Ceturdiena, 2024. gada 20 . jūnijs

Vārds diena: Maira, Rasa, Rasma

Ekoskolas aktivitātes 2022./2023. m.g.

Gada tēma: Klimata pārmaiņas

Astoto klašu skolēni vizuālās mākslas stundās ,būdami atbildīgi un apzinīgi par mūsu planētas nākotni, nolēma darboties, lai mudinātu citus domāt zaļi un mazināt klimata pārmaiņas. Viņi pievērsa uzmanību šai svarīgajai tēmai, izveidojot krāsainus un radošus plakātus par klimata pārmaiņām.

Katrs plakāts bija kā mazs glezniecības darbs, kas stāstīja stāstu par vidi un mūsu lomu tās aizsardzībā. Bērnu radošums un iztēle izplūda uz papīra, radot skaistas ainavas, kurās saskatījās gan zaļās pļavas, gan trokšņainās pilsētas.

Plakātu uzraksti aicināja ikvienu cilvēku apdomāt savas darbības ietekmi uz mūsu planētas un veikt pozitīvas pārmaiņas. Šie mazie aktīvisti kļuva par balsi, kas skanēja cauri skolas gaiteņiem un   aizsāka diskusijas par vides ilgtspēju un klimata aizsardzību.

2022.gada 10. – 11. novembrī tiešsaistē norisinājās klimata jautājumiem veltīts hakatons “Young Climathon 2022”, kurā tika aicināti iesaistīties jaunieši no Latvijas Ekoskolu tīkla. Babītes vidusskolu pārstāvēja divas komandas -”Eko pūces” un “SIXspārņi”, – aktīvi cenšoties rast ilgtspējīgus un inovatīvus risinājumus klimata pārmaiņu mazināšanai un cilvēku izglītošanai par tiem. Lepojamies, ka komada “SIXspārņi”  izcīnīja 3. vietu, iegūstot naudas balvu – 100 eur idejas turpmākai attīstīšanai. Hakatona laikā komanda izvēlējās risināt izaicinājumu  “Kā izglītot jauniešus par zaļo enerģiju?”.

Klātienes pieredzes apmaiņas pasākums Latvijas Ekoskolu pedagogiem

25.11.2022
Pasākuma ietvaros pedagogiem bija iespēja klātienē vērot dažādu mācību priekšmetu stundas, kurās veiksmīgi integrētas tēmas par vidi, kā arī pēc tam pārrunāt redzēto.
Savukārt pasākuma otrajā daļā norisinājās pieredzes apmaiņa par “Ekoskolu soļiem”, daloties kā ir gājis ar paveikto un, kas plānots nākotnē.

Ekoskolu Ziemas forums

Ekoskolu Ziemas forumā tiekas jaunieši un pedagogi no visas Latvijas, lai apmainītos pieredzē par vides izglītības un praktisko vides aizsardzības aktivitāšu īstenošanu izglītības iestādēs un tās apkārtnē, kā arī veicinātu izpratni par dažādām vides un ilgtspējīgās attīstības tēmām, lai pēc foruma būtu gan zināšanas, gan prasmes un kopumā motivācija darboties vides aizsardzības un izglītības labā. Foruma laikā notika dažādas izglītojošas nodarbības un prasmju darbnīcas, hakatons jeb ideju maratons sadarbībā ar RTU Zinātnes un inovācijas centru, kā arī saliedēšanās, pieredzes apmaiņas aktivitātes un jautra kopā būšana gan jauniešiem, gan pedagogiem.

Š. g. 1. martā Babītes vidusskolu apmeklēja Taipejas misijas Latvijā delegācija, vēstnieka Andrew H.C. Lee kunga, sekretāra Yuri Li un padomnieces Jevgeņijas Neijas sastāvā. Cienījamos viesus uzņēma Babītes vidusskolas direktore I. Rozenberga, Eko skolas vadītāja, uzņēmējdarbības un sociālo zinību pedagoģe D. Eglīte, izglītības iestādes projektu vadītāja L. Šenfelde-Inana un angļu valodas pedagoģe M. Oškalne.

Delegācija tika sagaidīta ar muzikālu sveicienu, kuru bija sarūpējuši interešu izglītības kolektīvi TDK “Bize” L. Plostnieces vadībā un pedagoģes S. Sestules vadītais meiteņu vokālais ansamblis. Vizītes turpinājumā direktore sniedza informāciju par izglītības iestādes vēsturi, mācību programmu kārtību un mācību vidi, ko pavadīja ekskursija pa izglītības iestādes telpām, klasēm un laboratorijām.

