Sestdiena, 2021. gada 24 . jūlijs

Vārds diena: Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne

 • -A
 • A
 • +A

Vakances

Informācija aktualizēta: 01.06.2021.

 

___________

Babītes vidusskola aicina pievienoties savai komandai:

·       Sākumskolas skolotāju

·       Ģeogrāfijas/dabaszinību skolotāju

·       Vēstures/sociālo zinību skolotāju

·       Sporta skolotāju

·       Krievu valodas skolotāju

·       Vācu valodas skolotāju

·       Angļu valodas skolotāju

·       Dizains un tehnoloģijas skolotāju

·       Datorikas skolotāju

·       Pedagoga palīgu

 

Darba pienākumi pedagogiem:

·      īstenot izglītības programmu atbilstoši Valsts izglītības standartam
·      klases audzināšana
·      atbalstīt izglītojamo dalību olimpiādēm, projektiem, u.c.
·      iesaistīties un atbalstīt izglītības iestādes īstenotos projektos
·      sadarboties ar citiem pedagogiem
·       veikt individuālu darbu ar izglītojamo

Darba pienākumi pedagoga palīgam:

·       veikt individuālu darbu ar izglītojamo
·      sadarboties ar citiem pedagogiem
·      iesaistīties un atbalstīt izglītības iestādes īstenotos projektos
·      pedagogu aizvietošana viņu prombūtnes laikā

Prasības kandidātiem:

 • izglītība atbilstoša 11.09.2018. Ministra kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • mērķtiecība un neatlaidība darbā
 • prasme plānot, organizēt savu darbu
 • teicamas saskarsmes un  sadarbības spējas
 • atbildība un ieinteresētība kopējā iestādes darbā
 • prasme jēgpilni izmantot IKT

 

Informācija par vakancēm:

 • darba slodze līdz 40 stundām nedēļā; pedagoga palīgs – 30 stundas nedēļā
 • darba līgums (izņemot pedagoga palīgu) tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku
 • darba alga sākot no 1100 EUR par 30 stundām nedēļā, ir piemaksas par klases audzināšanu un papildus darbu; pedagoga palīgs par 30 stundām nedēļa – 900 EUR
 • sociālas garantijas (veselības apdrošināšana, u.c.)
 • darba uzsākšanas laiks 2021.gada 16.augusts
 • papildus mācību stundām pastāv iespēja izstrādāt un vadīt savu interešu izglītības programmu


Piezīmes:

 • CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu vakances@bvsk.lv
 • Tālruņa numurs papildu informācijai 29117867

____________

Babītes vidusskola aicina pievienoties savai komandai:

·       skolas māsu


Darba pienākumi:

 • veikt izglītojamo veselības stāvokļa novērtēšanu
 • veikt uzraudzību higiēnas prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem
 • aizpildīt obligāto dokumentāciju, savu pienākumu ietvaros.
 • iesaistīties un atbalstīt izglītības iestādes īstenotos projektos
 • sadarboties ar pedagogiem

 

Prasības kandidātiem:

 • izglītība un kvalifikācija sertifikācija atbilstoši amata prasībām
 • mērķtiecība un neatlaidība darbā
 • prasme plānot, organizēt savu darbu
 • teicamas saskarsmes un  sadarbības spējas
 • atbildība un ieinteresētība kopējā iestādes darbā
 • prasme jēgpilni izmantot IKT

Informācija par vakancēm:

 • darba slodze līdz 40 stundām nedēļā
 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku
 • darba alga 996 EUR
 • sociālas garantijas (veselības apdrošināšana, u.c.)
 • darba uzsākšanas laiks 2021.gada 16.augusts

Piezīmes:

 • CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu vakances@bvsk.lv
 • Tālruņa numurs papildu informācijai 29117867

____________

Babītes vidusskola aicina pievienoties savai komandai:

·       Izglītības psihologu

 

Darba pienākumi:

 • nodarbību organizēšana un vadīšana saskarsmes (iemaņu attīstīšanai, emociju atpazīšanā, dusmu kontroles prasmes u.c.) klasē/nelielā izglītojamo grupā
 • sadarbībā ar pedagogiem organizēt nodarbības, kas mazinātu klases sociālpsiholoģiskajā izpētē (sociometrija) atklātos nelabvēlīgos faktorus (emocionāls/fizisks mobings, savstarpējās attiecības, adaptācija u.c.)
 • nodarbību plānošana un vadīšana sadarbojoties ar citiem AP speciālistiem.
 • vadīt apmācību un atbalsta grupas vecākiem par bērnu emocionālo audzināšanu, u.c.

 

Prasības kandidātiem:

 • augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi vismaz 200 kredītpunktu apjomā (vismaz vienai no šīm programmām jābūt profesionālajai studiju programmai)
 • reģistrācija Psihologu reģistrā un Psihologa sertifikāts izglītības un skolu psiholoģijā
 • sertifikāts  par apmācības kursu Bērnu emocionālā audzināšanā
 • prasme plānot, organizēt savu darbu
 • teicamas saskarsmes un  sadarbības spējas
 • atbildība un ieinteresētība kopējā iestādes darbā
 • prasme jēgpilni izmantot IKT

 

Informācija par vakancēm:

 • darba slodze 1,3 likmes (39 stundas nedēļā)
 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku
 • darba alga par 1,3 likmi 1430 EUR
 • sociālas garantijas (veselības apdrošināšana, u.c.)
 • darba uzsākšanas laiks 2021.gada 16.augusts


Piezīmes:

 • CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu vakances@bvsk.lv
 • Tālruņa numurs papildu informācijai 29117867

____________

Babītes vidusskola aicina pievienoties savai komandai:

·       Sabiedrisko attiecību speciālistu

 

Darba pienākumi:

 • uzturēt un uzlabot izglītības iestādes mājas lapu www.babitesvidusskola.lv, regulāri aktualizēt informāciju tajā, sadarbojoties ar atbilstošiem speciālistiem. 
 • ievietot informāciju par izglītības iestādes aktualitātēm sociālajos tīklos (facebook, twiter, u.c.)
 • piedalīties izglītības iestādes rīkotajos pasākumos un atspoguļot tos
 • sagatavot materiālus gada publiskajiem pārskatiem.
 • organizēt un piedalīties informatīvo materiālu sagatavošanā dažādu iespieddarbu (ielūgumu, apsveikumu, bukletu, …) izgatavošanai par izglītības iestādi.
 • pēc izglītības iestādes administrācijas pieprasījuma organizēt dažādas aptaujas un pētījumus un apkopot to rezultātus

 

Prasības kandidātiem:

 • augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība specialitātē vai žurnālistikā
 • labas iemaņas darbā ar IKT
 • prasme plānot, organizēt savu darbu
 • teicamas saskarsmes un  sadarbības spējas
 • atbildība un ieinteresētība kopējā iestādes darbā

 

Informācija par vakancēm:

 • darba slodze 40 stundas nedēļā
 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku
 • darba alga par 1 likmi 1190 EUR
 • sociālas garantijas (veselības apdrošināšana, u.c.)
 • darba uzsākšanas laiks 2021.gada 9.augusts


Piezīmes:

 • CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu vakances@bvsk.lv
 • Tālruņa numurs papildu informācijai 29117867
Pēdējais atjaunošanas datums: 01.06.2021 22:09
atpakaļ