Ceturdiena, 2023. gada 08 . jūnijs

Vārds diena: Frīda, Frīdis, Mundra

 • -A
 • A
 • +A

Par interešu izglītības programmām

2022./2023. mācību gadā tiek piedāvātas 22 interešu izglītības programmas.

2021./2022. mācību gadā tika piedāvātas 22 interešu izglītības programmas. Mācību gadā kopumā interešu izglītībā bija iesaistījušies 647 izglītojamie. Kultūrizglītības programmās- 367, sporta- 149, tehnoloģiju- 41, citās programmās- 90 izglītojamie.  Pierīgā, valstī un starptautiskajos konkursos, izglītojamie ieguvuši 12 godalgotas vietas. Pierīgā viena 2. vieta, viena 3. vieta, valstī viena 2. vieta, viena 9. vieta, starptautiskajā konkursā sešas 1. vietas, viena 2. vieta, viena 3. vieta.

2020./2021. mācību gadā kopumā interešu izglītībā bija iesaistījušies 730 izglītojamie. Kultūrizglītības programmās-458, sporta -184, tehnoloģiju-7, citās programmās-81 izglītojamais. Kopumā izglītojamie piedalījušies  skatēs, konkursos un projektos (53). Pierīgā, reģionā, valstī un starptautiskajos konkursos un ieguvuši 33 godalgotas vietas. Pierīgā divas 1. pakāpes, trīs 3.pakāpes, reģionā viena 1.pakāpe, trīs 2.pakāpes, trīs 3.pakāpes un 3 laureāti. Valstī divas 1.pakāpes, trīs 2.pakāpes, 3 nominanti un 1 laureāts. Starptautiskajā konkursā viena 2.pakāpe.

Bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvs “BIZE”

Moto:  “Iepīt bizē dejotprieku!”

Tautas deja attīsta, veido un pilnveido fiziski, garīgi, emocionāli radošas personības. Veido izpratni par Latvijas kultūras vērtībām un tradīciju saglabāšanu, kopšanu un attīstību – Dziesmu un deju svētkiem.

Katram iespēja izpausties, izkopt kustību, dejošanas un skatuves kultūras prasmes. Attīsta koordināciju, iemāca koncentrēt uzmanību, līdz ar skatuvisko pieredzi, vairo pašapziņu, ticību saviem spēkiem, vairo fizisko un garīgo labsajūtu, uzlabo stāju.

Lieliska iespēja iepazīt citas kultūras, koncertējot ārpus Latvijas robežām. Piedalīties nozīmīgos un emocionāli saviļņojošos pasākumos – Skolēnu Dziesmu un Deju svētkos.

Pedagogs: Linda Plostniece

e-pasts: linda.plostniece@bvsk.lv

Mūsdienu deju grupa “STEP”

Moto: ‘’Komandā ir spēks!’’

Deju grupā iegūsi zināšanas par dažādiem deju stilu pamatiem, piemēram, džeza deja, hiphop, laikmetīgā deja u.c. Apgūsi dažādas horeogrāfijas, piedalīsies skolas svētku koncertos un  starptautiskos mūsdienu deju konkursos!

Pedagogs: Rūta Pintele

e-pasts: ruta.pintele@bvsk.lv

Meiteņu koris “Virza”

Moto:  “Virza” virza virzīties!”

Babītes vidusskolas meiteņu kora moto, kas liek strādāt, neapstāties pie sasniegtā. Izvirzīt mērķus, virzīties, lai būtu, lai skanētu arvien labāk, lai “Virzībai” nav galapunkta.

Koris ar bagātu skatuves pieredzi, skanīgām balsīm un dzirkstošu enerģiju. Tu iegūsi pozitīvas   emocijas, jaunus draugus, skatuves pieredzi.

Pievienojies arī Tu, lai skanētu kopā, lai nākamajos Dziesmu un deju svētkos skanētu arī Tava balss.

Pedagogs: Sandra Sestule

e-pasts: sandra.sestule@bvsk.lv

Zēnu koris “Trellis”

Moto: ‘’Es bij’ puika, man bij’ vara!’’

