Svētdiena, 2024. gada 14 . jūlijs

Vārds diena: Anvars, Oskars, Ritvars

Par ekoskolu

eco schools

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tajā pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide izglītības iestādē. Tomēr  šī programma neaprobežojas tikai  ar vides pārvaldību izglītības iestādē, jo tā  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai izglītības iestādes dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma izglītības iestādēm par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā karoga balva.

Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 40 000 izglītības iestādes visā pasaulē, Latvijā tās ir 168 izglītības iestādes, sākot no PII līdz pat augstskolām. Sevišķi jāuzsver, ka šī programma nekonkurē ar citām vides izglītības iniciatīvām, bet rada ietvaru koordinētam un sekmīgam ilgtermiņa darbam ar vides izglītības jautājumiem izglītības iestādēs.

Ekoskolas ir atvērta un demokrātiska programma, kas sniedz iespēju izglītojamiem veidot un īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan izglītības iestādē, gan mājās.

PROGRAMMAS DARBĪBA.

Izglītības iestādes līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī izglītības iestādes regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem.
Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 elementiem Ekoskolu programmā. Šie elementi ir:

 • Eko-padome,
 • izglītības iestādes Vides pārskats,
 • izglītības iestādes Vides rīcības plāns,
 • pārraudzība un izvērtēšana,
 • sasaiste ar mācību procesu,
 • izglītības iestādes un sabiedrības iesaistīšana,
 • Vides kodekss.

Otrs Ekoskolu programmas būtisks pamats ir koncentrēts darbs ar aktuālu vides tematiku jeb darbs Ekoskolu tematiskajās grupās. Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai izglītības iestādei ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašāku izglītības iestādes un sabiedrības daļu. Latvijā izglītības iestādes katru gadu var izvēlēties savu galveno tēmu. Šobrīd Latvijā ekoskolas var izvēlēties šādas tēmas:

 • Atkritumi,
 • Enerģija,
 • Ūdens,
 • Transports,
 • Veselīgs dzīvesveids,
 • Izglītības iestādes apkārtne,
 • Klimata izmaiņas,
 • Meži.

Ekoskolu programmmas ietvaros VIF šobrīd īsteno arī vairākas vides izglītības aktivitātes un kampaņas, kā piemēram, Ekoskolu vasaras forumus un Globālo Rīcības dienu. Plašāku informāciju var iegūt: Ekoskolu sociālo tīklu lapā draugiem.lv

EKOSKOLU ZAĻAIS KAROGS.

Zaļais karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts izglītības iestādēm, kuras ir uzrādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas izglītības iestādes visā pasaulē.

EKOSKOLU GLOBĀLĀ RĪCĪBAS DIENA.

Tā ir starptautiska iniciatīva, kurā ik gadu piedalās vairāk kā desmit miljoni izglītojamo, visā pasaulē organizējot pasākumus, kuros jaunieši aktualizē jautājumus par videi draudzīgu dzīvesveidu, kā arī iesaista pasākumos sabiedrību. Ierasts, ka Rīcības dienas notiek novembrī.
Stāsti, video un attēli no visas pasaules tiek publicēti starptautiskajā Ekoskolu programmas mājaslapā: www.eco-schools.org/wda, lai izglītojamie un pedagogi varētu aplūkot cits cita veikumu un iedvesmoties tālākai rīcībai.
Globālajai rīcības dienai Ekoskolas var reģistrēties starptautiskajā mājaslapā: Eco-schools.org
Plašāka informācija pieejama: Eco-schools

Atsauce uz oriģinālo rakstu: http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas

Pēdējais atjaunošanas datums: 03.11.2020 13:55
atpakaļ