā projekta tēma „Mana upe, mana dzīve” tiek integrētā katras skolas mācību procesā. Konferences laikā notika daudzas lekcijas, kuras lasīja vietējie un pieaicinātie speciālisti, kā arī risinājās aizraujošas diskusijas par izglītības sistēmu Eiropā. Babītes vidusskolas delegācija iepazīstināja ar filmu par skolas dzīvi, ko bija uzņēmušas 9b klases meitenes.

Pēc atgriešanās no konferences notika skolotāju sapulce, kurā brauciena dalībnieces dalījās iespaidos par Spānijā gūto pieredzi, demonstrēja foto, stāstīja par pārējo dalībvalstu izglītības sistēmām un cienāja ar jaunapgūto kulinārijā – tapām, kā arī aicināja kolēģus iepazīties ar pilnu pārskatu par konferencē uzzināto interneta avīzē „Drop by drop” Nr.3,

kas lasāma projekta mājas lapā http://myrivermylife.wix.com/myrivermylife.

3. konferences materiāli:
DropbyDrop Spain.compressed

_________________________________________________________________________________________

4. konference Comenius partnerības projektam „Mana upe, mana dzīve” notika Kauņā, Lietuvā no 23.09.2013.- 28.09.2013

Kaunas bildeKonferencē piedalījās skolas direktore Ilze Rozenberga, projekta koordinatore Ruta Virbule un divi 10a klases skolēni – Ivita Stepanoviča un Reinis Bukovskis. Šīs konferences tēma bija par upju floru un faunu, uzsvaru liekot uz vides tīrību un ūdenskvalitātes pārbaudi. 10a klases skolēni Ivita un Reinis izteica visinteresantāko piedāvājumu prezentācijas veidošanai. Pirms konferences skolēni dokumentēja ar ūdens kvalitātes pārbaudes testus – gan paraugu ņemšanu no vairākām vietām Lielupē, gan ķīmisko analīžu veikšanu ķīmijas skolotāja vadībā. Konferences laikā notika ne tikai katras valsts prezentāciju demonstrēšana, bet arī dažādas praktiskas darbnīcas, kurās tika veikti uzdevumi saistībā ar projekta tēmu. Skolēni apmeklēja arī universitātes laboratorijas, kurās veica interesantus ķīmiskus eksperimentus. Interesanti bija arī iepazīt Kauņas skolu, kurā bez vidējās izglītības skolēni apgūst arī profesiju. Pēc atgriešanās mūsu skolas vidusskolēni tika iepazīstināti ar Lietuvā gūto pieredzi un katra dalībvalsts uzrakstīja rakstu kopējai interneta avīzei „Drop by drop” Nr.5. Šīs konferences laikā tika sadalīti pienākumi Glossary (Vārdnīcas) veidošanai, kur katra valsts savā valodā tulkos ar ūdeni sasaistītos vārdus un izteicienus. kas lasāma projekta mājas lapā http://myrivermylife.wix.com/myrivermylife

4. konferences materiāli:

Kauņa, prezentācija
DropbyDrop, Lithuania
 

_________________________________________________________________________________________

5. konference Comenius partnerības projektam „Mana upe, mana dzīve”

notika Livorno, Itālijā no 20.03.2014.- 25.03.2014

IMG_6384Konferencē piedalījās skolas direktore Ilze Rozenberga, projekta koordinatore Ruta Virbule un divi 10a klases skolēni – Aleksandra Medina un Edvards Likovskis.

Šīs konferences tēma bija tehnoloģijām, kas izmantojamas upēs vai upju tuvumā. 10a klases skolēni Aleksandra un Edvards izstudēja dažādu alternatīvo enerģijas iegūšanas veidu variantus, kas atrodami pasaules praksē un nolēma izveidot modeli zemūdens spārnu dzirnavām, kas ražotu elektrību. Šī ir ārkārtīgi progresīva metode, tādēļ, kamēr Aleksandra veidoja modeli, Edvards ar lielu prieku metās rēķināt, vai šādu dabai draudzīgu tehnoloģiju varētu izmantot Lielupē. Diemžēl aprēķini rādīja, ka šāda iekārta nav piemērota mūsu pētāmajai upei, tomēr iegūtās zināšanas bija gana vērtīgas, lai ar tām dalītos un izveidotu prezentāciju. Konferencē arī tehnoloģiski zinošie Livorno institūta skolotāji augsti novērtēja viņiem nezināmo jaunumu.