Zēnu korī “Trellis” dzied visdziedošākie Babītes vidusskolas zēni ar dzidrām balsīm,  dzirkstošām acīm un karstām sirdīm.

Puikas! Dziedāsim! Šogad Latvijas dziedošie puikas tiekas Cēsīs  XI Zēnu koru salidojumā, lai izdziedātu skaistākās latviešu komponistu dziesmas kopā ar Latvijā populāriem dziedātājiem.

Nāc, būsi mūsējais!

Pedagogi: S. Sestule, I. Martinsone

e-pasts: sandra.sestule@bvsk.lv

1. klašu koris un 2.- 3. klašu vokālā grupa 

Moto: ‘’Labāk draugi, padziedam, nekā niekus runājam!’’

Mēs vēl mazi. Mēs vēl mācāmies. Mācāmies dziedāt, mācāmies uzstāties, mācāmies skatuves kultūru. Gribam dziedāt, gribam uzstāties skolas koncertos! Mums patīk dziedāt skaistas dziesmas, mums patīk dziedāt greznajos tērpos, mums patīk sagādāt prieku klausītājiem!

Iegūsi pozitīvas emocijas, jaunus draugus un skatuves pieredzi. Nāc dziedāt!

Pedagogs: Ingrīda Martinsone

e-pasts: ingrida.martinsone@bvsk.lv

5.-6.klašu vokālais ansamblis

Moto: ‘’Mūzika var mainīt pasauli, jo tā var mainīt cilvēkus.’’ /Bono/

Ansamblis, kurš tikko uzsācis savu ceļu, piedzīvojot pirmo uzstāšanos publikas priekšā.

Ja vēlies attīstīt dziedātprieku un degsmi, krāt uzstāšanās pieredzi, sajust prožektoru gaismas, iemantot jaunas draudzības….tad nāc, lai  skanētu kopā jau Ziemassvētkos!

Pedagogi: S. Sestule, I. Martinsone

e-pasts: sandra.sestule@bvsk.lv

Orientēšanās pulciņš

Pulciņā mēs iemācīsimies orientēties pēc kartes gan telpās, gan pilsētā, gan mežā. Mācīsimies pazīt karti, lai nekad dzīvē neapmaldītos!
Kompass, karte, mērogs, apzīmējumi kartē – to visu vajadzēs saprast, lai atrastu meklēto objektu gan skolā, gan skolas apkārtnē. Un kā izvēlēties īsāko un vieglāko ceļu? Galvu nāksies palauzīt katram. Būs labirinti, būs orientēšanās spēles, būs atmiņas treniņi. Dosimies arī uz īstu mežu un piedalīsimies sacensībās.

e-pasts: ildze.straume@bvsk.lv

Peldētapmācība

Programmas mērķis un ieguvumi:

 • popularizēt peldēšanu skolas vecuma bērniem;
 • sekmēt skolēnu veselības nostiprināšanu un saglābāšanu;
 • veicināt izglītojamo fizisko un garīgo attīstību;
 • pilnveidot skolēnu prasmes un iemaņas peldēšanā;
 • radīt izpratni par peldētprasmes nozīmi turpmākajā dzīvē;
 • veicināt bērnu socializācijas un sadarbības prasmes.

Pedagogs: Anita Millere

e-pasts: anita.millere@bvsk.lv

Lego pulciņš

Moto: “Izdomā, uzbūvē, izmēģini, novērtē!’’

Pulciņa nodarbību laikā Tu varēsi plānot un realizēt savas ieceres un idejas Lego modeļu konstruēšanā, radīt torņus, būves, mašīnas un kuģus, dzīvniekus un augus, pētīt, kā darbojas dažādi mehānismi.

Pulciņš Tevi gaida, ja mācies 1.- 4. klasē un patīk darboties ar Lego konstruktoriem, izdomāt un realizēt radošas idejas,  pētīt un izzināt, konstruēt un interesanti pavadīt savu brīvo laiku.

