Izpratnes veidošana par profesijas izvēli

27.martā ar otro klašu skolēniem un 3.aprīlī ar trešo klašu skolēniem strādāja profesionāla karjeras konsultante Jolanta Priede. Nodarbībā „Izpratnes veidošana par profesijas izvēli” skolēni iejutās karjeras konsultanta lomā, interaktīvi darbojoties, vingrinājās spēju, interešu noteikšanā. Pēc tam, ņemot vēra spējas un intereses, mācījās noteikt piemērotāko profesiju. Nodarbības beigās skolēni secināja, ka katrs pats ir atbildīgs savas profesijas izvēlē, ka jādara ir tas, ko pats grib un kas patīk, ka profesijas dzīves laikā var  mainīties.

 

Comments are closed