Vēstnieks izteica atzinību par izglītības iestādes telpu aprīkojumu un infrastruktūru,  progresīvo mācību programmu plānošanu, interešu izglītības iespējām, kā arī sakopto un tīro mācību vidi. Augstu tika novērtēta Babītes vidusskolas sadarbība ar universitātēm, kā arī Eko skolas iniciatīva, vēršot izglītojamo uzmanību uz ilgtspējīgu attīstību, jēgpilnu resursu izmantošanu un atkritumu šķirošanu.

Vizītes laikā plaši tika apspriestas sadarbības iespējas nākotnē, kuras būtu iespējams realizēt  izglītojamo apmaiņas veidā, piedāvājot iespēju iepazīt Taivānas kultūru, valodu un tradīcijas. Interešu izglītības kolektīviem tiks rasta iespēja piedalīties dziesmu un deju festivālos Taivānā, kā arī veidot sadraudzību ar Taivānas kultūras kolektīviem. Babītes vidusskolas bibliotēka tiks papildināta ar ikmēneša izdevumiem angļu valodā par Taivānas ekonomiku, kultūru un aktualitātēm, piedāvājot izglītojamajiem bagātināt savas zināšanas par procesiem pasaulē.

Pārstāvniecība Latvijā atbalstīs Babītes vidusskolu apmaiņas platformas izveidē ar Taivānas vidusskolām un pamatskolām, lai veicinātu abu valstu jauno paaudžu savstarpēju pieredžu apmaiņu un draudzību.

Babītes vidusskolas 2. f klases audzēkņi kopā ar klases audzinātāju Sintu Golubevu dalās foto iespaidos par zaļumu audzēšanas procesu un izmantošanu uzturā.

7. klašu vizuālās mākslas radošie darbi

7.klašu izglītojamie vizuālās mākslas stundās iedziļinājās tēmā “Jūtu un emociju ekspresija portretā”. 

Izglītojamie portretu darbus realizēja aplikāciju tehnikā (Babītes vidusskolas EKO skolas tēmu ietvaros dodot otru elpu veciem žurnāliem un avīzēm) – pētīja gaiši tumšo laukumu nianses un centās saglabāt katra portreta emocijas. Izstādi varēja aplūkot skolas vecā korpusa 1.stāvā.

Ūdens, Meža un Mitrāju dienas

Skolēni un skolas darbinieki varēja pārbaudīt savas zināšanas par mitrāju dienu testa veidā. Ūdens un meža

dienai Ekoskolas pārstāves filmēja video, lai izglītotu skatītājus par to nozīmi mūsu dzīvē.

Bišu diena

Jaunāka vecuma grupām bija iespēja piedalīties Bišu dienas aktivitātēs, kurā skolēni izglītojās par bišu nozīmi, to darbu un attīstību.

Bioloģiskās daudzveidības diena

Pamatskolas klašu skolēni pildīja dažādus testus par bioloģisko daudzveidību, kā arī varēja atkārtot savas zināšanas par putnu sug.

Sniedz roku labākai nākotnei

Projektā skolēni no nevajadzīgām mēbelēm varēja izveidot sev tīkamas galda spēles.

5. klašu radošo darbu izstāde

5.klašu izglītojamie vizuālās mākslas stundās, iedziļinoties portreta proporcijās zīmēja jaunrades un fantāziju portretus. Izmantoti tika bagātīgi augļu, dārzeņu, ziedu un augu veidi. Darbi, tik krāsaini un koši iekļaujas pavasara atnākšanā, ka teju sāks paši  reibināt ar savu smaržu! 

Vēlies to piedzīvot?

LIETOT ĶIVERI IR MODERNI! BABĪTES VIDUSSKOLAS IZGLĪTOJAMAJIEM AKTUALIZĒ DROŠAS CEĻU SATIKSMES UN TRAUMATISMA JAUTĀJUMUS

Ielās parādās aizvien vairāk gados jauni elektroskrejriteņu un citu braucamrīku vadītāji. Novērojumi liecina, ka pieaug arī ceļu satiksmē gūto traumu un pārkāpumu skaits. 17. maijā Babītes vidusskolas 8.-9. klašu audzēkņi piedalījās Rīgas 2. slimnīcas speciālistu un Mārupes novada pašvaldības policijas pārstāves informatīvajā stundā par braukšanas kultūru un sekām pēc sadursmes vai kritiena.

Diskusijas laikā vairāk nekā 200 dalībnieki bija vienisprātis, ka ķivere ir ne tikai būtisks individuālās aizsardzības līdzeklis, bet arī moderns aksesuārs, pārvietojoties ar elektroskrejriteņiem, motorolleriem, velosipēdiem u.c.

Informatīvās stundas sākumā Marta Nolberga, Mārupes novada pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu inspektore, atgādināja jauniešiem par ceļu satiksmes drošību, uzsvēra ceļu satiksmes noteikumu pārzināšanas nozīmīgumu, pārvietojoties ar elektroskrejriteņiem un citiem transportlīdzekļiem, un akcentēja katra ceļu satiksmes dalībnieka atbildību un iespējamo sodu, pārkāpjot likumu.