Pedagogs: Kristīne Katinska

e-pasts: kristine.katinska@bvsk.lv

Robotika

Moto: “Robotika ir jāapgūst katram nākotnes profesijas kārotājam. Tas ir vieglāk, nekā Tu domā, nāc un izmēģini!”

Nodarbībās modelējam un konstruējam robotus, izmantojot WeDo2.0 robotu komplektus.  To veicot bērns iemācās loģiski un radoši domāt, patstāvīgi konstruēt programmvadāmas ierīces (robotus),  programmēt, izmantojot blokshēmas, klasificēt un analizēt pārvadu mehānismu darbības principus.

Programmēšanas pamatzināšanas sniedz pārliecību par spējām risināt problēmas bez pieaugušo palīdzības kā nodarbībās, tā sadzīvē.

Pedagogs: Inese Rīna

e-pasts: inese.rina@bvsk.lv

Prātnieku laboratorija

Moto: “Uzdrīkstos, domāju, radu!’’

Balstoties uz LU un Starpnozaru izglītības inovācijas centra (SIIC) piedāvātajiem un apgūtajiem materiāliem, skolā 3. gadu darbojas interešu izglītības grupa, kas realizēja praksē un pētniecībā balstītas nodarbības.

Prātnieku laboratorijas dalībnieku grupa padziļināti apgūst matemātikas, datorikas un dabaszinību mācību spriekšmetus starpdisciplināri. Nodarbību starpdisciplīnārā tematika saistīta arī ar vides izglītību, kas ir neatņemama sastāvdaļa. Nodarbībās izmantoti otrreizlietojamie materiāli un realizēti projekti, kas balstījās uz jaunu produktu radīšanu, aktualizējot ekoloģisko domāšanu.

Nodarbību galvenie uzdevumi: apgūt informācijas apstrādes paņēmienus, algoritmus un stratēģijas; pilnveidot pētnieciskās darbības, inženierdizaina apguvi dabaszinībās un radošuma attīstīšanas elementus.

Pedagogi: I. Rīna, Z. Jonušaite, E. Kupča

e-pasts: inese.rina@bvsk.lv

e-pasts: zina.jonusaite@bvsk.lv

e-pasts: evija.kupca@bvsk.lv

Programmēšana

Moto: ‘’Domā, plāno un Tev izdosies!’’

Programmēšanas apgūšana dažādās sev izvēlētās programmēšanas valodās. Izglītojamie iegūs pamatus programmēšanā un interesi par programmēšanu kopumā. Pulciņa mērķis ir pilnveidot jauniešiem digitālās un programmēšanas prasmes, kas noderēs turpmāk dzīvē.

Pedagogs: Kristaps Muižnieks

e-pasts: kristaps.muiznieks@bvsk.lv

Lietišķā keramika

Moto: “Lai vai kur, bet bez māla nekur! Nāc, un kopā radīsim brīnumu!”

Keramikas studijas “Lietišķā keramika” dalībnieki nodarbībās apgūst prasmi strādāt ar mālu un veidot dažādus – gan dekoratīvus, gan praktiski izmantojamus māla izstrādājumus.

Nodarbībās Tu :

 • iepazīsi dažādas māla veidošanas tehnikas;
 • apgūsi prasmi no māla izgatavot gan praktiski izmantojamas lietas – šķīvjus, vāzes, bļodas u.c., gan arī māla figūriņas un citus  dekoratīvus priekšmetus;
 • apgūsi prasmi strādāt ar keramikas krāsām;
 • uzzināsi par māla apstrādes iespējām, kas palīdz trauslos māla darbus padarīt izturīgus un praktiski lietojamus;
 • darbojoties ar mālu, tuvāk iepazīsi arī dabu, dažādas kultūras, tradīcijas un tautas dažādās pasaules vietās un laikos;
 • iegūsi jaunus draugus, ar kuriem kopā radoši darbojoties, padarīsi pasauli ap sevi jaukāku un košāku!

Pedagogs: Solvita Eglīte

e-pasts: solvita.eglite@bvsk.lv

Keramikas studija “Vinda”

Moto: “Veido un mācies iepazīt sevi!”

