Trešdiena, 2024. gada 17 . jūlijs

Vārds diena: Aleksejs, Aleksis

2015./2016. mācību gada I semestra noslēgums – labi padarīta darba sajūta!

22.12.2015 16:35

mazais logo 35v1

Steidzīgā gaitā aizsoļojis 2015./2016. mācību gada I semestris, un mums kopā atliek vien nobrīnīties par to, kur gan tas tik ātri pazudis, un, ar vislielāko nepacietību gaidot atnākam II semestri un līdzi viņam – Babītes vidusskolas 35. gadskārtu, apkopot rezultātus.
Vispirms, protams, sasniegumi mācībās, apkopojot I semestra mācību darba rezultātus:

  • 1.-3.klašu grupā: izcili mācību sasniegumi – 14 izglītojamiem, optimāli un augsti mācību sasniegumi – 234 izglītojamiem (kopējais izglītojamo skaits šajā klašu grupā – 325);
  • 4.-9. klašu grupā: izcili mācību sasniegumi – 1 izglītojamam, optimāli un augsti mācību sasniegumi – 167 izglītojamiem (kopējais izglītojamo skaits šajā klašu grupā –  440);
  • 10. – 12. klašu grupā: optimāli un augsti mācību sasniegumi – 13 izglītojamiem (kopējais izglītojamo skaits šajā klašu grupā – 65).
Tātad izcilus, augstus un optimālus mācību sasniegumus 2015./2016. mācību gada I semestrī uzrādījuši
429 izglītojamie jeb 52 % no Babītes vidusskolas 830 izglītojamo lielās saimes!  🙂 

TAS IR LIELISKS REZULTĀTS UN IZCILS
IZGLĪTOJAMO, VIŅU PEDAGOGU UN, PROTAMS, ARĪ VECĀKU DARBA NOVĒRTĒJUMS! 🙂

Pie viena ir nopietni jāsaka, ka notikumu un panākumu I semestrī bijis daudz – gan mācībās, gan sportā, gan dažādos konkursos un olimpiādēs. Pārsvarā gan esam dzīvojuši zem humanitāro un sociālo zinību zvaigznes, jo Babītes vidusskolā norisinājās gan Dzejas mēnesis ar dažādiem konkursiem – skatuves runas, animācijas filmu u.c. – par godu Raiņa un Aspazijas 150. jubilejai, gan Latvijas vēstures konkurss 6. – 8. klašu grupām “Mans novads, mana valsts”, gan Babītes vidusskolas Angļu valodas olimpiāde 8. klasēm, gan Babītes vidusskolas Humanitāro mācību priekšmetu olimpiāde 5. – 12. klasēm, gan izglītojamie startēja Pierīgas novadu apvienības Vācu valodas un Angļu valodas olimpiādēs, tomēr I semestrī Babītes vidusskolā noritēja arī Bioloģijas olimpiāde, kā arī Babītes vidusskolas Bioloģijas olimpiādes uzvarētāji piedalījās Pierīgas novadu apvienības Bioloģijas olimpiādē un guva vairāk kā atzīstamus panākumus!
Bez mācību metodiskajiem pasākumiem Babītes vidusskolā I semestris bijis bagāts arī dažādām citām aktivitātēm – esam tirgojušies Miķeļos, spēlējuši biznesa spēles kā īsti Titāni un uzvarējuši, bijuši mobili, droši, bet ne pārdroši, mācījušies veikli evakuēties, startējuši Panākumu Universitātē un Olimpiskajā dienā, domājuši un sprieduši par drošību internetā, mēģinājuši saprast – kas notiek, gavilējuši par Latvijas Ekoskolas nosaukuma iegūšanu un aktīvi rīkojušies kā īsti dabas draugi Rīcības dienā, kas grib un var dzīvot tīrāk un veselīgāk, izmēģinājuši spēkus EKO atpazīšanā, no jauna iesaistījušies projektā “Euroscola”, godinājuši brīvības cīnītāju piemiņu un gavilējuši Latvijas dzimšanas dienā, skrējuši pēc zupas, gaidījuši Ziemassvētkus un sportojuši, sportojuši un sportojuši – gan iesaistoties projektā “Sporto visa klase”, gan krosojot, gan stafetojot, gan tautasbumbojot, gan futbolojot, gan, gan, gan….. 🙂
Vai tad tik aktīvam kolektīvam piederas palikt bez uzvarām? 🙂 Nē, un mēs uzvaram, mums patīk uzvarēt, mēs gribam uzvarēt! 🙂

MĒS ESAM UN BŪSIM ĻOTI, ĻOTI AKTĪVI, LEPOJĀMIES, LEPOJAMIES UN LEPOSIMIES AR TO! 🙂
MĒS ESAM BABĪTES VIDUSSKOLAS KOMANDA, UN MĒS KOPĀ ESAM VARENS SPĒKS! 🙂

Izglītojamo sasniegumus Pierīgas novadu apvienības un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos SKATĪT ŠEIT: Pierīgas/valsts olimpiādes un konkursi


Izglītojamo sasniegumus Babītes vidusskolas olimpiādēs un konkursos SKATĪT ŠEIT: Babītes vidusskolas olimpiādes/konkursi

LAI MUMS VISIEM SVĒTĪGI, GAIŠUMA UN MĪĻUMA PILNI ZIEMASSVĒTKI,
LABIEM DARBIEM UN LABĀM DOMĀM PILDĪTS 2016. GADS! 🙂
UN VISI KOPĀ LŪDZAM – LAI SNIEG, LAI PUTEŅO! 🙂

Neat-christmas-wallpapers-for-your-desktop-pc-backgrounds-top-beautiful

Pēdējais atjaunošanas datums: 22.12.2015 16:45
atpakaļ