Ceturdiena, 2024. gada 23 . maijs

Vārds diena: Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija

Par interešu izglītības programmām

2022./2023. mācību gadā tika piedāvātas 25 interešu izglītības programmas. Šajā  mācību gadā kopumā interešu izglītībā bija iesaistījušies 1088 izglītojamie. Kultūrizglītības programmās- 734, sporta- 55, tehniskā jaunrade- 73, citās programmās- 226 izglītojamais. Kopumā izglītojamie piedalījušies skatēs, konkursos un projektos (164). Pierīgā, Mārupes novadā, reģionā, valstī un starptautiskajos konkursos ir ieguvuši 15 godalgotas vietas. 

Pierīgā viena 2. vieta, Mārupes novadā viena 1. pirmā vieta un Grand Prix, viena 3. vieta, reģionā trīs 1. pakāpes, piecas 3. pakāpes. Valstī viena 1.  vieta  un viena 1. pakāpe. Starptautiskajā konkursā divas 1. vietas.

Atzinības:

Nozīmīgi sasniegumi ir Skolēnu Pašpārvaldes interešu izglītībai, kura piedaloties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursā “Kontakts”, ieguva finansējumu 1000 EUR apmērā.

Nozīmīgi sasniegumi ir Ekonomikas un Ekoskolas interešu izglītībai, kura ieguva 2 atzinības: starptautiskajā Ekoskolu projektā “Young Innovators”, iegūto balvu (200 Eur) izmantoja citu Ekoskolas aktivitāšu organizēšanā un otra atzinība alternatīvajā olimpiādē vēsturē un sociālajās zinībās komandai “Laimes Latiņš” (4). Savukārt 14 izglītojamie ieguva starptautisku uzņēmējdarbības prasmju sertifikātu (ESP), 16 izglītojamie – JA Latvia sertifikātu.

Zīda un apgleznošanas interešu izglītībā ir iegūta atzinība trim izglītojamajiem IV Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā ‘’Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot’’. 

2021./2022. mācību gadā tika piedāvātas 22 interešu izglītības programmas. Mācību gadā kopumā interešu izglītībā bija iesaistījušies 647 izglītojamie. Kultūrizglītības programmās- 367, sporta- 149, tehnoloģiju- 41, citās programmās- 90 izglītojamie.  Pierīgā, valstī un starptautiskajos konkursos, izglītojamie ieguvuši 12 godalgotas vietas. Pierīgā viena 2. vieta, viena 3. vieta, valstī viena 2. vieta, viena 9. vieta, starptautiskajā konkursā sešas 1. vietas, viena 2. vieta, viena 3. vieta.

2020./2021. mācību gadā kopumā interešu izglītībā bija iesaistījušies 730 izglītojamie. Kultūrizglītības programmās-458, sporta -184, tehnoloģiju-7, citās programmās-81 izglītojamais. Kopumā izglītojamie piedalījušies  skatēs, konkursos un projektos (53). Pierīgā, reģionā, valstī un starptautiskajos konkursos un ieguvuši 33 godalgotas vietas. Pierīgā divas 1. pakāpes, trīs 3.pakāpes, reģionā viena 1.pakāpe, trīs 2.pakāpes, trīs 3.pakāpes un 3 laureāti. Valstī divas 1.pakāpes, trīs 2.pakāpes, 3 nominanti un 1 laureāts. Starptautiskajā konkursā viena 2.pakāpe.

Bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvs “BIZE”

Moto:  “Iepīt bizē dejotprieku!”

Tautas deja attīsta, veido un pilnveido fiziski, garīgi, emocionāli radošas personības. Veido izpratni par Latvijas kultūras vērtībām un tradīciju saglabāšanu, kopšanu un attīstību – Dziesmu un deju svētkiem.

Katram iespēja izpausties, izkopt kustību, dejošanas un skatuves kultūras prasmes. Attīsta koordināciju, iemāca koncentrēt uzmanību, līdz ar skatuvisko pieredzi, vairo pašapziņu, ticību saviem spēkiem, vairo fizisko un garīgo labsajūtu, uzlabo stāju.