„Vinda” simbolizē ūdens smelšanu no akas. Līdzīgi ir ar zināšanām un prasmēm – cik vinda dziļi iegremdēsies akā, tik bagātākas un pilnīgākas būs viņa zināšanas un prasmes. Studija „Vinda” rosina bērnus aktīvi, radoši, praktiski darboties, vēlmi rūpīgāk ieklausīties apkārtējā vidē un pievērst uzmanību ap sevi esošām lietām un parādībām.

Studijā „Vinda” nodarbības notiek no 1. septembra līdz 30. maijam. Mācību saturs izvēlēts, lai mudinātu skolēnus un jauniešus ar interesi lūkoties sev apkārtējā pasaulē un mācītos pašiem veidot no māla radošas, noderīgas lietas un jaukas dāvanas. Celt skolēnu pašapziņu, prasmes un iemaņas, ka darbs, ko veidojis skolēns, ir interesants un skaists.

Nodarbībās Tu iegūsi:

 • ar interesi iepazīsi dažādus tēlotājmākslas veidus;
 • apgūsi keramikas darbu gatavošanai nepieciešamās tehniskās prasmes;
 • radīsi interesi par radošas pašizpausmes iespējām;
 • darbojoties grupā, padziļināti apgūsi socializācijas un saskarsmes kultūru;
 • pieaugs atbildības sajūta par savu darbu;
 • spēsi saskatīt darba rezultātus, iesākto darbu pabeidzot līdz galam;
 • dāvināsi prieku citiem ar paša gatavotām dāvanām;
 • liela vērība tiks pievērsta Ziemassvētku, Lieldienu un Mātes dienas dāvanu gatavošanai, izstādes, konkursi un telpu noformēšanas iespējām.

Pedagogs: Iveta Bude

e-pasts: iveta.bude@bvsk.lv

Kokapstrādes pulciņš

Moto:  “Tu to pats vari izgatavot!’’

Darbs ar koku ir ļoti aizraujošs un interesants! Pulciņā Tu iepazīsies ar dažādām koka apstrādes metodēm. Pats varēsi izgatavot priekšmetus. Tu iemācīsies izgatavot dažādus priekšmetus no koka, iemācīsies droši darboties ar instrumentiem, mērīt un mērķtiecīgi darboties, lai sasniegtu rezultātu!

Pedagogs: Gatis Gailītis

e-pasts: gatis.gailitis@bvsk.lv

Zīda un stikla apgleznošanas pulciņš

Moto: “Radi skaisto klusumā!’’

Zīda un stikla apgleznošanas pulciņu raksturo skolēnu skaistuma izpratnes, estētiskās gaumes mērķtiecīga pilnveide

Pulciņā Tu:

 • izkopsi savu estētisko gaumi;
 • attīstīsi prasmi izteikt savas izjūtas un asociācijas mākslas valodā;
 • apgūsi kompozīcijas veidošanas likumsakarības;
 • apgūsi krāsu mācību, krāsu saskaņošanas un jaukšanas principus.
 • iegūsi vērtīgu pieredzi, apgleznojot zīdu un stiklu radošā, mierpilnā gaisotnē;
 • nostiprināsi savas zināšanas vizuālajā mākslā;
 • radīsi skaistas dāvanas saviem tuvajiem.

Pedagogs: Inga Vectirāne

e-pasts: inga.vectirāne@bvsk.lv

Franču valodas pulciņš

Franču valodas apguves procesā Jūs gaida:

●      aizraujošas nodarbības;

●      brīvi dialogi, diskusijas;

●      izcilas ārzemju filmas un to apspriešana;

●      attīstības spēles franču valodā.

Jūs varēsiet:

●      iepazīstināt ar sevi;

●      uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem;

●      saprast un lietot vienkāršus izteikumus un elementāras frāzes.

Pedagogs: Viktors Saldons

e-pasts: viktors.saldons@bvsk.lv

Literatūras un kultūras entuziastu pulciņš

Moto: Grāmatas ir spoguļi, tajās var redzēt tikai to, kas jau ir tevī iekšā.” (Karloss Ruiss Safons, “Vēja ēna” 203. lpp.)

