Izglītības iespēju izpēte

25. un 26. aprīlī Ķīpsalas izstāžu zālē notika profesionālās meistarības paraugdemonstrējumi izstādē „SkillsLatvia 2018”. To apmeklēja 6.b, 7.b, 8.b, 9.a klases kopā ar audzinātajiem. Izstādē varēja uzzināt par dažādu profesionāli tehnisko skolu piedāvātajām mācību programmām, par mācību procesu, apgūstamajiem priekšmetiem, vērot, kā audzēkņi sacenšas dažādu uzdevumu veikšanā. Arī paši varēja piedalīties dažādās aktivitātēs.

Comments are closed