Lieliska iespēja iepazīt citas kultūras, koncertējot ārpus Latvijas robežām. Piedalīties nozīmīgos un emocionāli saviļņojošos pasākumos – Skolēnu Dziesmu un Deju svētkos.

Pedagogs: Linda Plostniece

e-pasts: linda.plostniece@bvsk.lv

Mūsdienu deju grupa “STEP”

Moto: ‘’Komandā ir spēks!’’

Deju grupā iegūsi zināšanas par dažādiem deju stilu pamatiem, piemēram, džeza deja, hiphop, laikmetīgā deja u.c. Apgūsi dažādas horeogrāfijas, piedalīsies skolas svētku koncertos un  starptautiskos mūsdienu deju konkursos!

Pedagogs: Rūta Pintele

e-pasts: ruta.pintele@bvsk.lv

Meiteņu koris “Virza”

Moto:  “Virza” virza virzīties!”

Babītes vidusskolas meiteņu kora moto, kas liek strādāt, neapstāties pie sasniegtā. Izvirzīt mērķus, virzīties, lai būtu, lai skanētu arvien labāk, lai “Virzībai” nav galapunkta.

Koris ar bagātu skatuves pieredzi, skanīgām balsīm un dzirkstošu enerģiju. Tu iegūsi pozitīvas   emocijas, jaunus draugus, skatuves pieredzi.

Pievienojies arī Tu, lai skanētu kopā, lai nākamajos Dziesmu un deju svētkos skanētu arī Tava balss.

Pedagogs: Sandra Sestule

e-pasts: sandra.sestule@bvsk.lv

Zēnu koris “Trellis”

Moto: ‘’Es bij’ puika, man bij’ vara!’’

Zēnu korī “Trellis” dzied visdziedošākie Babītes vidusskolas zēni ar dzidrām balsīm,  dzirkstošām acīm un karstām sirdīm.

Puikas! Dziedāsim! Šogad Latvijas dziedošie puikas tiekas Cēsīs  XI Zēnu koru salidojumā, lai izdziedātu skaistākās latviešu komponistu dziesmas kopā ar Latvijā populāriem dziedātājiem.

Nāc, būsi mūsējais!

Pedagogi: S. Sestule, I. Martinsone

e-pasts: sandra.sestule@bvsk.lv

2. – 3. klašu vokālā grupa

Moto: ‘’Labāk draugi, padziedam, nekā niekus runājam!’’

Mēs vēl mazi. Mēs vēl mācāmies. Mācāmies dziedāt, mācāmies uzstāties, mācāmies skatuves kultūru. Gribam dziedāt, gribam uzstāties skolas koncertos! Mums patīk dziedāt skaistas dziesmas, mums patīk dziedāt greznajos tērpos, mums patīk sagādāt prieku klausītājiem!

Iegūsi pozitīvas emocijas, jaunus draugus un skatuves pieredzi. Nāc dziedāt!

Pedagogs: Ingrīda Martinsone

e-pasts: ingrida.martinsone@bvsk.lv

5.-6.klašu vokālais ansamblis

Moto: ‘’Mūzika var mainīt pasauli, jo tā var mainīt cilvēkus.’’ /Bono/

Ansamblis, kurš tikko uzsācis savu ceļu, piedzīvojot pirmo uzstāšanos publikas priekšā.

Ja vēlies attīstīt dziedātprieku un degsmi, krāt uzstāšanās pieredzi, sajust prožektoru gaismas, iemantot jaunas draudzības….tad nāc, lai  skanētu kopā jau Ziemassvētkos!

