Piektdiena, 2024. gada 21 . jūnijs

Vārds diena: Egita, Emīls, Monvīds

YOUTH ECO HUB

Vides izglītības fonds sadarbībā ar partneriem no Somijas, Igaunijas un Krievijas uzsākuši starptautisku projektu ”Youth Eco Hub”, kurā kopskaitā piedalīsies 100 dalībnieki. Tostarp arī Babītes vidusskola.

Šī projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp Baltijas jūras reģiona Ekoskolām, kuras vēlas īstenot praktiskas videi draudzīgas iniciatīvas un palielināt izpratni par klimata pārmaiņām, bioloģisko daudzveidību un aprites ekonomiku.

Projekta koordinatore Kristīne Jonova stāsta: “Eiropas jaunatnes mērķos ir teikts, ka kļūt ilgtspējīgiem nav izvēle, tas ir pienākums. Laikā, kad pieaug bažas par klimata pārmaiņu sekām un pieaugošajiem draudiem videi, jaunieši ir pierādījuši sevi kā pārmaiņu iniciatori. Projektā, īstenojot jauniešu iniciatīvas, vēlamies popularizēt videi draudzīgas rīcības vietējā kopienā.”

Galvenā ideja ir dot jauniešiem vietu un laiku, lai smeltos iedvesmu, attīstītu un realizētu savas idejas atbilstoši viņu vecumam un vajadzībām. ”Youth Eco Hub” ir vērsts uz jaunu kompetenču – jaunrades un uzņēmējspējas, līderības un pilsoniskās līdzdalības attīstību, kā arī uz sadarbību vietējā un starptautiskā līmenī. Projekts paredz apmācības jauniešiem un mentoriem, un videi draudzīgu iniciatīvu īstenošanu vietējās kopienās, kā arī starptautisku pieredzes apmaiņas tūri katrā no projekta valstīm.  

Projekts ilgs līdz 2021. gada decembrim. Gala rezultātā tiks veicināta Baltijas jūras reģiona nevalstisko organizāciju un jauniešu sadarbība, kā arī taps metodiskais materiāls – jauniešu iniciatīvu īstenošanas rokasgrāmata, ko savā ikdienā varēs izmantot skolas un nevalstiskās organizācijas . 

***
Ekoskolu programma ir starptautiskā Vides izglītības fonda iniciatīva, kas no Eiropas līmeņa izglītības programmas ir pāraugusi globālā vides izglītības modelī darbam ar Izglītības ilgtspējīgai attīstībai jautājumiem. Šobrīd programmā piedalās 59000 skolu 68 valstīs un tajā ir iesaistīti 19 miljoni skolēnu un 1,4 miljoni skolotāju. 

Pēdējais atjaunošanas datums: 26.01.2021 14:32
atpakaļ