Piesakies apbalvojumam “Labākais vidusskolēns”

 

Aicinām 10.-12.klašu izglītojamos pieteikties apbalvojumam “Labākais vidusskolēns”.

Apbalvojuma piešķiršanas mērķis ir sekmēt izglītojamo mācību darbu un dalību izglītības iestādes sabiedriskās dzīves organizēšanā, kā arī popularizēt izglītības iestādes tēlu, piedaloties dažāda veida pasākumos ārpus izglītības iestādes.

Pretendentu Apbalvojumam var izvirzīt klases kolektīvs vai izglītojamais var pieteikties pats, iesniedzot pieteikuma anketu (Pielikums Nr.1).

Uzvarētājs iegūst naudas balvu.

Pretendenti Apbalvojumam jāpiesaka līdz 20.12.2017 pie direktora vietnieces izglītības jomā Gitas Sondores.

Apbalvojuma “Labākais vidusskolēns” piešķiršanas kārtība

 

 

Comments are closed