Konferences laikā notika ne tikai katras valsts prezentāciju demonstrēšana, kur īpaši izcēlās itāļu skolēni ar vairākiem projektiem un pat nelielas elektrostacijas imitāciju, kas iededzināja bākas uguni. Itāļi godam pierādīja, ka ir no vistehniskākās mūsu projekta skolas un viņu priekšrocība bija, ka nevajadzēja nekur doties, jo transportēt šos modeļus būtu bijis visai grūti.

Konferences laikā iepazinām skolu, kur dominēja daudz un dažādas ķīmijas, fizikas un citu eksakto priekšmetu laboratorijas. Apmeklējām arī vietējo ūdenskrātuvi – senlaicīgo Cisterna un devāmies ekskursijā gar itāļu skolas pētāmo upi. No kulturālā viedokļa visinteresantākais bija brauciens uz Pizu, kur daži varonīgākie arī uzkāpa šķībajā zvanu tornī.

Pēc atgriešanās mūsu skolas vidusskolēni tika iepazīstināti ar Itālijā gūto pieredzi un katra dalībvalsts uzrakstīja rakstu kopējai interneta avīzei „Drop by drop” Nr.5., kas lasāma projekta mājas lapā http://myrivermylife.wix.com/myrivermylife.

5. konferences materiāli:

Water and technologies
Itālijas atmiņas,doc

_________________________________________________________________________________________

6. konference Comenius partnerības projektam „Mana upe, mana dzīve” Notika Alkanenā, Portugālē no 5.05.2014.- 9.05.2014

Kopbilde-Portugāle-1024x524Konferencē piedalījās skolas direktore Ilze Rozenberga, projekta koordinatore Ruta Virbule un trīs 10a klases skolēni – Stefānija Dubra, Miks Pētersons un Edvards Likovskis. Šī bija noslēguma konference, kur katra dalībskola bija izveidojusi piecas minūtes garu filmu par savu upi. Mūsu skolu pārstāvēja oriģināla mākslas filma, kuru visa otrā semestra garumā veidoja Stefānija, Miks un Edvards. Filma stāstīja par mazo zobubirstīti, kura pamostas viena un dodas meklēt savu mammu. Ceļojuma laikā viņa iepazīst dažādas skaistas vietas Lielupes krastā – Jelgavas pili, Balto kāpu, Lielupes ieteku jūrā un beidzot Līvu akvaparkā atrod meklēto. Otrs uzdevums bija prezentācijas veidošana par pētāmās upes nākotni – kādas perspektīvas un kādas problēmas varētu to skart. Ja par filmas kopā likšanu atbildīga bija Stefānija, tad prezentēšana bija Mika un Edvarda ziņā. Arī šis uzdevums tika veikts godam. Konferences laikā iepazinām Portugāles izglītības sistēmu un izstaigājām plašo skolu. Visu laiku saule karsēja, tādēļ filmu un prezentāciju skatīšanās bija teju vienīgais brīdis, kad konferences dalībnieki bija telpās. Pārējā laikā notika sporta sacensības un dažādas vērtīgas ekskursijas. Piemēram, uz ādas rūpniecības muzeju, kur varējām pārliecināties, cik daudz ūdens nepieciešams šai industrijai. Pēc tam apmeklējām arī vietējās ūdens attīrīšanas iekārtas. Filmu festivāla laikā pārliecinājāmies, ka katra skola bija piegājusi radoši un no sava aspekta parādījusi savu pētāmo upi. Pēc mūsu filmas beigām ilgi skanēja aplausi, ko filmas veidotāji bija godam nopelnījuši. Konferences noslēgumā apkopojām visu valstu devumu Glossary (Vārdnīcai) par ūdens terminiem un tagad tā visiem aplūkojama projekta mājas lapā. Pēc atgriešanās mūsu skolas vidusskolēni tika iepazīstināti ar Portugālē gūto pieredzi un katra dalībvalsts uzrakstīja rakstu kopējai interneta avīzei „Drop by drop” Nr.6.kas lasāma projekta mājas lapā http://myrivermylife.wix.com/myrivermylife

6. konferences materiāli:

Newspaper
Presantation
GLOSSARY

Pēdējais atjaunošanas datums: 07.11.2014 19:01
atpakaļ