Dr. Santa Miķele, Rīgas 2. slimnīcas ārste-rezidente traumatoloģijas un ortopēdijas specialitātē, dalījās savā ikdienas darbā traumpunktā un operāciju zālē, sniedzot palīdzību pacientiem ar smagām traumām un lūzumiem, kā arī ilustrēja tipiskākos traumu veidus un rīcību kritiena gadījumā. Ārste īpašu vērību vērsa klīniskajiem gadījumiem un potenciālajām sekām nākotnē.

Turpinot informatīvo stundu, Rita Brenča, sertificēta Rīgas 2. slimnīcas fizioterapeite, uzsvēra fizioterapijas svarīgo lomu atlabšanā, iepazīstināja ar ilgstošo rehabilitācijas procesu pēc traumas gūšanas, dalījās ar šā brīža pacientu pieredzi, kuriem jau mēnešiem ilgst rehabilitācijas process.

Šis bija otrais no Mārupes novada skolu informatīvajiem pasākumiem, lai pirms došanās brīvlaikā, skolēniem akcentētu drošas pārvietošanās nozīmību ikdienā un ceļu satiksmē. Informatīvo stundu moderēja Agris Starts, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pārstāvis. Paldies skolēniem un mācībspēkiem par dalību informatīvajā stundā!

Sabiedrības veselības veicināšanas pasākumu rīkoja Rīgas 2. slimnīca, Babītes vidusskola, Mārupes novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde un Mārupes novada pašvaldības policija.

BABĪTES VIDUSSKOLAS IZGLĪTOJAMAJIEM LIELISKS SNIEGUMS BALTIJAS JŪRAS PROJEKTA WEBQUIZ 2022 VIKTORĪNĀ

UNESCO Baltijas jūras projekta WebQuiz viktorīna tiek rīkota katru gadu ar mērķi piesaistīt erudītus jauniešus visā Baltijas jūras reģionā, kam nav vienaldzīgi klimata pārmaiņas procesi. 

Šogad konkursā piedalījās 3881 izglītojamais no astoņām pasaules valstīm, no kurām trešā pārstāvētākā bija Latvija. Viktorīna norisinājās trīs vecuma grupās: 10-13 gadi, 14-16 gadi un 17-19 gadi. Latviju konkursā pārstāvēja 212 izglītojamie no kuriem 173 dalībnieki bija no Babītes vidusskolas. Sakām paldies angļu valodas skolotājiem, kas rosina izglītojamos piedalīties konkursā!

Babītes vidusskolas izglītojamie demonstrēja lieliskas zināšanas par Baltijas jūras ekosistēmām un prezentēja izcilu sapratni par vides ilgtspējīgu attīstību. Tabulā skolēnu rezultāti pa vecuma grupām:

5.klašu darbu izstāde – Arhitektūras uztvere ar 5 maņām

Iedziļinoties tēmā Arhitektūras uztvere ar 5 maņām Babītes vidusskolas 5.klašu izglītojamie izlozēja zīmītes ar dažādiem nosaukumiem (saistībā ar maņām), kuri bija jāiesaista savā arhitektūras darbā. Jaunieši zīmēja dažādas ēkas, piešķirot tām radošu veidolu un padomājot par detaļām apkārtnē, domājot par ilgtspējīgu vidi.

Darbus var aplūkot skolas vecā korpusa 1.stāvā.

Jūnija sākumā projekta “GREEN SCHOOLS FOR GREEN EUROPE” ietvaros Latvijā viesojās 26 pedagogi  no dažādām Eiropas valstīm (Turcija, Spānija, Itālija, Norvēģija, Nīderlande). Piecu dienu laikā apmeklēja un iedvesmojās no dažādu Latvijas izglītību iestāžu un organizāciju pieredzes, iegūt zināšanas par to, kas ir aprites ekonomika, vides ilgtspēja un praktiski darboties, lai radītu idejas, kā savas izglītības iestādes padarīt videi draudzīgākas.  

Dalībniekiem bija iespēja satikties ar RTU Zinātnes un inovāciju centra, Jauno līderu vidusskolas, Līgatnes papīrfabrikas, restorāna “Pavāru māja”, Zinātkāres centra “Futurimo”, Babītes vidusskolas un citu organizāciju pārstāvjiem.  

Mācības vadīja RTU ZIC pārstāves Santa Krastiņa un Inga Uvarova.  

Pēc mācībām pedagogi atzina, ka iegūtā pieredze bija ļoti vērtīga un ir guvuši gan idejas, gan iedvesmu uzlabot savu vidi un spēcināt jauniešus, ar kuriem ikdienā strādā savās izglītības iestādēs.

Pēdējais atjaunošanas datums: 16.06.2023 10:33
atpakaļ