Ceturdiena, 2024. gada 23 . maijs

Vārds diena: Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija

Pedagogu pieredzes apmaiņa

Inovatīvas mācību metodes, plānojot efektīvas mācību stundas un darbu ar talantīgiem skolēniem (pieredzes apmaiņas projekts)

Šajā mācību gadā Babītes vidusskolas dabaszinību, matemātikas un sākumskolas pedagogi iesaistījušies pieredzes apmaiņas kursos „Inovatīvas mācību metodes, plānojot efektīvas mācību stundas un darbu ar talantīgiem skolēniem”. Pozitīvās pieredzes apmaiņas kursi ir ļoti svarīgi gan skolu savstarpējās sadarbības attīstībai, gan pedagogu profesionālajai izaugsmei.
29.oktobrī Mārupes vidusskolā notiks pirmā semināra tipa nodarbība, kuras ietvaros paredzētas gan teorētiskas lekcijas, gan Mārupes vidusskolas pedagogu vadīto mācību stundu analīze.
Turpmākajās nodarbībās Babītes vidusskolas un Mārupes vidusskolas pedagogi dalīsies pieredzē efektīvas, uz skolēnu sasniedzamiem rezultātiem virzītas mācību stundas plānošanā un analīzē.

Direktora vietniece izglītības jomā I.Stašulāne

Pēdējais atjaunošanas datums: 30.10.2014 11:38
atpakaļ