Ceturdiena, 2024. gada 20 . jūnijs

Vārds diena: Maira, Rasa, Rasma

Izglītojamo uzņemšana 1. klasē 2018./2019. mācību gadam

 

Pieteikumu reģistrācija Babītes vidusskolas kancelejā notiek sākot ar 2018. gada 15. janvāri pl. 9.00 līdz 2018. gada 29. martam pl. 15.00.

Pieteikumus varēs iesniegt norādītajā laika posmā darba dienās no pl. 9.00 – 12.00 un pl. 13.00 – 15.00.

Tālrunis uzziņām: 67914834

Informatīvās sanāksmes par 2018./2019.m.g. 1.klasi prezentācija

* Iesniegums pamatizglītības programmai Microsoft Word formātā
   Iesniegums pamatizglītības programmai PDF formātā (izdrukāšanai un aizpildīšanai rokrakstā, lūgums drukāt uz vienas lapas abām pusēm!)
* Iesniegums pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmai Microsoft Word formātā
   Iesniegums pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmai PDF formātā (izdrukāšanai un aizpildīšanai rokrakstā, lūgums drukāt uz vienas lapas abām pusēm!)

Saistošie dokumenti:

Babītes vidusskolas akreditācijas lapa
* Babītes vidusskolas reģistrācijas lapa
Pamatizglītības programmas licence
Pamatizglītības programmas akreditācijas lapa
Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmas licence
Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmas akreditācijas lapa
Babītes vidusskolas nolikums
* Babītes vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi
* 2015.gada 28.janvāra Babītes novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.3 “Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 1.klasē Babītes vidusskolā”
* 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 17.01.2018 13:23
atpakaļ