Pedagogi: S. Sestule

e-pasts: sandra.sestule@bvsk.lv

Orientēšanās pulciņš

Pulciņā mēs iemācīsimies orientēties pēc kartes gan telpās, gan pilsētā, gan mežā. Mācīsimies pazīt karti, lai nekad dzīvē neapmaldītos!
Kompass, karte, mērogs, apzīmējumi kartē – to visu vajadzēs saprast, lai atrastu meklēto objektu gan skolā, gan skolas apkārtnē. Un kā izvēlēties īsāko un vieglāko ceļu? Galvu nāksies palauzīt katram. Būs labirinti, būs orientēšanās spēles, būs atmiņas treniņi. Dosimies arī uz īstu mežu un piedalīsimies sacensībās.

e-pasts: ildze.straume@bvsk.lv

Peldētapmācība

Programmas mērķis un ieguvumi:

 • popularizēt peldēšanu skolas vecuma bērniem;
 • sekmēt skolēnu veselības nostiprināšanu un saglābāšanu;
 • veicināt izglītojamo fizisko un garīgo attīstību;
 • pilnveidot skolēnu prasmes un iemaņas peldēšanā;
 • radīt izpratni par peldētprasmes nozīmi turpmākajā dzīvē;
 • veicināt bērnu socializācijas un sadarbības prasmes.

Pedagogs: Anita Millere

e-pasts: anita.millere@bvsk.lv

Lego pulciņš

Moto: “Izdomā, uzbūvē, izmēģini, novērtē!’’

Pulciņa nodarbību laikā Tu varēsi plānot un realizēt savas ieceres un idejas Lego modeļu konstruēšanā, radīt torņus, būves, mašīnas un kuģus, dzīvniekus un augus, pētīt, kā darbojas dažādi mehānismi.

Pulciņš Tevi gaida, ja mācies 1.- 4. klasē un patīk darboties ar Lego konstruktoriem, izdomāt un realizēt radošas idejas,  pētīt un izzināt, konstruēt un interesanti pavadīt savu brīvo laiku.

Pedagogs: Kristīne Katinska

e-pasts: kristine.katinska@bvsk.lv

Robotika

Moto: “Robotika ir jāapgūst katram nākotnes profesijas kārotājam. Tas ir vieglāk, nekā Tu domā, nāc un izmēģini!”

Nodarbībās modelējam un konstruējam robotus, izmantojot WeDo2.0 robotu komplektus.  To veicot bērns iemācās loģiski un radoši domāt, patstāvīgi konstruēt programmvadāmas ierīces (robotus),  programmēt, izmantojot blokshēmas, klasificēt un analizēt pārvadu mehānismu darbības principus.

Programmēšanas pamatzināšanas sniedz pārliecību par spējām risināt problēmas bez pieaugušo palīdzības kā nodarbībās, tā sadzīvē.

Pedagogs: Inese Rīna

e-pasts: inese.rina@bvsk.lv

Prātnieku laboratorija

Moto: “Uzdrīkstos, domāju, radu!’’

Balstoties uz LU un Starpnozaru izglītības inovācijas centra (SIIC) piedāvātajiem un apgūtajiem materiāliem, skolā 3. gadu darbojas interešu izglītības grupa, kas realizēja praksē un pētniecībā balstītas nodarbības.

Prātnieku laboratorijas dalībnieku grupa padziļināti apgūst matemātikas, datorikas un dabaszinību mācību spriekšmetus starpdisciplināri. Nodarbību starpdisciplīnārā tematika saistīta arī ar vides izglītību, kas ir neatņemama sastāvdaļa. Nodarbībās izmantoti otrreizlietojamie materiāli un realizēti projekti, kas balstījās uz jaunu produktu radīšanu, aktualizējot ekoloģisko domāšanu.

Nodarbību galvenie uzdevumi: apgūt informācijas apstrādes paņēmienus, algoritmus un stratēģijas; pilnveidot pētnieciskās darbības, inženierdizaina apguvi dabaszinībās un radošuma attīstīšanas elementus.

Pedagogi: I. Rīna, Z. Jonušaite

e-pasts: inese.rina@bvsk.lv

e-pasts: zina.jonusaite@bvsk.lv

Lietišķā keramika

Moto: “Lai vai kur, bet bez māla nekur! Nāc, un kopā radīsim brīnumu!”

Keramikas studijas “Lietišķā keramika” dalībnieki nodarbībās apgūst prasmi strādāt ar mālu un veidot dažādus – gan dekoratīvus, gan praktiski izmantojamus māla izstrādājumus.