Kopīgo nodarbību laikā tiek pilnveidota literārā gaume, apmeklētas teātra izrādes, lasīti un analizēti daiļdarbi, veidota kultūras iespaidu dienasgrāmata. Programmas īstenošanas laikā jaunieši lasa daudzveidīgu literatūru, kas neietilpst obligātās mācību literatūras sarakstā, ir brīva no aizspriedumiem un tabu tēmām.

Pedagogi: Ilze Ašmane, Santa Lempa

e-pasts: ilze.asmane@bvsk.lv

Skolēnu pašpārvaldes pulciņš

Moto: ”Jaunieši, kas dara!”

Skolēnu pašpārvalde ir skolēnu kopums, kuri ir gatavi aktīvi iesaistīties skolas dzīvē, īstenojot dažādus pasākumus gan skolēniem, gan skolotājiem. Skolēnu pašpārvalde ir starpnieks starp skolēniem un skolas vadību, lai aizstāvētu skolēnu intereses un piedāvātu idejas problēmu risināšanā. Skolēnu pašpārvalde sadarbojas gan ar skolas administrāciju, gan pašvaldības, gan valsts institūcijām.

Tu iegūsi:

 • iespēju attīstīt spēju darboties komandā un pilnveidot savas individuālās prasmes (māksla, plānošana, sociālie tīkli, uzstāšanās publikas priekšā);
 • katram pašpārvaldes dalībniekam tiek sniegta iespēja izpausties sev tuvākajā jomā (kādā no pašpārvaldes ministrijām), kas rezultēsies skolā īstenotajos pasākumos.

Pedagogs: Dagnija Roga

e-pasts: pasparvalde@bvsk.lv

Instagram: @pasparvalde_bvsk

Ekoskola

Moto: ‘’Veidosim kopā izpratni par vidi!’’

Mēs iesaistām skolu dažādās uz dabas aizsardzību, klimata pārmaiņām, veselīgu dzīvesveidu, atkritumu šķirošanas un vidi vērstās aktivitātēs un Vides fonda organizētajos pasākumos. Kopā ar skolas darbiniekiem un izglītojamajiem padarīsim skolas dzīvi daudz patīkamāku un dabai draudzīgāku. Aicinām visus interesentus, kuri domā par planētas ilgtspēju, pievienoties mums 🙂

Pedagogs: Diāna Eglīte

e-pasts: diana.eglite@bvsk.lv

Jaunsardze

Moto: ‘’Viens par visiem, visi par vienu!’’

Mērķauditorija: Bērni un jaunieši no 10 līdz 18 gadu vecumam.

Jaunsardzes mērķis ir attīstīt dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas, veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko apziņu un patriotismu, garīgo un fizisko attīstību.

Latvijas jauniešu valstiskā apziņa un personiskās līdzdalības sajūta ir pamatnosacījums stabilas un drošas valsts attīstībai. Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un finansēta Latvijas skolu jaunatnes kustība. Jaunsargu mācību process tiek īstenots kā brīvprātīga interešu izglītība. Katram jaunsargam, pēc svinīgā solījuma nodošanas, tiek izsniegts jaunsarga formastērps.

Jaunsargu ikdiena ir komandas darbs mācību paraugprogrammas apgūšanā, iegūstot jaunas zināšanas un prasmes, kas var noderēt ikdienas dzīvē, piemēram, orientēšanās apvidū, sporta tūrisma un pašaizsardzības iemaņas vai pirmā medicīniskā palīdzība. Apmācības process un darbošanās kopā nometnēs, sacensībās, ekskursijās saliedē jauniešus, attīsta komunikācijas spējas un komandas darba prasmes, kas ir balstītas uz savstarpējo cieņu. Kā rezultātā jaunieši iegūst uzticamus draugus, interesantus piedzīvojumus un noderīgu dzīves pieredzi.

Instruktors: Mihails Kameņeckis

e-pasts: mihails.kameneckis@lspa.lv


Skolotāja Inga

Pēdējais atjaunošanas datums: 17.01.2023 11:53
atpakaļ