Nodarbībās Tu :

 • iepazīsi dažādas māla veidošanas tehnikas;
 • apgūsi prasmi no māla izgatavot gan praktiski izmantojamas lietas – šķīvjus, vāzes, bļodas u.c., gan arī māla figūriņas un citus  dekoratīvus priekšmetus;
 • apgūsi prasmi strādāt ar keramikas krāsām;
 • uzzināsi par māla apstrādes iespējām, kas palīdz trauslos māla darbus padarīt izturīgus un praktiski lietojamus;
 • darbojoties ar mālu, tuvāk iepazīsi arī dabu, dažādas kultūras, tradīcijas un tautas dažādās pasaules vietās un laikos;
 • iegūsi jaunus draugus, ar kuriem kopā radoši darbojoties, padarīsi pasauli ap sevi jaukāku un košāku!

Pedagogs: Solvita Eglīte

e-pasts: solvita.eglite@bvsk.lv

Kokapstrādes pulciņš

Moto:  “Tu to pats vari izgatavot!’’

Darbs ar koku ir ļoti aizraujošs un interesants! Pulciņā Tu iepazīsies ar dažādām koka apstrādes metodēm. Pats varēsi izgatavot priekšmetus. Tu iemācīsies izgatavot dažādus priekšmetus no koka, iemācīsies droši darboties ar instrumentiem, mērīt un mērķtiecīgi darboties, lai sasniegtu rezultātu!

Pedagogs: Gatis Gailītis

e-pasts: gatis.gailitis@bvsk.lv

Zīda un stikla apgleznošanas pulciņš

Moto: “Radi skaisto klusumā!’’

Zīda un stikla apgleznošanas pulciņu raksturo skolēnu skaistuma izpratnes, estētiskās gaumes mērķtiecīga pilnveide

Pulciņā Tu:

 • izkopsi savu estētisko gaumi;
 • attīstīsi prasmi izteikt savas izjūtas un asociācijas mākslas valodā;
 • apgūsi kompozīcijas veidošanas likumsakarības;
 • apgūsi krāsu mācību, krāsu saskaņošanas un jaukšanas principus.
 • iegūsi vērtīgu pieredzi, apgleznojot zīdu un stiklu radošā, mierpilnā gaisotnē;
 • nostiprināsi savas zināšanas vizuālajā mākslā;
 • radīsi skaistas dāvanas saviem tuvajiem.

Pedagogs: Inga Vectirāne

e-pasts: inga.vectirāne@bvsk.lv

Franču valodas pulciņš

Franču valodas apguves procesā Jūs gaida:

●      aizraujošas nodarbības;

●      brīvi dialogi, diskusijas;

●      izcilas ārzemju filmas un to apspriešana;

●      attīstības spēles franču valodā.

Jūs varēsiet:

●      iepazīstināt ar sevi;

●      uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem;

●      saprast un lietot vienkāršus izteikumus un elementāras frāzes.

Pedagogs: Viktors Saldons

e-pasts: viktors.saldons@bvsk.lv

Literatūras un kultūras entuziastu pulciņš

Moto: Grāmatas ir spoguļi, tajās var redzēt tikai to, kas jau ir tevī iekšā.” (Karloss Ruiss Safons, “Vēja ēna” 203. lpp.)

Kopīgo nodarbību laikā tiek pilnveidota literārā gaume, apmeklētas teātra izrādes, lasīti un analizēti daiļdarbi, veidota kultūras iespaidu dienasgrāmata. Programmas īstenošanas laikā jaunieši lasa daudzveidīgu literatūru, kas neietilpst obligātās mācību literatūras sarakstā, ir brīva no aizspriedumiem un tabu tēmām.

Pedagogi: Santa Lempa

e-pasts: santa.lempa@bvsk.lv

Skolēnu pašpārvaldes pulciņš

Moto: ”Jaunieši, kas dara!”

Skolēnu pašpārvalde ir skolēnu kopums, kuri ir gatavi aktīvi iesaistīties skolas dzīvē, īstenojot dažādus pasākumus gan skolēniem, gan skolotājiem. Skolēnu pašpārvalde ir starpnieks starp skolēniem un skolas vadību, lai aizstāvētu skolēnu intereses un piedāvātu idejas problēmu risināšanā. Skolēnu pašpārvalde sadarbojas gan ar skolas administrāciju, gan pašvaldības, gan valsts institūcijām.

Tu iegūsi:

 • iespēju attīstīt spēju darboties komandā un pilnveidot savas individuālās prasmes (māksla, plānošana, sociālie tīkli, uzstāšanās publikas priekšā);
 • katram pašpārvaldes dalībniekam tiek sniegta iespēja izpausties sev tuvākajā jomā (kādā no pašpārvaldes ministrijām), kas rezultēsies skolā īstenotajos pasākumos.

Pedagogs: Daiga Gobzeme

e-pasts: pasparvalde@bvsk.lv

Instagram: @pasparvalde_bvsk

Ekoskola

Moto: ‘’Veidosim kopā izpratni par vidi!’’

Mēs iesaistām skolu dažādās uz dabas aizsardzību, klimata pārmaiņām, veselīgu dzīvesveidu, atkritumu šķirošanas un vidi vērstās aktivitātēs un Vides fonda organizētajos pasākumos. Kopā ar skolas darbiniekiem un izglītojamajiem padarīsim skolas dzīvi daudz patīkamāku un dabai draudzīgāku. Aicinām visus interesentus, kuri domā par planētas ilgtspēju, pievienoties mums 🙂

Pedagogs: Diāna Eglīte

e-pasts: diana.eglite@bvsk.lv

Jaunsardze

Moto: ‘’Augsim Latvijai!’’

Mērķauditorija: Bērni un jaunieši no 10 līdz 21 gadu vecumam.

Jaunsardzes mērķis ir attīstīt dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas, veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko apziņu un patriotismu, garīgo un fizisko attīstību.

Jaunsargu ikdiena ir Jaunsargu mācību paraugprogrammas apgūšana, iegūstot jaunas zināšanas un iemaņas, kā arī prasmes, kas var noderēt ikdienas dzīvē, piemēram, orientēšanās apvidū vai pirmā medicīniskā palīdzība. Pasākumi un darbošanās kopā saliedē jaunsargus un veicina piederību valstij un nostiprina patriotismu.

Ko iegūsi: Saturīgi un vērtīgi pavadītu laiku, iepazīsi jaunus cilvēkus, piedalīsies dažādos Jaunsardzes rīkotajos pasākumos – nometnēs, pārgājienos, praktiskajās nodarbībās un  patriotiskajos pasākumos.

Nodarbību laiks: katru ceturtdienu no 15:30 līdz 17:15.

Jaunsargu instruktore: Annija Bitere Strokša

e-pasts: Annija.Bitere-Stroksa@jc.gov.lv

tel: 29911665

Golfa spēles apmācības

Moto: ‘’ Izmēģini savus spēkus un apgūsti ko jaunu!’’

Mērķauditorija: 1.-6. klase

Golfa spēle attīsta personību, nostiprina veselību, paaugstina fizisko sagatavotību un iemāca lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

Nodarbībās Tu apgūsi golfa spēles noteikumus, golfa etiķeti, iepazīsi golfa ekipējumu un būs iespēja piedalīties sacensībās!

Pedagogs: Sandra Opite

E-pasts:  sandra.golfs@parks.lv

Tel. 29219699, 29232896

Pasākumu noformēšana

Moto: ‘’ Ikviens var padarīt savu skolu greznāku!’’

Mērķauditorija: 5.-12. klase

Vēlies nākotnē nodarboties ar pasākumu dekorēšanu? Vēlies apgūt ballīšu dekorēšanas iemaņas? Vēlies iesaistīties savas skolas noformēšanā uz pasākumiem un gadskārtām? Tad nāc un iesaisties skolas noformēšanas pulciņā!

Nodarbībās attīstīsim radošo domāšanu, tehnisko risinājumu iespējas un savu spēju, neatlaidības un atbildības robežas.
Domāsim idejas, plānosim kā idejas realizēt, izpildīsim savas idejas un mācīsimies no darba procesa, lai uzlabotu prasmes.

Pedagogs: Linda Apkalna

E-pasts: linda.apkalna@bvsk.lv

Pēdējais atjaunošanas datums: 15.11.2023 16:46
atpakaļ